Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/2006 Sb. znění účinné od 1. 3. 2006 do 31. 3. 2007

37

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2006,

kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin

pro zvláštní lékařské účely

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, se mění takto:

Příloha č. 1 vyhlášky č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb.

Priloha_Sb_2006_37-P1.pdf“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.