Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

162/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999

162

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 12. června 1998,

kterým se mění Listina základních práv a svobod

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se mění takto:

V čl. 8 odst. 3 větě druhé se číslovka „24“ nahrazuje číslovkou „48“.

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.