Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

77/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 447/2011 Sb.

1.1.2012

nařízením č. 276/2011 Sb.

9.10.2011

nařízením č. 474/2009 Sb.

1.1.2010

77

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008

o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,

o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany,

pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně

o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

 

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2 a stanoví

a)

finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,

b)

seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,

c)

přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu.

§ 2

Finanční limity

(1)

Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí

a)

3 256 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku – Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení,

b)

5 010 000 Kč pro

1.

zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,

2.

Českou republiku – Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení,

c)

10 021 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(2)

Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí

a)

3 256 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3,

b)

5 010 000 Kč pro zadavatele uvedené v

1.

§ 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona,

2.

§ 2 odst․ 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovídá referenčním číslům CPC3 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8,

3.

§ 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu,

4.

§ 2 odst. 3 zákona,

c)

10 021 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona.

(3)

Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 125 265 000 Kč.

(4)

Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 nebo 6 zákona v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí

a)

na dodávky a služby 10 021 000 Kč,

b)

na stavební práce 125 265 000 Kč.

§ 3

Přepočty finančních částek na českou měnu

Přepočet finanční částky

a)

750 000 EUR stanovené v § 86 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 18 789 000 Kč,

b)

80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2 004 000 Kč,

c)

1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 25 053 000 Kč.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. RNDr. Bursík v. r.

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 

Ministr:

JUDr. Svoboda v. r.

Příloha

Seznam zboží pro Českou republiku - Ministerstvo obrany, pro které platí zvláštní finanční limit

Kapitola 25: Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement

Kapitola 26: Rudy kovů, strusky a popely

Kapitola 27: Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

 

s výjimkou:

2710:

Speciální pohonné látky

 

Kapitola 28: Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů

 

s výjimkou:

2809:

Výbušniny

2813:

Výbušniny

2814:

Slzné plyny

2828:

Výbušniny

2832:

Výbušniny

2839:

Výbušniny

2850:

Toxické výrobky

2851:

Toxické výrobky

2854:

Výbušniny

 

Kapitola 29: Organické chemické výrobky

 

s výjimkou:

2903:

Výbušniny

2904:

Výbušniny

2907:

Výbušniny

2908:

Výbušniny

2911:

Výbušniny

2912:

Výbušniny

2913:

Toxické výrobky

2914:

Toxické výrobky

2915:

Toxické výrobky

2921:

Toxické výrobky

2922:

Toxické výrobky

2923:

Toxické výrobky

2926:

Výbušniny

2927:

Toxické výrobky

2929:

Výbušniny

 

Kapitola 30: Farmaceutické výrobky

Kapitola 31: Hnojiva

Kapitola 32: Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty

Kapitola 33: Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu

Kapitola 34: Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty „dentální vosky“

Kapitola 35: Albuminoidní látky; klihy; enzymy

Kapitola 37: Fotografické nebo kinematografické zboží

Kapitola 38: Různé chemické výrobky

 

s výjimkou:

3819:

Toxické výrobky

 

Kapitola 39: Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy

 

s

výjimkou:

3903:

Výbušniny

 

Kapitola 40: Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj

 

s

výjimkou:

4011:

Neprůstřelné pneumatiky

 

Kapitola 41: Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kapitola 42: Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)

Kapitola 43: Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Kapitola 44: Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí

Kapitola 45: Korek a korkové výrobky

Kapitola 46: Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské a proutěné výrobky

Kapitola 47: Materiály pro výrobu papíru

Kapitola 48: Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky

Kapitola 49: Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Kapitola 65: Pokrývky hlavy a jejich součásti

Kapitola 66: Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti

Kapitola 67: Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů

Kapitola 68: Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

Kapitola 69: Keramické výrobky

Kapitola 70: Sklo a skleněné výrobky

Kapitola 71: Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie

Kapitola 73: Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli

Kapitola 74: Měď a výrobky z mědi

Kapitola 75: Nikl a výrobky z niklu

Kapitola 76: Hliník a výrobky z hliníku

Kapitola 77: Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia

Kapitola 78: Olovo a výrobky z olova

Kapitola 79: Zinek a výrobky ze zinku

Kapitola 80: Cín a výrobky z cínu

Kapitola 81: Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

Kapitola 82: Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a součásti těchto výrobků z obecných kovů

 

s

výjimkou:

8205:

Nástroje

8207:

Části nástrojů

 

Kapitola 83: Různé výrobky z obecných kovů

Kapitola 84: Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti

 

s

výjimkou:

8406:

Motory

8408:

Jiné motory

8445:

Stroje

8453:

Stroje pro automatické zpracování dat

8455:

Části strojů uvedených pod číslem 8453

8459:

Jaderné reaktory

 

Kapitola 85: Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti

 

s

výjimkou:

8513:

Telekomunikační zařízení

8515:

Zařízení pro vysílání

 

Kapitola 86: Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických)

 

s

výjimkou:

8602:

Elektrické obrněné lokomotivy

8603:

Jiné obrněné lokomotivy

8605:

Obrněné vagony

8606:

Opravářské vagony

8607:

Vagony

 

Kapitola 87: Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

 

s

výjimkou:

8708:

Tanky a jiná obrněná vozidla

8701:

Traktory

8702:

Vojenská vozidla

8703:

Odtahová vozidla

8709:

Motocykly

8714:

Návěsy

 

Kapitola 89: Námořní a říční lodě a jiná plavidla

 

s

výjimkou:

8901:

Válečné lodě

 

Kapitola 90: Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů

 

s

výjimkou:

9005:

Dalekohledy

9013:

Různé nástroje, lasery

9014:

Navigační nástroje a přístroje

9028:

Elektrické a elektronické měřící přístroje

9011:

Mikroskopy

9017:

Lékařské nástroje

9018:

Přístroje pro mechanoterapii

9019:

Ortopedické přístroje

9020:

Rentgenové přístroje

 

Kapitola 91: Výroba hodinek a hodin

Kapitola 92: Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků

Kapitola 94: Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky

 

s

výjimkou:

9401

A: Sedadla pro použití v letadlech

 

Kapitola 95: Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich

Kapitola 96: Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta

Kapitola 98: Různé zpracovatelské výrobkyPoznámky pod čarou:

Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2011/C 353/01).

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003, nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2011/C 353/01).

2

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

3

Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003, nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.