Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

115/1993 Sb. znění účinné od 15. 4. 1993

115

 

ZÁKON

ze dne 24. března 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 161 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.“.

Poznámka č. 4) pod čarou zní:

__________

4)

Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.