Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

164/1999 Sb. znění účinné od 28. 7. 1999 do 31. 12. 2005

164

 

ZÁKON

ze dne 15. července 1999,

kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb.,

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, se mění takto:

V

§ 78 odst. 1 se slova "po dobu devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 31․ prosince 2000".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.