Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

317/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2006

317

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 1998,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,

ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č․ 320/1997 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „14,80 Kč“ nahrazuje částkou „18 Kč“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „2 650 Kč“ nahrazuje částkou „3 250 Kč“.

 

3.

V § 5 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci a částka, která odpovídá zvýšení mzdy za práci ve svátek.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.