Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

320/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2006

320

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. prosince 1997,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „13,60 Kč“ nahrazuje částkou „14,80 Kč“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „2500 Kč“ nahrazuje částkou „2650 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Volák v. r.