Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

3/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

3

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušeno

Čl. II

zrušeno

Čl. III

Zrušují se:

1.

zrušen

2.

§ 3 odst. 3 a 4 a § 4 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli,

Čl. IV

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.