Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

134/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 269/2019 Sb.

1.1.2020

vyhláškou č. 301/2018 Sb.

1.1.2019

vyhláškou č. 143/2018 Sb.

1.8.2018

Více...

134

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministryně:

MUDr. Roithová, MBA v. r.

Příloha

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Pozn. red.: Odkazovaný pdf soubor obsahuje znění přílohy k 31. 12. 2010. Přílohu dále novelizuje:

od 1․ 1. 2011 vyhláška č. 397/2010 Sb.

od 1. 1. 2012 vyhláška č. 411/2011 Sb.

od 1. 1. 2013 vyhláška č. 467/2012 Sb.

od 5. 8. 2013 nález č. 238/2013 Sb.

od 1. 1. 2014 vyhláška č. 421/2013 Sb.

od 1. 1. 2015 vyhláška č. 326/2014 Sb.

od 1. 1. 2016 vyhláška č. 350/2015 Sb.

od 1. 1. 2017 vyhláška č. 421/2016 Sb.

od 1. 1. 2018 vyhláška č. 421/2016 Sb.vyhláška č. 354/2017 Sb.

od 1. 8. 2018 vyhláška č. 143/2018 Sb.

od 1. 1. 2019 vyhláška č. 301/2018 Sb.

od 1. 1. 2020 vyhláška č. 269/2019 Sb.