Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

676/2004 Sb. znění účinné od 1. 12. 2013

N!(31.12.2004, 586/1992 Sb.): Ustanovení § 34 nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 307/2013 Sb.

1.12.2013

zákonem č. 18/2012 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 457/2011 Sb.

1.1.2013

Více...

676

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-33)

HLAVA I

zrušena (§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

HLAVA II

zrušena (§ 3-6)

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

HLAVA III

zrušena (§ 7-9)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

HLAVA IV

zrušena (§ 10-15)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

HLAVA V

zrušena (§ 16-18)

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

HLAVA VI

zrušena (§ 19-30)

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

HLAVA VII

zrušena (§ 31-33)

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

Čl. II

zrušen

§ 33

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (§ 34)

§ 34

V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:

zt)

vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.

__________

106)

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 35)

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.