Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

215/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

N(3.6.2005, 235/2004 Sb.): Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

zákonem č. 261/2007 Sb.

1.1.2008

zákonem č. 494/2006 Sb.

16.11.2006

Více...

215

 

ZÁKON

ze dne 3. května 2005

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů

(zákon o registračních pokladnách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

(§ 1-23)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

Část druhá

(§ 24)

§ 24

zrušen

Část třetí

zrušena (§ 25)

§ 25

zrušen

Část čtvrtá

Změna zákona o dani z přidané

hodnoty (§ 26)

§ 26

V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.

__________

49a)

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18.

Část pátá

Účinnost (čl. 27)

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

zrušena