Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

368/2006 Sb. znění účinné od 1. 8. 2006 do 31. 3. 2007

368

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely,

ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 písm. a) až d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb., zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.