Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

217/1991 Sb. znění účinné od 1. 7. 1991 do 31. 12. 2023

217

 

ZÁKON

ze dne 15. května 1991

o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění

zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zruší se:

1.

zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově;

2.

článek III zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstvech a zákon o branné výchově.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.