Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

297/2008 Sb. znění účinné od 18. 10. 2016
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 324/2016 Sb.

18.10.2016

297

 

ZÁKON

ze dne 16. července 2008,

kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek

na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a některé související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1-4)

Čl. I

Zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Část druhá

zrušena (čl. 5-6)

Čl. V

Zrušen

Čl. VI

zrušen

Část třetí

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky (čl. 7)

Čl. VII

V § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č․ 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh“.

Část čtvrtá

Účinnost (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.