Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

72/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 362/2007 Sb.

1.1.2008

72

 

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1)

Čl. I

zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 2)

Čl. II

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

informování zaměstnanců a projednání s nimi.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.