Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

89/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 256/2013 Sb.

22.8.2013

89

 

ZÁKON

ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.