Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

694/2004 Sb. znění účinné od 31. 12. 2004

694

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 8 se mezi slova „vody stanovenými“ vkládají slova „a pro regulaci ústředního vytápění“․

2.

V § 14 odst. 2 se slova „do 4 let“ nahrazují slovy „do 6 let“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.