Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

618/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007

618

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se vydávají rámcové smlouvy

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Rámcové smlouvy pro zdravotní pojišťovny1 (dále jen „pojišťovny“) a zdravotnická zařízení2 poskytující

1.

zdravotní péči praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost,

2.

ambulantní specializovanou péči, s výjimkou zdravotnických zařízení poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 a 9183) a ergoterapii, a pro zdravotnická zařízení poskytující péči ženských lékařů (odbornost 603 a 6043) a klinickou logopedii,

3.

ambulantní péči zubních lékařů,

4.

zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných,

5.

ambulantní diagnostickou péči (odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 8233),

6.

domácí zdravotní péči, fyzioterapii (odbornost 902 a 9183), ergoterapii, porodní asistenci, ortoptikou a pleoptickou péči,

7.

zdravotnickou záchrannou službu a dopravu,

8.

lékárenskou péči,

9.

lázeňskou péči

jsou uvedeny v přílohách č․ 1 až 9 této vyhlášky.

§ 2

Vyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se zrušuje.

§ 3

Smlouvy uzavřené podle dosavadních právních předpisů se uvedou do souladu s touto vyhláškou do 31. prosince 2007.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.

Příloha č. 1

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 2

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní specializovanou péči, s výjimkou zdravotnických zařízení poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 a 918)1) a ergoterapii, a pro zdravotnická zařízení poskytující péči ženských lékařů (odbornost 603 a 604)1) a klinickou logopedii a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 3

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní péči zubních lékařů a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 4

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 5

Rámcová smlouva

pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující diagnostickou péči (odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823)1) a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 6

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči, fyzioterapii (odbornost 902 a 918)1), ergoterapii, porodní asistenci, ortoptickou a pleoptickou péči a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 7

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotnickou záchrannou službu a dopravu a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 8

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení lékárenské péče

a zdravotní pojišťovny
Příloha č. 9

Rámcová smlouva

pro zdravotnická zařízení lékárenské péče

a zdravotní pojišťovny


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

3

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.