Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

282/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

282

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve

znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní

rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech

převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku

České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 písm. f) se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se nová písmena g) a h), která znějí:

"g)

k jednorázovému posílení rozpočtu obcí ve výši 1,2 miliardy Kčs, pokud došlo k oslabení zdrojů jejich rozpočtů v důsledku uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů,

h)

k úhradě finančních náhrad podle zvláštních předpisů. 5".

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.Poznámky pod čarou:

§ 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Poznámky pod čarou:
5

§ 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.