Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

94/1997 Sb. vyhlášené znění

94

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1993 byla v Paříži přijata Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Paříži dne 14. ledna 1993.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 6. března 1996.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI odst. 1 dnem 29. dubna 1997 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.