Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

53/1990 Sb. znění účinné od 6. 3. 1990

Od 1.1.1993 má tento ústavní zákon na základě čl. 112 odst. 3 Ústavy (č. 1/1993 Sb.) pouze sílu zákona

53

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. března 1990

o změně názvu České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Článek 1

Název „Česká socialistická republika“ se mění na „Česká republika“.

Článek 2

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název Česká socialistická republika, rozumí se tím Česká republika.

Článek 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.