Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

161/1992 Sb. znění účinné od 1. 4. 1992 do 6. 1. 2002

161

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19,. března 1992

o registraci církví a náboženských společností

 

Česká národní rady se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Církve a náboženské společnosti, 1 které hodlají vyvíjet svou činnost na území České republiky, registruje ministerstvo kultury České republiky

a)

hlásí-li se k nim nejméně deset tisíc zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b)

hlásí-li se k nim nejméně 500 zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a jsou-li tyto církve a náboženské společnosti členy Světové rady církví․

§ 2

Registraci nebo zrušení registraci církve nebo náboženské společnosti oznámí ministerstvo České republiky písemně Českému statistickému úřadu do sedmi dnů poté, co rozhodnutí nabude právní moci.

§ 3

Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 23 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

Poznámky pod čarou:
1

§ 23 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.