Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

689/2004 Sb. znění účinné od 31. 8. 2009 do 30. 8. 2010
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 211/2010 Sb.

31.8.2010

zrušeno

nařízením č. 242/2009 Sb.

31.8.2009

nařízením č. 98/2009 Sb.

16.4.2009

Více...

689

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2004

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 1a

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

ke vzdělávání

(1)

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

2.

Nařízení vlády č. 195/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

3.

Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r.

 

místopředseda vlády

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

JUDr. Buzková v. r.