Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

108/2007 Sb. znění účinné od 11. 5. 2007

108

 

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb. (čl. 1)

Čl. I

V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova „1. července 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 312/2006 Sb. , o insolvenčních správcích (čl. 2)

Čl. II

V § 46 zákona č․ 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova „1. července 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.