Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

513/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

N(1.7.2006): Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.

513

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č. 162/2000 Sb., nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č․ 436/2001 Sb., nařízení vlády č. 559/2002 Sb., nařízení vlády č. 463/2003 Sb. a nařízení vlády č. 699/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „42,50 Kč“ nahrazuje částkou „44,70 Kč“.

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „7 185 Kč“ nahrazuje částkou „7 570 Kč“.

3.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „44,70 Kč“ nahrazuje částkou „48,10 Kč“.

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „7 570 Kč“ nahrazuje částkou „7 955 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.

Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.