Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

326/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2023

čl. IV nabývá účinnosti 31. prosince 1993

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 274/2008 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 362/2003 Sb.

1.1.2007

326

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady

č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie

České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru

policistů Federální železniční policie

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

(1)

Služební poměry příslušníků Federální železniční policie končí uplynutím dne 31. prosince 1993.

(2)

Příslušníkům Federální železniční policie, kterým skončí služební poměr podle odstavce 1, náleží nároky souvisící se skončením služebního poměru, jako by jejich služební poměr skončil propuštěním podle ustanovení § 106 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky; to neplatí, pokud budou přijati do služebního poměru příslušníka Policie České republiky a tento služební poměr vznikne dne 1. ledna 1994.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994, s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.