Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

387/2006 Sb. znění účinné od 1. 8. 2006 do 31. 3. 2007

387

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely,

ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č․ 1 vyhlášky se v řádku 177.7 ve sloupci „Úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „17 877,93“ číslem „18 901,26“.

2.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 244.7 ve sloupci „Úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „516,48“ číslem „754,73“.

3.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 264.1 ve sloupci „Omezení“ písmena „L/ALG“ nahrazují písmenem „P“.

4.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 264.2 ve sloupci „Omezení“ písmena „L/ALG“ nahrazují písmenem „P“.

5.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 184.9 bodu 5 písm. a) a b) slovo „metotrexát“ nahrazuje slovem „methotrexát“.

6.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 184.9 bodu 5 písm. a) slovo „cyklospirin“ nahrazuje slovem „cyklosporin“.

7.

V příloze č. 1 vyhlášky v řádku 184.9 se ve větě poslední za slovo „Léčba“ vkládají slova „podle písmen a) až c)“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.