Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

621/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007

621

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2006 Sb. a vyhlášky č. 387/2006 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 1 vkládá řádek 1.0, který zní:

1.0

 

Stomatologika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

2.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 2 vkládá řádek 2.0, který zní:

2.0

 

Adsobčníanatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

3.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 3 vkládá řádek 3.0, který zní:

3.0

 

Protivředová léčiva skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

4.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 4 vkládá řádek 4.0, který zní:

4.0

 

Spasmolytika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

5.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 5 vkládá řádek 5.0, který zní:

5.0

 

Spasmolytika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

6.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 6 vkládá řádek 6.0, který zní:

6.0

 

Anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky, dále neuvedená

veškeré

 

BA

0,01

 

7.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 7 vkládá řádek 7.0, který zní:

7.0

 

Prokinetika, antiflatulencia dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

8.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 8 vkládá řádek 8.0, který zní:

8.0

 

Prokinetika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

9.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 9 vkládá řádek 9.0. který zní:

9.0

 

Antiemetika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

10.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 10 vkládá řádek 10.0, který zní:

10.0

 

Antiemetika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

11.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 11 vkládá řádek 11.0, který zní:

11.0

 

Hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra, dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

12.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 12 vkládá řádek 12.0, který zní:

12.0

 

Laxativa a další léčiva k očištění střeva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

13.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 13 vkládá řádek 13.0, který zní:

13.0

 

Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

14.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 14 vkládá řádek 14.0, který zní:

14.0

 

Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

15.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 15 vkládá řádek 15.0, který zní:

15.0

 

Digestiva včetně enzymových přípravků dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

16.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 16 vkládá řádek 16.0, který zní:

16.0

 

Insuliny krátkodobě působící dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

17.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 17 vkládá řádek 17.0, který zní:

17.0

 

Insuliny střednědobě působící včetně kombinací dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

18.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 18 vkládá řádek 18.0, který zní:

18.0

 

Insuliny dlouhodobě působící dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

19.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 19 vkládá řádek 19.0, který zní:

19.0

 

Analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

20.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 20 vkládá řádek 20.0, který zní:

20.0

 

Perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

21.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 21 vkládá řádek 21.0, který zní:

21.0

 

Perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

22.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 22 vkládá řádek 22.0, který zní:

22.0

 

Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedený

p.o.

 

BA

0,01

 

23.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 23 vkládá řádek 23.0, který zní:

23.0

 

Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedený

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

24.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 24 vkládá řádek 24.0, který zní:

24.0

 

Soli vápníku dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

25.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 25 vkládá řádek 25.0, který zní:

25.0

 

Kombinace solí vápníku dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

26.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 26 vkládá řádek 26.0, který zní:

26.0

 

Soli vápníku dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

27.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 27 vkládá řádek 27.0, který zní:

27.0

 

Soli draslíku dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

28.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 28 vkládá řádek 28.0, který zní:

28.0

 

Soli draslíku dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

29.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 29 vkládá řádek 29.0, který zní:

29.0

 

Soli hořčíku a jiné minerální produkty dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

30.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 30 vkládá řádek 30.0, který zní:

30.0

 

Soli hořčíku dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

31.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 31 vkládá řádek 31.0, který zní:

31.0

 

Soli fluoru dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

32.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 32 vkládá řádek 32.0, který zní:

32.0

 

Ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

33.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 33 vkládá řádek 33.0, který zní:

33.0

 

Antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

34.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 34 vkládá řádek 34.0, který zní:

34.0

 

Antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

35.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 35 vkládá řádek 35.0, který zní:

35.0

 

Antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

36.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 36 vkládá řádek 36.0, který zní:

36.0

 

Antiagregancia kromě heparinu dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

37.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 37 vkládá řádek 37.0, který zní:

37.0

 

Fibrinolytické enzymy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

38.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 38 vkládá řádek 38.0, který zní:

38.0

 

Antifibrinolytika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

39.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 39 vkládá řádek 39.0, který zní:

39.0

 

Antifibrinolytika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

40.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 40 vkládá řádek 40.0, který zní:

40.0

 

Vitamin K a jiná hemostatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

41.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 41 vkládá řádek 41.0, který zní:

41.0

 

Koagulační faktory (koagulační faktor VIII) dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

42.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 42 vkládá řádek 42.0, který zní:

42.0

 

Koagulační faktory (koagulační faktor IX) dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

43.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 43 vkládá řádek 43.0, který zní:

43.0

 

Ostatní koagulační faktory dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

44.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 44 vkládá řádek 44.0, který zní:

44.0

 

Soli železa dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

45.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 45 vkládá řádek 45.0 , který zní:

45.0

 

Soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

46.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 46 vkládá řádek 46.0 , který zní:

46.0

 

Soli železa dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

47.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 47 vkládá řádek 47.0, který zní:

47.0

 

Vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

48.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 48 vkládá řádek 48.0, který zní:

48.0

 

Erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

49.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 49 vkládá řádek 49.0, který zní:

49.0

 

Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

50.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 50 vkládá řádek 50.0, který zní:

50.0

 

Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

51.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 51 vkládá řádek 51.0, který zní:

51.0

 

Parenterální výživa dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

52.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 52 vkládá řádek 52.0, který zní:

52.0

 

Intravenozní roztoky fysiologického roztoku dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

53.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 53 vkládá řádek 53.0, který zní:

53.0

 

Ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

54.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 54 vkládá řádek 54.0, který zní:

54.0

 

Aditiva k intravenozním roztokům dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

55.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 55 vkládá řádek 55.0, který zní:

55.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

56.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 56 vkládá řádek 56.0, který zní:

56.0

 

Srdeční glykosidy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

57.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 57 vkládá řádek 57.0, který zní:

57.0

 

Antiarytmika třída I a III dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

58.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 58 vkládá řádek 58.0, který zní:

58.0

 

Antiarytmika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

59.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 59 vkládá řádek 59.0, který zní:

59.0

 

Adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

60.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 60 vkládá řádek 60.0, který zní:

60.0

 

Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedená

p.o. pro chronickou léčbu

 

BA

0,01

 

61.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 61 vkládá řádek 61.0, který zní:

61.0

 

Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedená

p.o. pro akutní léčbu

 

BA

0,01

 

62.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 62 vkládá řádek 62.0, který zní:

62.0

 

Prostaglandiny a jiná kardiaka dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

63.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 63 vkládá řádek 63.0, který zní:

63.0

 

Antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací s diuretiky,dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

64.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 64 vkládá řádek 64.0, který zní:

64.0

 

Antihypertenziva dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

65.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 65 vkládá řádek 65.0, který zní:

65.0

 

Diuretika s nižším diuretickým účinkem dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

66.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 66 vkládá řádek 66.0, který zní:

66.0

 

Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

67.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 67 vkládá řádek 67.0, který zní:

67.0

 

Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

68.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 68 vkládá řádek 68.0, který zní:

68.0

 

Diuretika šetřící draslík dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

69.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 69 vkládá řádek 69.0, který zní:

69.0

 

Kombinace diuretik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

70.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 70 vkládá řádek 70.0, který zní:

70.0

 

Periferní vazodilatancia dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

71.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 71 vkládá řádek 71.0, který zní:

71.0

 

Periferní vazodilatancia a vasoprotektiva dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

72.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 72 vkládá řádek 72.0, který zní:

72.0

 

Vazoprotektiva a venofarmaka dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

73.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 73 vkládá řádek 73.0, který zní:

73.0

 

Neselektivní beta-blokátory dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

74.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 74 vkládá řádek 74.0, který zní:

74.0

 

Selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

75.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 75 vkládá řádek 75.0, který zní:

75.0

 

Beta-blokátory dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

76.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 76 vkládá řádek 76.0, který zní:

76.0

 

Kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

77.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 77 vkládá řádek 77.0, který zní:

77.0

 

Blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

78.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 78 vkládá řádek 78.0, který zní:

78.0

 

Blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

79.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 79 vkládá řádek 79.0, který zní:

79.0

 

Blokátory vápníkových kanálů dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

80.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 80 vkládá řádek 80.0, který zní:

80.0

 

ACE inhibitory působící méně než 24 hodin dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

81.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 81 vkládá řádek 81.0, který zní:

81.0

 

Ostatní ACE-inhibitory dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

82.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 82 vkládá řádek 82.0, který zní:

82.0

 

Kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

83.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 83 vkládá řádek 83.0, který zní:

83.0

 

Léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE inhibitorů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

84.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 84 vkládá řádek 84.0, který zní:

84.0

 

Hypolipidemika ze skupiny statinů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

85.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 85 vkládá řádek 85.0, který zní:

85.0

 

Hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

86.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 86 vkládá řádek 86.0, který zní:

86.0

 

Ostatní léčiva používána u nemocí kardiovaskulárního systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

87.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 87 vkládá řádek 87.0, který zní:

87.0

 

Antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

88.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 88 vkládá řádek 88.0, který zní:

88.0

 

Ostatní antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedená

Lok

 

BA

0,01

 

89.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 89 vkládá řádek 89.0, který zní:

89.0

 

Emolliencia a protektiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

90.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 90 vkládá řádek 90.0, který zní:

90.0

 

Léčiva pro léčbu ran a vředů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

91.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 91 vkládá řádek 91.0, který zní:

91.0

 

Antipsoriatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

92.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 92 vkládá řádek 92.0, který zní:

92.0

 

Antibiotika k zevnímu použití dále neuvedená

Zevní použití

 

BA

0,01

 

93.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 93 vkládá řádek 93.0, který zní:

93.0

 

Antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

94.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 94 vkládá řádek 94.0, který zní:

94.0

 

Středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace dále neuvedená

Lok.

 

BA

0,01

 

95.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 95 vkládá řádek 95.0, který zní:

95.0

 

Velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace dále neuvedená

Lok.

 

BA

0,01

 

96.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 96 vkládá řádek 96.0, který zní:

96.0

 

Kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

97.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 97 vkládá řádek 97.0, který zní:

97.0

 

Kortikosteroidy v jiných kombinacích dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

98.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 98 vkládá řádek 98.0, který zní:

98.0

 

Antiseptika a desinficiencia dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

99.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 99 vkládá řádek 99.0, který zní:

99.0

 

Léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

100.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 100 vkládá řádek 100.0, který zní:

100.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí kůže dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

101.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 101 vkládá řádek 101.0, který zní:

101.0

 

Gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedená

Lok.

 

BA

0,01

 

102.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 102 vkládá řádek 102.0, který zní:

102.0

 

Gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití dále neuvedená

Lok.

 

BA

0,01

 

103.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 103 vkládá řádek 103.0, který zní:

103.0

 

Léčiva zvyšující tonus dělohy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

104.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 104 vkládá řádek 104.0, který zní:

104.0

 

Léčiva snižující tonus dělohy dále neuvedená dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

105.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 105 vkládá řádek 105.0, který zní:

105.0

 

Inhibitory prolaktinu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

106.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 106 vkládá řádek 106.0, který zní:

106.0

 

Mužské pohlavní hormony dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

107.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 107 vkládá řádek 107.0, který zní:

107.0

 

Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

108.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 108 vkládá řádek 108.0, který zní:

108.0

 

Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

109.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 109 vkládá řádek 109.0, který zní:

109.0

 

Ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

110.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 110 vkládá řádek 110.0, který zní:

110.0

 

Kombinace ženských pohlavních hormonů dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

111.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 111 vkládá řádek 111.0, který zní:

111.0

 

Gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

112.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 112 vkládá řádek 112.0, který zní:

112.0

 

Ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

113.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 113 vkládá řádek 113.0, který zní:

113.0

 

Jiná urologika včetně spasmolytik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

114.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 114 vkládá řádek 114.0, který zní:

114.0

 

Léčiva používaná při benigní hyperplazii prostaty a ostatních gynekologika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

115.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 115 vkládá řádek 115.0, který zní:

115.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

116.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 116 vkládá řádek 116.0, který zní:

116.0

 

Hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

117.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 117 vkládá řádek 117.0, který zní:

117.0

 

Hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

118.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 118 vkládá řádek 118.0, který zní:

118.0

 

Hormon hypotalamu a jejich analoga dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

119.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 119 vkládá řádek 119.0, který zní:

119.0

 

Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

120.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 120 vkládá řádek 120.0, který zní:

120.0

 

Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedené

ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

121.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 121 vkládá řádek 121.0, který zní:

121.0

 

Hormony štítné žlázy a jódová terapie dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

122.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 122 vkládá řádek 122.0, který zní:

122.0

 

Tyreostatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

123.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 123 vkládá řádek 123.0, který zní:

123.0

 

Glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

124.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 124 vkládá řádek 124.0, který zní:

124.0

 

Ostatní léčiva ze skupiny hormonů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

125.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 125 vkládá řádek 125.0, který zní:

125.0

 

Tetracyklinová a amfenikolová antibiotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

126.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 126 vkládá řádek 126.0, který zní:

126.0

 

Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

127.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 127 vkládá řádek 127.0, který zní:

127.0

 

Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedená dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

128.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 128 vkládá řádek 128.0, který zní:

128.0

 

Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

129.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 129 vkládá řádek 129.0, který zní:

129.0

 

Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

130.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 130 vkládá řádek 130.0, který zní:

130.0

 

Peniciliny rezistentních k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

131.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 131 vkládá řádek 131.0, který zní:

131.0

 

Jiná betalaktámová antibiotika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

132.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 132 vkládá řádek 132.0, který zní:

132.0

 

Jiná betalaktámová antibiotika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

133.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 133 vkládá řádek 133.0, který zní:

133.0

 

Sulfonamidy a trimetoprim dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

134.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 134 vkládá řádek 134.0, který zní:

134.0

 

Makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01“

 

135.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 135 vkládá řádek 135.0, který zní:

135.0

 

Linkosamidová antibiotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

136.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 136 vkládá řádek 136.0, který zní:

136.0

 

Aminoglykosidová antibiotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

137.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 137 vkládá řádek 137.0, který zní:

137.0

 

Chinolonová chemoterapeutika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

138.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 138 vkládá řádek 138.0, který zní:

138.0

 

Ostatní antibiotika či chemoterapeutika včetně močových chemoterapeutik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

139.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 139 vkládá řádek 139.0, který zní:

„139.0

 

Imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

140.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 140 vkládá řádek 140.0, který zní:

140.0

 

Antimykotika pro systémové užití dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

141.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 141 vkládá řádek 141.0, který zní:

141.0

 

Ostatní antimyko-bakteriální látky dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

142.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 142 vkládá řádek 142.0, který zní:

142.0

 

Systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalo-virových infekcí a některých dalších virových infekcí dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

143.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 143 vkládá řádek 143.0, který zní:

143.0

 

Antiretrovirotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

144.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 144 vkládá řádek 144.0, který zní:

144.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

145.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 145 vkládá řádek 145.0, který zní:

145.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

146.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 146 vkládá řádek 146.0, který zní:

146.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

147.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 147 vkládá řádek 147.0, který zní:

147.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

148.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 148 vkládá řádek 148.0, který zní:

148.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

149.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 149 vkládá řádek 149.0, který zní:

149.0

 

Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

150.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 150 vkládá řádek 150.0, který zní:

150.0

 

Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

151.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 151 vkládá řádek 151.0, který zní:

151.0

 

Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

152.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 152 vkládá řádek 152.0, který zní:

152.0

 

Lidské imunoglobuliny proti tetanu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

153.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 153 vkládá řádek 153.0, který zní:

153.0

 

Lidské imunoglobuliny proti hepatitidě dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

154.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 154 vkládá řádek 154.0, který zní:

154.0

 

Lidské imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

155.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 155 vkládá řádek 155.0, který zní:

155.0

 

Ostatní lidské specifické imunoglobuliny dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

156.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 156 vkládá řádek 156.0, který zní:

156.0

 

Očkovací látky proti tetanu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

157.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 157 vkládá řádek 157.0, který zní:

157.0

 

Jiné bakteriální vakcíny dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

158.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 158 vkládá řádek 158.0, který zní:

158.0

 

Očkovací látky proti tuberkulóze dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

159.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 159 vkládá řádek 159.0, který zní:

159.0

 

Očkovací látky proti vzteklině dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

160.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 160 vkládá řádek 160.0, který zní:

160.0

 

Ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

161.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 160.3 ve sloupci „Omezení“ písmena „O/P“ nahrazují písmenem „P“.

162.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 161 vkládá řádek 161.0, který zní:

161.0

 

Ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

163.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 162 vkládá řádek 162.0, který zní:

162.0

 

Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

164.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 163 vkládá řádek 163.0, který zní:

163.0

 

Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

165.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 164 vkládá řádek 164.0, který zní:

164.0

 

Antimetabolity – analoga kyseliny listové dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

166.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 165 vkládá řádek 165.0, který zní:

165.0

 

Antimetabolity – analoga kyseliny listové dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

167.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 166 vkládá řádek 166.0, který zní:

166.0

 

Antimetabolity – analoga purinů a pyrimidinů dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

168.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 167 vkládá řádek 167.0, který zní:

167.0

 

Antimetabolity – analoga purinů dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

169.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 168 vkládá řádek 168.0, který zní:

168.0

 

Antimetabolity – analoga pyrimidinů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

170.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 169 vkládá řádek 169.0, který zní:

169.0

 

Alkaloidy z rodu vinca a analoga dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

171.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 170 vkládá řádek 170.0, který zní:

170.0

 

Deriváty podofylotoxinu dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

172.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 171 vkládá řádek 171.0, který zní:

171.0

 

Deriváty podofylotoxinu dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

173.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 172 vkládá řádek 172.0, který zní:

172.0

 

Taxany dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

174.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 173 vkládá řádek 173.0, který zní:

173.0

 

Antracykliny a jejich deriváty dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

175.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 174 vkládá řádek 174.0, který zní:

174.0

 

Ostatní cytotoxická antibiotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

176.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 175 vkládá řádek 175.0, který zní:

175.0

 

Platinová cytostatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

177.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 176 vkládá řádek 176.0, který zní:

176.0

 

Ostatní cytostatika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

178.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 177 vkládá řádek 177.0, který zní:

177.0

 

Ostatní cytostatika kromě platinových dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

179.

V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 177.7 za bod 3) doplňuje bod 4), který zní:

4) u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) nebo radioterapii.

180.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 178 vkládá řádek 178.0, který zní:

178.0

 

Hormonální léčiva s cytostatickým účinkem dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

181.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 179 vkládá řádek 179.0, který zní:

179.0

 

Antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

182.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 180 vkládá řádek 180.0, který zní:

180.0

 

Inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

183.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 181 vkládá řádek 181.0, který zní:

181.0

 

Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

184.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 182 vkládá řádek 182.0, který zní:

182.0

 

Ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

185.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 183 vkládá řádek 183.0, který zní:

183.0

 

Imunosupresiva dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

186.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 184 vkládá řádek 184.0, který zní:

184.0

 

Imunosupresiva (kromě p.o.) a ostatní cytostatika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

187.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 185 vkládá řádek 185.0, který zní:

185.0

 

Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

188.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 186 vkládá řádek 186.0, který zní:

186.0

 

Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

189.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 187 vkládá řádek 187.0, který zní:

187.0

 

Ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

190.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 188 vkládá řádek 188.0, který zní:

188.0

 

Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, propionové a fenamátů dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

191.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 189 vkládá řádek 189.0, který zní:

189.0

 

Specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskoskeletárního systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

192.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 190 vkládá řádek 190.0, který zní:

190.0

 

Lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

193.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 191 vkládá řádek 191.0, který zní:

191.0

 

Svalová relaxancia dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

194.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 192 vkládá řádek 192.0, který zní:

192.0

 

Antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

195.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 193 vkládá řádek 193.0, který zní:

193.0

 

Léčiva působící na mineralizaci kostí dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

196.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 194 vkládá řádek 194.0, který zní:

194.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí muskoskeletárního systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

197.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 195 vkládá řádek 195.0, který zní:

195.0

 

Lokální anestetika ze skupiny esterů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

198.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 196 vkládá řádek 196.0, který zní:

196.0

 

Lokální anestetika ze skupiny amidů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

199.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 197 vkládá řádek 197.0, který zní:

197.0

 

Lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vasokonstrikční látkou dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

200.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 198 vkládá řádek 198.0, který zní:

198.0

 

Analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

201.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 199 vkládá řádek 199.0, který zní:

199.0

 

Analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

202.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 200 vkládá řádek 200.0, který zní:

200.0

 

Analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

203.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 201 vkládá řádek 201.0, který zní:

201.0

 

Analgetika antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

204.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 202 vkládá řádek 202.0, který zní:

202.0

 

Ostatní analgetika – antipyretika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

205.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 203 vkládá řádek 203.0, který zní:

203.0

 

Antimigrenika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

206.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 204 vkládá řádek 204.0, který zní:

204.0

 

Antiepileptika ze skupiny barbiturátů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

207.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 205 vkládá řádek 205.0, který zní:

205.0

 

Antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

208.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 206 vkládá řádek 206.0, který zní:

206.0

 

Antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

209.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 207 vkládá řádek 207.0, který zní:

207.0

 

Antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

210.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 208 vkládá řádek 208.0, který zní:

208.0

 

Ostatní antiepileptika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

211.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 209 vkládá řádek 209.0, který zní:

209.0

 

Anticholinergníantiparkinsonika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

212.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 210 vkládá řádek 210.0, který zní:

210.0

 

Dopaminergníantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

213.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 211 vkládá řádek 211.0, který zní:

211.0

 

Antiparkinsonika z ostatních skupin dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

214.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 212 vkládá řádek 212.0, který zní:

212.0

 

Antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

215.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 213 vkládá řádek 213.0, který zní:

213.0

 

Antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

216.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 214 vkládá řádek 214.0, který zní:

214.0

 

Neuroleptika – butyrofenony a idolové deriváty dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

217.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 215 vkládá řádek 215.0, který zní:

215.0

 

Neuroleptika – thioxantheny, difenylbutylpiperidiny dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

218.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 216 vkládá řádek 216.0, který zní:

216.0

 

Neuroleptika – diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

219.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 217 vkládá řádek 217.0, který zní:

217.0

 

Ostatní antipsychotika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

220.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 218 vkládá řádek 218.0, který zní:

218.0

 

Lithium dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

221.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 219 vkládá řádek 219.0, který zní:

219.0

 

Antipsychotika, neuroleptika–nedepotní přípravky dále neuvedena

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

222.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 220 vkládá řádek 220.0, který zní:

220.0

 

Antipsychotika, neuroleptika– depotní přípravky dále neuvedena

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

223.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 221 vkládá řádek 221.0, který zní:

221.0

 

Anxiolytika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

224.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 222 vkládá řádek 222.0, který zní:

222.0

 

Anxiolytika a hypnotika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

225.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 223 vkládá řádek 223.0, který zní:

223.0

 

Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

226.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 224 vkládá řádek 224.0, který zní:

224.0

 

Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

227.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 225 vkládá řádek 225.0, který zní:

225.0

 

Antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

228.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 226 vkládá řádek 226.0, který zní:

226.0

 

Antidepresiva dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

229.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 227 vkládá řádek 227.0, který zní:

227.0

 

Stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

230.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 228 vkládá řádek 228.0, který zní:

228.0

 

Parasy-mpatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

231.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 229 vkládá řádek 229.0, který zní:

229.0

 

Parasympatomimeti-ka dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

232.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 230 vkládá řádek 230.0, který zní:

230.0

 

Léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

233.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 231 vkládá řádek 231.0, který zní:

231.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

234.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 232 vkládá řádek 232.0, který zní:

232.0

 

Antimalarika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

235.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 233 vkládá řádek 233.0, který zní:

233.0

 

Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

236.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 234 vkládá řádek 234.0, který zní:

234.0

 

Nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

237.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 235 vkládá řádek 235.0, který zní:

235.0

 

Inhalační sympatomimetika včetně kombinací dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

238.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 236 vkládá řádek 236.0, který zní:

236.0

 

Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika , aerosol,dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

239.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 237 vkládá řádek 237.0, který zní:

237.0

 

Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika dále neuvedená

Ostatní lékové formy

 

BA

0,01

 

240.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 238 vkládá řádek 238.0, který zní:

238.0

 

Ostatní inhalační antiastmatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

241.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 239 vkládá řádek 239.0, který zní:

239.0

 

Antiastmatika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

242.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 240 vkládá řádek 240.0, který zní:

240.0

 

Antiastmatika dále neuvedená

Ostatní lékové formy

 

BA

0,01

 

243.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 241 vkládá řádek 241.0, který zní:

241.0

 

Ostatní antiastmatika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

244.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 242 vkládá řádek 242.0, který zní:

242.0

 

Ostatní antiastmatika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

245.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 243 vkládá řádek 243.0, který zní:

243.0

 

Expektorancia kromě kombinací dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

246.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 244 vkládá řádek 244.0, který zní:

244.0

 

Expektorancia kromě kombinací dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

247.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 245 vkládá řádek 245.0, který zní:

245.0

 

Antitusika ze skupiny derivátů opioidů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

248.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 246 vkládá řádek 246.0, který zní:

246.0

 

Ostatní antitusika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

249.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 247 vkládá řádek 247.0, který zní:

247.0

 

Nesedativní antihistaminika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

250.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 248 vkládá řádek 248.0, který zní:

248.0

 

Sedativní antihistaminika dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

251.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 249 vkládá řádek 249.0, který zní:

249.0

 

Antihistaminika dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

252.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 250 vkládá řádek 250.0, který zní:

250.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

253.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 251 vkládá řádek 251.0, který zní:

251.0

 

Oftalmologika - antibiotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

254.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 252 vkládá řádek 252.0, který zní:

252.0

 

oftalmologika – chemoterapeutika a antiseptika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

255.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 253 vkládá řádek 253.0, který zní:

253.0

 

Oftalmologika - antivirotika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

256.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 254 vkládá řádek 254.0, který zní:

254.0

 

Oftalmologika - kortikosteroidy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

257.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 255 vkládá řádek 255.0, který zní:

255.0

 

Oftalmologika – nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

258.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 256 vkládá řádek 256.0, který zní:

256.0

 

Oftalmologika – kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

259.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 257 vkládá řádek 257.0, který zní:

257.0

 

Antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a para-sympatomimetik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

260.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 258 vkládá řádek 258.0, který zní:

258.0

 

Antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

261.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 259 vkládá řádek 259.0, který zní:

259.0

 

Ostatní antiglaukomatika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

262.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 260 vkládá řádek 260.0, který zní:

260.0

 

Mydriatika a cykloplegika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

263.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 261 vkládá řádek 261.0, který zní:

261.0

 

Dekongescenty a antialergika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

264.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 262 vkládá řádek 262.0, který zní:

262.0

 

Anestetika lokální a jiná oftalmologika dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

265.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 263 vkládá řádek 263.0, který zní:

263.0

 

Ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

266.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 264 vkládá řádek 264.0, který zní:

264.0

 

Terapeutické extrakty alergenů standardizované dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

267.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 265 vkládá řádek 265.0, který zní:

265.0

 

Terapeutické extrakty alergenů nestandardizované dále neuvedené

p.o.

 

BA

0,01

 

268.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 266 vkládá řádek 266.0, který zní:

266.0

 

Terapeutické extrakty alergenů standardizované dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

269.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 267 vkládá řádek 267.0, který zní:

267.0

 

Terapeutické extrakty alergenů nestandardizované dále neuvedené

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

270.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 268 vkládá řádek 268.0, který zní:

268.0

 

Základní antidota a fágovélyzáty dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

271.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 269 vkládá řádek 269.0, který zní:

269.0

 

Antidota používaná při otravě organofosfáty dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

272.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 270 vkládá řádek 270.0, který zní:

270.0

 

Antidota používaná při otravě některými těžkými kovy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

273.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 271 vkládá řádek 271.0, který zní:

271.0

 

Antidota používaná při otravě kyanidy dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

274.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 272 vkládá řádek 272.0, který zní:

272.0

 

Antidota používaná při léčbě cytostatiky dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

275.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 273 vkládá řádek 273.0, který zní:

273.0

 

Antidota používaná při léčbě cytostatiky dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

276.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 274 vkládá řádek 274.0, který zní:

274.0

 

Testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

277.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 275 vkládá řádek 275.0, který zní:

275.0

 

Tuberkulinový test dále neuvedený

Veškeré

 

BA

0,01

 

278.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 276 vkládá řádek 276.0, který zní:

276.0

 

Testy pro alergické choroby dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

279.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 277 vkládá řádek 277.0, který zní:

277.0

 

Ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům dále neuvedená

p.o.

 

BA

0,01

 

280.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 278 vkládá řádek 278.0, který zní:

278.0

 

Ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům dále neuvedená

Ostatní cesty aplikace

 

BA

0,01

 

281.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 279 vkládá řádek 279.0, který zní:

279.0

 

Výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

282.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 280 vkládá řádek 280.0, který zní:

280.0

 

Kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

283.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 281 vkládá řádek 281.0, který zní:

281.0

 

Aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

284.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 282 vkládá řádek 282.0, který zní:

282.0

 

Náhrady mléka dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

285.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 283 vkládá řádek 283.0, který zní:

283.0

 

Rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny várií dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

286.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 284 vkládá řádek 284.0, který zní:

284.0

 

Vodorozpustnénefrotropníhyperosmolární RTG kontrastní látky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

287.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 285 vkládá řádek 285.0, který zní:

285.0

 

Vodorozpustnénefrotropnínízkoosmolární RTG kontrastní látky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

288.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 286 vkládá řádek 286.0, který zní:

286.0

 

Vodorozpustnéhepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

289.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 287 vkládá řádek 287.0, který zní:

287.0

 

RTG kontrastní látky obsahující síran barnatý dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

290.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 288 vkládá řádek 288.0, který zní:

288.0

 

Paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

291.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 289 vkládá řádek 289.0, který zní:

289.0

 

Individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

292.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 290 vkládá řádek 290.0, který zní:

290.0

 

Individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

293.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 291 vkládá řádek 291.0, který zní:

291.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik) dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

294.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 292 vkládá řádek 292.0, který zní:

292.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

295.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 293 vkládá řádek 293.0, který zní:

293.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik anodyn (opioidů) dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

296.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 294 vkládá řádek 294.0, který zní:

294.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

297.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 295 vkládá řádek 295.0, který zní:

295.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

298.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 296 vkládá řádek 296.0, který zní:

296.0

 

Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhino-laryngologik a antiastmatik dále neuvedená

Veškeré

 

BA

0,01

 

299.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 297 vkládá řádek 297.0, který zní:

297.0

 

Erytrocytární přípravky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

300.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 298 vkládá řádek 298.0, který zní:

298.0

 

Trombocytární přípravky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

301.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 299 vkládá řádek 299.0, který zní:

299.0

 

Přípravky z plazmy dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

302.

V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 300 vkládá řádek 300.0, který zní:

300.0

 

Leukocytární přípravky dále neuvedené

Veškeré

 

BA

0,01

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.