Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009

čl. VII bodu 3 nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 274/2008 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 362/2003 Sb.

1.1.2007

zákonem č. 111/1998 Sb.

1.1.1999

26

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti

vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

(1)

Zřizuje se policejní vysoká škola 7 s názvem Policejní akademie České republiky.

(2)

Sídlem Policejní akademie České republiky je Praha.

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

zrušen

Čl. VIII

Zrušují se:

1.

Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, a předpisy vydané k jeho provedení.

2.

Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění zákona č․ 245/1992 Sb., a předpisy vydané k jeho provedení.

3.

Zákon č. 230/1992 Sb., o Federální železniční policii, a předpisy vydané k jeho provedení.

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou čl. VIII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

§ 16 zákona č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie.

Poznámky pod čarou:
7

§ 16 zákona č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie.