Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/2008 Sb. znění účinné od 2. 9. 2013 do 30. 6. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 270/2013 Sb.

2.9.2013

85

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2008

o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek,

které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

§ 1

Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků1 je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

 

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha

Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků

Léčivé látky a pomocné látky, včetně tzv. rostlinných drog, jsou v tomto Seznamu uvedeny lékopisnými názvy.

 

Mezinárodní název

Český název

ABSINTHII HERBA

PELYŇKOVÁ NAŤ

ACACIAE GUMMI

ARABSKÁ KLOVATINA

ACACIAE GUMMT DISPERSIONE DESICCATUM

ARABSKÁ KLOVATINA USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM

ACAMPROSATUM CALCICUM

AKAMPROSÁT VÁPENATÁ SŮL

ACARBOSUM

AKARBOSA

ACEBUTOLOLI HYDROCHLORICUM

ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID

ACECLOFENACUM

ACEKLOFENAK

ACESULFAMUM KALICUM

ACESULFAM DRASELNÁ SŮL

ACETAZOLAMIDUM

ACETAZOLAMID

ACETONUM

ACETON

ACETYLCYSTEINUM

ACETYLCYSTEIN

ACETYLCHOLINI CHLORIDUM

ACETYLCHOLIN-CHLORID

ACETYLDIGOXINUM BETA

ACETYLDIGOXIN-BETA

ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM

ACETYLTRYPTOFAN RACEMICKÝ

ACETYLTYROSINUM

ACETYLTYROSIN

ACICLOVIRUM

ACIKLOVIR

ACIDUM ACETICUM 99%

KYSELINA OCTOVÁ 99 %

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ

ACIDUM ADIPICUM

KYSELINA ADIPOVÁ

ACIDUM ALGINICUM

KYSELINA ALGINOVÁ

ACIDUM 4-AMINOBENZOICUM

KYSELINA 4-AMINOBENZOOVÁ

ACIDUM p-AMINOHIPPURICUM

KYSELINA p-AMINOHIPPUROV Á

ACIDUM AMIDOTRIZOICUM DIHYDRICUM

KYSELINA AMIDOTRIZOOVÁ DIHYDRÁT

ACIDUM AMINOCAPROICUM

KYSELINA AMINOKAPRONOVÁ

ACIDUM ASCORBICUM

KYSELINA ASKORBOVÁ

ACIDUM ASPARTICUM

KYSELINA ASPARAGOVÁ

ACIDUM BENZOICUM

KYSELINA BENZOOVÁ

ACIDUM BORICUM

KYSELINA BORITÁ

ACIDUM CHENODEOXYCHOLICUM

KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ

ACIDUM CITRICUM

KYSELINA CITRONOVÁ

ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM

KYSELINA CITRONOVÁ MONOHYDRÁT

ACIDUM DEHYDROCHOLICUM

KYSELINA DEHYDROCHOLOVÁ

ACIDUM EDETICUM

KYSELINA EDETOVÁ

ACIDUM ETACRYNICUM

KYSELINA ETAKRYNOVÁ

ACIDUM FOLICUM

KYSELINA LISTOVÁ

ACIDUM FORMICUM

KYSELINA MRAVENČÍ

ACIDUM FUSIDICUM HEMIHYDRICUM

KYSELINA FUSIDOVÁ HEMIHYDRÁT

ACIDUM GENTISICUM

KYSELINA GENTISOVÁ

ACIDUM GLUTAMICUM

KYSELINA GLUTAMOVÁ

ACIDUM HYDROCHLORICUM 10%

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 10%

ACIDUM HYDROCHLORICUM 35%

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35%

ACIDUM IOPANOICUM

KYSELINA JOPANOOVÁ

ACIDUM IOTALAMICUM

KYSELINA JOTALAMOVÁ

ACIDUM IOXAGLICUM

KYSELINA JOXAGLOVÁ

ACIDUM LACTICUM

KYSELINA MLÉČNÁ

ACIDUM LACTICUM S

KYSELINA MLÉČNÁ S

ACIDUM LACTOBIONICUM

KYSELINA LAKTOBIONOVÁ

ACIDUM MALEICUM

KYSELINA MALEINOVÁ

ACIDUM MALICUM LAEVOGYRUM

KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA

ACIDUM MALICUM RACEMICUM

KYSELINA JABLEČNÁ RACEMICKÁ

ACIDUM MEFENAMICUM

KYSELINA MEFENAMOVÁ

ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS ACRYLAS POLYMERISATUM 1:1 DISPERSIO 30%

KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A ETHYL-AKRYLÁTU 1:1 30% DISPERZE

ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS ACRYLAS POLYMERISATUM 1:1

KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A ETHYL-AKRYLÁTU 1:1

ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS METHACRYLAS POLYMERISATUM 1:1

KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A METHYL-METHAKRYLÁTU 1:1

ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS METHACRYLAS POLYMERISATUM 1:2

KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A METHYL-METHAKRYLÁTU 1:2

ACIDUM NALIDIXICUM

KYSELINA NALIDIXOVÁ

ACIDUM NICOTINICUM

KYSELINA NIKOTINOVÁ

ACIDUM NITRICUM 70%

KYSELINA DUSIČNÁ 70%

ACIDUM OCTANOICUM

KYSELINA OKTANOVÁ

ACIDUM OLEICUM

KYSELINA OLEJOVÁ

ACIDUM OXOLINICUM

KYSELINA OXOLINOVÁ

ACIDUM PALMITICUM

KYSELINA PALMITOVÁ

ACIDUM PENTETICUM

KYSELINA PENTETOVÁ

ACIDUM PERACETICUM 4 %

KYSELINA PEROCTOVÁ 4 %

ACIDUM PERACETICUM 15 %

KYSELINA PEROCTOVÁ 15 %

ACIDUM PERACETICUM 35 %

KYSELINA PEROCTOVÁ 35 %

ACIDUM PHOSPHORICUM 10%

KYSELINA FOSFOREČNÁ 10%

ACIDUM PHOSPHORICUM 85%

KYSELINA FOSFOREČNÁ 85%

ACIDUM PIPEMIDICUM TRIHYDRICUM

KYSELINA PIPEMIDOVÁ TRIHYDRÁT

ACIDUM POLYACRYLICUM

KYSELINA POLYAKRYLOVÁ

ACIDUM SALICYLICUM

KYSELINA SALICYLOVÁ

ACIDUM SORBICUM

KYSELINA SORBOVÁ

ACIDUM STEARICUM

KYSELINA STEAROVÁ

ACIDUM SULFURICUM

KYSELINA SÍROVÁ

ACIDUM TARTARICUM

KYSELINA VINNÁ

ACIDUM THIOCTICUM

KYSELINA THIOKTOVÁ

ACIDUM TIAPROFENICUM

KYSELINA TIAPROFENOVÁ

ACIDUM TOLFENAMICUM

KYSELINA TOLFENAMOVÁ

ACIDUM TRANEXAMICUM

KYSELINA TRANEXAMOVÁ

ACIDUM TRICHLORACETICUM

KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ

ACIDUM UNDECYLENICUM

KYSELINA UNDECYLENOVÁ

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

KYSELINA URSODEOXYGHOLOVÁ

ACIDUM VALPROICUM

KYSELINA VALPROOVÁ

ACITRETINUM

ACITRETIN

ACONITI RADIX

OMĚJOVÝ KOŘEN

ACRIFLAVINII DICHLORIDUM

AKRIFLAVINIUM-DICHLORID

ACRIFLAVINII CHLORIDUM

AKRIFLAVINIUM-CHLORID

ADENINUM

ADENIN

ADENOSINUM

ADENOSIN

ADEPS LANAE

TUK Z OVČÍ VLNY

ADEPS LANAE CUM AQUA

LANOLIN

ADEPS LANAE HYDROGENATUS

TUK Z OVČÍ VLNY HYDROGENOVANÝ

ADEPS SOLIDUS

TUK ZTUŽENÝ

ADEPS SUILLUS

VEPŘOVÉ SÁDLO

ADONANTHE HERBA

HLAVÁČKOVÁ NAŤ

AGAR

AGAR

AGNI CASTI FRUCTUS

DRMKOVÝ PLOD

AGRIMONIAE HERBA

ŘEPIKOVÁ NAŤ

AGRIMONIAE PROCERAE HERBA

NAŤ ŘEPÍKU VONNÉHO

ALANINUM

ALANIN

ALBENDAZOLUM

ALBENDAZOL

ALCHEMILLAE HERBA

KONTRYHELOVÁ NAŤ

ALCHEMILLAE FOLIUM

KONTRYHELOVÝ LIST

ALCOHOL AMYLICUS

AMYLALKOHOL

ALCOHOL BENZYLICUS

BENZYLALKOHOL

ALCOHOL CETYLICUS

CETYLALKOHOL

ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS

CETYLSTEARYLALKOHOL

ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS A

CETYLSTEARYLALKOHOL EMULGUJÍCÍ (TYP A)

ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS B

CETYLSTEARYLALKOHOL EMULGUJÍCÍ (TYP B)

ALCOHOL ISOPROPYLICUS

ISOPROPYLALKOHOL

ALCOHOL OLEICUS

OLEYLALKOHOL

ALCOHOL POLYVINYLICUS

POLYVINYLALKOHOL

ALCOHOL STEARYLICUS

STEARYLALKOHOL

ALCOHOLES ADIPIS LANAE

ALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNY

ALCURONII CHLORIDUM

ALKURONIUM-CHLORID

ALFACALCIDOLUM

ALFAKALCIDOL

ALFADEXUM

ALFADEX

ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM

ALFENTANIL-HYDROCHLORID

ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM

ALFUZOSIN-HYDROCHLORID

ALGELDRATUM

ALGELDRÁT

ALLANTOINUM

ALANTOIN

ALLIARIAE HERBA

ČESNÁČKOVÁ NAŤ

ALLII SATIVI BULBUS

CIBULE ČESNEKU SETÉHO

ALLII SATIVI BULBUS PULVERATUM

CIBULE ČESNEKU SETÉHO PRÁŠKOVANÁ

ALLIUM SATIVUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

ČESNEK PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

ALLOBARBITALUM

ALLOBARBITAL

ALLOPURINOLUM

ALOPURINOL

ALMAGATUM

ALMAGÁT

ALOE BARBADENSIS

ALOE BARBADOSKÁ

ALOE CAPENSIS

ALOE KAPSKÁ

ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

ALOOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

ALOXIPRINUM

ALOXIPRIN

ALPINIAE RHIZOMA

GALGANOVÝ ODDENEK

ALPRAZOLAMUM

ALPRAZOLAM

ALPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM

ALPRENOLOL-HYDROCHLORID

ALPROSTADILUM

ALPROSTADIL

ALSTONIAE CORTEX

KŮRA ALSTONIE

ALTEPLASUM AD INIECTABILE

ALTEPLASA PRO INJEKCI

ALTHAEAE FOLIUM

PROSKURNÍKOVÝ LIST

ALTHAEAE RADIX

PROSKURNÍKOVÝ KOŘEN

ALUMINII ACETOTARTRATIS SOLUTIO

ROZTOK OCTANU A VINANU HLINITÉHO

ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

CHLORID HLINITÝ HEXAHYDRÁT

ALUMINII HYDROXIDUM HYDRICUM AD ADSORPTIONEM

HYDROXID HLINITÝ HYDRATOVANÝ PRO ADSORPCI

ALUMINII MAGNESII SILICAS

KŘEMIČITAN HOŘEČNATO-HLINITÝ

ALUMINII PHOSPHAS HYDRICUS

FOSFOREČNAN HLINITÝ HYDRATOVANÝ

ALUMINII PHOSPHATIS GELATUM

FOSFOREČNAN HLINITÝ GEL

ALUMINII SULFAS HYDRICUS

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT

ALVERINI CITRAS

ALVERIN-CITRÁT

AMANTADINI HYDROCHLORIDUM

AMANTADIN-HYDROCHLORID

AMARANTHUM

AMARANT

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM

AMBROXOL-HYDROCHLORID

AMFETAMINI SULFAS

AMFETAMIN-SULFÁT

AMI VISNAGE FRUCTUS

PLOD MORAČE ZÁKROVNATÉHO

AMIKACINI DISULFAS

AMIKACIN-DISULFÁT

AMIKACINUM

AMIKACIN

AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

AMILORID-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

AMINITROZOLUM

AMINITROZOL

AMINOGLUTETHIMIDUM

AMINOGLUTETHIMID

AMINOPHENAZONUM

AMINOFENAZON

AMINOPHYLLINUM

AMINOFYLIN

AMINOPHYLLINUM HYDRICUM

AMINOFYLIN HYDRATOVANÝ

AMIODARONI HYDROCHLORIDUM

AMIODARON-HYDROCHLORID

AMISULPRIDUM

AMISULPRID

AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM

AMITRIPTYLIN-HYDROCHLORID

AMLODIPINI BESILAS

AMLODIPIN-BESILÁT

AMMONIAE SOLUTIO CONCENTRATA

AMONIAK KONCENTROVANÝ ROZTOK

AMMONI BROMIDUM

BROMID AMONNÝ

AMMONII CARBONAS

UHLIČITAN AMONNÝ

AMMONII CHLORIDUM

CHLORID AMONNÝ

AMMONII GLYCYRRHIZAS

AMONIUM-GLYCYRRHIZÁT

AMMONII HYDROGENOCARBONAS

HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ

AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM A

AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER TYP A

AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM B

AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER TYP B

AMOBARBITALUM

AMOBARBITAL

AMOBARBITALUM NATRICUM

AMOBARBITAL SODNÁ SŮL

AMOXICILLINUM NATRICUM

AMOXICILIN SODNÁ SŮL

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM

AMOXICILIN TRIHYDRÁT

AMPHOTERICINUM B

AMFOTERICIN B

AMPICILLINUM

AMPICILIN

AMPICILLINUM NATRICUM

AMPICILIN SODNÁ SŮL

AMPICILLINUM TRIHYDRICUM

AMPICILIN TRIHYDRÁT

AMYGDALAE OLEUM RAFFINATUM

MANDLOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

AMYGDALAE OLEUM VIRGINALE

MANDLOVÝ OLEJ PANENSKÝ

AMYGDALAE AMARUM SEMEN

MANDLOŇOVÉ SEMENO HOŘKÉ

AMYGDALAE DULCE SEMEN

MANDLOŇOVÉ SEMENO SLADKÉ

AMYLUM PREGELIFICATUM

ŠKROB PŘEDBOBTNALÝ

ANGELICAE FRUCTUS

ANDĚLIKOVÝ PLOD

ANGELICAE RADIX

ANDĚLIKOVÝ KOŘEN

ANISI ETHEROLEUM

ANÝZOVÁ SILICE

ANISI FRUCTUS

ANÝZOVÝ PLOD

ANISI STELLATI ETHEROLEUM

BADYÁNÍKOVÁ SILICE

ANISI STELLATI FRUCTUS

BADYÁNÍKOVÝ PLOD

ANSERINAE HERBA

NAŤ MOCHNY HUSÍ

ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM

ANTAZOLIN-HYDROCHLORID

ANTAZOLINI MESILAS

ANTAZOLIN-MESYLÁT

APIS MELLIFERA AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

VČELA MEDONOSNÁ PRO HOMEOPATICKÉ ŮČELY

APOCYNI RADIX

TOJEŠŤOVÝ KOŘEN

APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM

APOMORFIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT

APROTININI SOLUTIO CONCENTRATA

APROTININ KONCENTROVANÝ ROZTOK

APROTININUM

APROTININ

AQUA AD CONCENTRATAS SOLUTIONES

VODA PRO ŘEDĚNÍ KONCENTROVANÝCH

DILUENDAS HAEMODIALYSI

HEMODIALYZAČNÍCH ROZTOKŮ

AQUA PRO INIECTIONE

VODA NA INJEKCI

AQUA PURIFICATA

VODA ČIŠTĚNÁ

AQUA VALDE PURIFICATA

VODA VYSOCE ČIŠTĚNÁ

ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM

PODZEMNICOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ

ARACHIDIS OLEUM RAFFINATUM

PODZEMNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

ARACHIDIS SEMEN

PODZEMNICOVÉ SEMENO

ARNCAE SEMEN

AREKOVÉ SEMENO (BETELOVÉ SEMENO)

ARGENTI DIACETYLTANNAS ALBUMINATUS

DIACETYLTANINOALBUMINÁT STŘÍBRA

ARGENTI NITRAS

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

ARGENTI PROTEINAS

PROTEINÁT STŘÍBRA

ARGENTUM COLLOIDALE

KOLOIDNÍ STŘÍBRO

ARGENTUM COLLOIDALE AD USUM EXTERNUM

STŘÍBRO KOLOIDNÍ PRO ZEVNÍ POUŽITÍ

ARGININI ASPARTAS

ARGININ-ASPARTÁT

ARGININI HYDROCHLORIDUM

ARGININ-HYDROCHLORID

ARGININUM

ARGININ

ARNICAE FLOS

ARNIKOVÝ KVĚT

ARNICAE TINKTURA

ARNIKOVÁ TINKTURA

ARSENI SESQUIOXIDUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

OXID ARSENITÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

ARSENI TRIOXIDUM

OXID ARSENITÝ

ARTEMTSIAE HERBA

ČERNOBÝLOVÁ NAŤ

ARTICAINI HYDROCHLORIDUM

ARTIKAIN-HYDROCHLORID

ASCORBYLIS PALMITAS

ASKORBYL-PALMITÁT

ASPARAGINUM MONOHYDRICUM

ASPARAGIN MONOHYDRÁT

ASPARTAMUM

ASPARTAM

ASPERULAE HERBA

NAŤ SVÍZELE VONNÉHO

ASTEMIZOLUM

ASTEMIZOL

ATENOLOLUM

ATENOLOL

ATRACURII BESILAS

ATRACURIUM-BESYLÁT

ATROPINI SULFAS MONOHYDRICUS

ATROPIN-SULFÁT MONOHYDRÁT

ATROPINUM

ATROPIN

AURANTII AMARI ETHEROLEUM

SILICE Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE

AURANTII AMARI FLORIS ETHEROLEUM

SILICE KVĚTŮ HOŘKÉHO POMERANČE

AURANTII AMARI FLOS

KVĚT HOŘKÉHO POMERANČE

AURANTII AMARI PERICARPII TINCTURA

TINKTURA Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE

AURANTII AMARI PERICARPIUM

OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE

AURANTII DULCIS PERICARPII ETHEROLEUM

SILICE Z OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE

AURANTII PERICARPIUM DULCE

OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE

AVELLANAE FOLIUM

LÍSKOVÝ LIST

AZAPERONUM AD USUM VETERINARIUM

AZAPERON PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

AZATHIOPRINUM

AZATHIOPRIN

AZELASTINI HYDROCHLORIDUM

AZELASTIN-HYDROCHLORID

AZITHROMYCINUM

AZITHROMYCIN

BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM

BAKAMPICILIN-HYDROCHLORID

BACITRACINUM

BACITRACIN

BACITRACINUM ZINCICUM

BACITRACIN ZINEČNATÝ KOMPLEX

BACLOFENUM

BAKLOFEN

BALLOTAE NIGRAE HERBA

NAŤ MĚRNICE ČERNÉ

BALSAMUM PERUVIANUM

PERUÁNSKÝ BALZÁM

BALSAMUM TOLUTANUM

TOLUÁNSKÝ BALZÁM

BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM

BAMBUTEROL-HYDROCHLORID

BARBITALUM NATRICUM

BARBITAL SODNÁ SŮL

BARBITALUM

BARBITAL

BARDANAE RADIX

LOPUCHOVÝ KOŘEN

BARII CHLORIDUM DIHYDRICUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

CHLORID BARNATÝ DIHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

BARII SULFAS

SÍRAN BARNATÝ

BASILICI HERBA

BAZALKOVÁ NAŤ

BECLOMETASONI DIPROPIONAS ANHYDRICUS

BEKLOMETASON-DIPROPIONÁT BEZVODÝ

BECLOMETASONI DIPROPIONAS MONOHYDRICUS

BEKLOMETASON-DIPROPIO NÁT MONOHYDRÁT

BELLADONNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

EXTRAKT Z RULÍKOVÉHO LISTU SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

BELLADONNAE FOLII TINCTURA NORMATA

TINKTURA Z RULÍKOVÉHO LISTU STANDARDIZOVANÁ

BELLADONNAE FOLIUM

RULÍKOVÝ LIST

BELLADONNAE PULVIS NORMATUS

RULÍKOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ

BELLADONNAE RADIX

RULÍKOVÝ KOŘEN

BELLIDIS FLOS

SEDMIKRÁSKOVÝ KVĚT

BENDROFLUMETHIAZIDUM

BENDROFLUMETHIAZID

BENFLUOREXI HYDROCHLORIDUM

BENFLUOREX-HYDROCHLORID

BENPERTDOLUM

BENPERTDOL

BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM

BEN SERAZID-HYDROCHLORID

BENTONITUM

BENTONIT

BENZALDEHYDCYANHYDRINUM

BENZALDEHYDKYANHYDRIN

BENZALKONII CHLORIDUM

BENZALKONIUM-CHLORID

BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO

BENZALKONIUM-CHLORID ROZTOK

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

BENZATHIN-BENZYLPENICILIN

BENZBROMARONUM

BENZBROMARON

BENZENUM

BENZEN

BENZETHONII CHLORIDUM

BENZETHONIUM-CHLORID

BENZINUM

BENZIN

BENZOCAINUM

BENZOKAIN

BENZODODECINII BROMIDUM

BENZODODECINIUM-BROMID

BENZOE SUMATRANUS

BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SUMATERSKÁ

BENZOIS SUMATRANI TINCTURA

TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE SUMATERSKÉ

BENZOE TONKINENSIS

BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SIAMSKÁ

BENZOIS TONKINENSIS TINCTURA

TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE SIAMSKÉ

BENZOE RESINA

STYRAČOVÁ PRYSKYŘICE

BENZOYLIS PEROXIDUM CUM AQUA

BENZOYLPEROXID S VODOU

BENZYLIS BENZOAS

BENZYL-BENZOÁT

BENZYLPENICILLINUM KALICUM

BENZYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL

BENZYLPENICILLINUM NATRICUM

BENZYLPENICILIN SODNÁ SŮL

BERGAMOTTAE ETHEROLEUM

BERGAMOTOVÁ SILICE

BETADEXUM

BETADEX

BETACAROTENUM

BETAKAROTEN

BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM

BETAHISTIN-DIHYDROCHLORID

BETAHISTINI DIMESILAS

BETAHISTIN-DIMESYLÁT

BETAMETHASONI ACETAS

BETAMETHASON-ACETÁT

BETAMETHASONI DIPROPIONAS

BETAMETHASON-DIPROPIONÁT

BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS

BETAMETHASON-FOSFÁT SODNÁ SŮL

BETAMETHASONI VALERAS

BETAMETHASON-VALERÁT

BETAMETHASONUM

BETAMETHASON

BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM

BETAXOLOL-HYDROCHLORID

BETULAE FOLIUM

BŘEZOVÝ LIST

BEZAFIBRATUM

BEZAFIBRÁT

BIFONAZOLUM

BIFONAZOL

BIOTINUM

BIOTIN

BIPERIDENI HYDROCHLORIDUM

BIPERIDEN-HYDROCHLORID

BISACODYLUM

BISAKODYL

BISMUTHI SUBCARBONAS

UHLIČITAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ

BISMUTHI SUBGALLAS

GALLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ

BISMUTHI SUBNITRAS

DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ

BISMUTHI SUBNITRAS PONDEROSUS

DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ

BISMUTHI SUBSALICYLAS

SALICYLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ

BISMUTHI TRIBROMPHENOLAS

TRIBROMFENOLÁT BISMUTITÝ

BISTORTAE RADIX

RDESNOVÝ KOŘEN

BLEOMYCINI SULFAS

BLEOMYGIN-SULFÁT

BOLDO FOLIUM

BOLDOVNÍKOVÝ LIST

BORAGINIS OLEUM RAFFINATUM

BRUTNÁKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

BROMAZEPAMUM

BROMAZEPAM

BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM

BROMHEXIN-HYDROCHLORID

BROMISOVALUM

BROMISOVAL

BROMOCRIPTINI MESILAS

BROMOKRIPTIN-MESYLÁT

BROMOFORMUM

BROMOFORM

BROMPERIDOLI DECANOAS

BROMPERIDOL-DEKANOÁT

BROMPERIDOLUM

BROMPERIDOL

BROMPHENIRAMINI MALEAS

BROMFENIRAMIN-MALEINÁT

BRONOPOLUM

BRONOPOL

BROTIZOLAMUM

BROTIZOLAM

BUCCO FOLIUM

LIST TĚHOZEVU

BUDESONIDUM

BUDESONID

BUFEXAMACUM

BUFEXAMAK

BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM

BUFLOMEDIL-HYDROCHLORID

BUMETANIDUM

BUMETANID

BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

BUPIVAKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM

BUPRENORFIN-HYDROCHLORID

BUPRENORPHINUM

BUPRENORFIN

BURSAE PASTORIS HERBA

NAŤ PASTUŠÍ TOBOLKY

BUSERELINUM

BUSERELIN

BUSPIRONI HYDROCHLORIDUM

BUSPIRON-HYDROCHLORID

BUSULFANUM

BUSULFAN

BUTAMIRATI CITRAS

BUTAMIRÁT-CITRÁT

BUTOBARBITALUM

BUTOBARBITAL

BUTYLHYDROXYANISOLUM

BUTYLHYDROXYANISOL

BUTYLHYDROXYTOLUENUM

BUTYLHYDROXYTOLUEN

BUTYLPARABENUM

BUTYLPARABEN

BUTYLSCOPOLAMINII BROMIDUM

BUTYLSKOPOLAMINIUM-BROMID

CABERGOLINUM

KABERGOLIN

CACAO OLEUM

KAKAOVÝ OLEJ

CACAO SEMEN

KAKAOVNÍKOVÉ SEMENO

CADMII SULFAS HYDRICUS AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

SÍRAN KADEMNATÝ HYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

CALABARICAE SEMEN

SEMENO PUCHÝŘNATCE

CALAMI RADIX

PUŠKVORCOVÝ KOŘEN

CALCATRIPPAE FLOS

KVĚT OSTROŽKY POLNÍ

CALCIFEDIOLUM MONOHYDRICUM

KALCIFEDIOL MONOHYDRÁT

CALCII ACETAS

KALCIUM-ACETÁT

CALCII ASCORBAS DIHYDRICUS

ASKORBAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT

CALCII BENZAMIDOSALICYLAS

BENZAMIDOSALICYLAN VÁPENATÝ

CALCII CARBONAS

UHLIČITAN VÁPENATÝ

CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM

CHLORID VÁPENATÝ DIHYDRÁT

CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

CHLORID VÁPENATÝ HEXAHYDRÁT

CALCII CITRAS

CITRONAN VÁPENATÝ

CALCII DOBESILAS MONOHYDRICUS

DOBESILAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT

CALCII FOLINAS HYDRICUS

KALCIUM-FOLINÁT HYDRÁT

CALCII GLUCOHEPTONAS

KALCNM-GLUKOHEPTONÁT

CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS PRO INIECTIONE

GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT NA INJEKCI

CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS

GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT

CALCII GLYCEROPHOSPHAS

GLYCEROFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS

HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ BEZVODÝ

CALCII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS

HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT

CALCII HYDROXIDUM

HYDROXID VÁPENATÝ

CALCII HYPOCHLORIS

CHLORNAN VÁPENATÝ

CALCII IODIDUM TETRAHYDRICUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

JODID VÁPENATÝ TETRAHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

CALCII LACTAS ANHYDRICUS

KALCIUM-LAKTÁT BEZVODÝ

CALCII LACTAS MONOHYDRICUS

KALCIUM-LAKTÁT MONOHYDRÁT

CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS

MLÉČNAN VÁPENATÝ PENTAHYDRÁT

CALCII LACTAS TRIHYDRICUS

MLÉČNAN VÁPENATÝ TRIHYDRÁT

CALCII LAEVULINAS DIHYDRICUS

KALCIUM-LEVULÁT DIHYDRÁT

CALCII LEVOFOLINAS PENTAHYDRICUS

KALCIUM-LEVOFOLINÁT PENTAHYDRÁT

CALCII OXIDUM

OXID VÁPENATÝ

CALCII PANTOTHENAS

PANTOTHENAN VÁPENATÝ

CALCII PHOSPHAS

FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

CALCII STEARAS

STEARAN VÁPENATÝ

CALCII SULFAS DIHYDRICUS

SÍRAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT

CALCII SULFAS HEMIHYDRICUS

SÍRAN VÁPENATÝ HEMIHYDRÁT

CALCIPOTRIOLUM ANHYDRICUM

KALCIPOTRIOL BEZVODÝ

CALCIPOTRIOLUM MONOHYDRICUM

KALCIPOTRIOL MONOHYDRÁT

CALCITONINUM SALMONIS

KALCITONIN LOSOSÍ

CALCITRIOLUM

KALCITRIOL

CALENDULAE FLOS

MĚSÍČKOVÝ KVĚT

CALLUNAE FLOS

VŘESOVÝ KVĚT

CALLUNAE HERBA

VŘESOVÁ NAŤ

CAMPHORA D

D-KAFR

CAMPHORA RACEMICA

KAFR RACEMICKÝ

CANNABIS INDICAE FLOS

KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO

CANNABIS SATIVAE FLOS

KVĚT KONOPÍ SETÉHO

CAPSAICINUM

KAPSAICIN

CAPSICI FRUGTUS

PAPRIKOVÝ PLOD

CAPSICT OLEORESINA RAFFINATA ET QUANTIFICATA

PAPRIKOVÁ OLEOPRYSKYŘICE ČIŠTĚNÁ A KVANTIFIKOVANÁ

CAPSICT TINCTURA NORMATA

PAPRIKOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ

CAPTOPRILUM

KAPTOPRIL

CARBACHOLUM

KARBACHOL

CARBAMAZEPINUM

KARBAMAZEPIN

CARBASALATUM CALCICUM

KARBASALÁT VÁPENATÁ SŮL

CARBETHOPENDECINII BROMIDUM

KARBETHOPENDECINIUM-BROMID

CARBETHOPENDECINII CHLORIDUM

KARBETHOPENDECINIUM-CHLORID

CARBIDOPUM MONOHYDRICUM

KARBIDOPA MONOHYDRÁT

CARBIMAZOLUM

KARBIMAZOL

CARBO ACTIVATUS

UHLÍ AKTIVNÍ

CARBOCISTEINUM

KARBOCYSTEIN

CARBOMERA

KARBOMERY

CARBONEI TETRACHLORIDUM

CHLORID UHLIČITÝ

CARBONIS DETERGENS TINCTURA

TINKTURA Z KAMENOUHELNÉHO DEHTU

CARBOPLATINUM

KARBOPLATINA

CARBOPROSTUM TROMETAMOLUM

KARBOPROST-TROMETAMOL

CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM A

KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP A)

CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM B

KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP B)

CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM C

KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP C)

CARDAMOMI FRUCTUS

KARDAMOMOVÝ PLOD

CARDAMOMI SEMEN

KARDAMOMOVÉ SEMENO

CARDUI BENEDICTI HERBA

NAŤ CUBETU BENEDIKTU

CARDUI MARIAE FRUCTUS

PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO

CARISOPRODOLUM

KARISOPRODOL

CARLINAE RADIX

KOŘEN PUPAVY BEZLODYŽNÉ

CARMELLOSUM CALCICUM

KARMELOSA VÁPENATÁ SŮL

CARMELLOSUM NATRICUM

KARMELOSA SODNÁ SŮL

CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM

KROSKARMELOSA SODNÁ SŮL

CARMELLOSUM NATRICUM SUBSTITUTUM HUMILE

KARMELOSA SODNÁ SŮL ČÁSTEČNĚ SUBSTITUOVANÁ

CARMUSTINUM

KARMUSTIN

CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM

KARTEOLOL-HYDROCHLORID

CARTHAMI OLEUM RAFFINATUM

SVĚTLICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

CARVEDILOLUM

KARVEDILOL

CARVI ETHEROLEUM

KMINOVÁ SILICE

CARVI FRUCTUS

KMÍNOVÝ PLOD

CARYOPHYLLI FLORIS ETHEROLEUM

SILICE HŘEBÍČKOVCOVÉHO KVĚTU

CARYOPHYLLATAE RADIX

KOŘEN KUKLÍKU OBECNÉHO

CARYOPHYLLI FLOS

HŘEBÍČKOVCOVÝ KVĚT

CATHARANTHI HERKA

NAŤ KATARANTU RŮŽOVÉHO

CEFACLORUM MONOHYDRICUM

CEFAKLOR MONOHYDRÁT

CEFADROXILUM MONOHYDRICUM

CEFADROXIL MONOHYDRÁT

CEFALEXINUM MONOHYDRICUM

CEFALEXIN MONOHYDRÁT

CEFALETINUM NATRICUM

CEFALOTIN SODNÁ SŮL

CEFAMANDOLI NAFAS

CEFAMANDOL-NAFÁT

CEFAPIRINUM NATRICUM

CEFAPIRIN SODNÁ SŮL

CEFATRIZINUM PROPYLENGLYCOLUM

CEFATRIZIN-PROPYLENGLYKOL

CEFAZOLINUM NATRICUM

CEFAZOLIN SODNÁ SŮL

CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

CEFEPIM-DIHYDROCHLORID MONOHYDRÁT

CEFIXIMUM TRIHYDRICUM

CEFIXIM TRIHYDRÁT

CEFOPERAZONUM NATRICUM

CEFOPERAZON SODNÁ SŮL

CEFOTAXIMUM NATRICUM

CEFOTAXIM SODNÁ SŮL

CEFOXITINUM NATRICUM

CEFOXITIN SODNÁ SŮL

CEFRADINUM

CEFRADIN

CEFTAZIDIMUM PENTAHYDRICUM

CEFTAZIDIM PENTAHYDRÁT

CEFTRIAXONUM NATRICUM TRIHEMIHYDRICUM

CEFTRIAXON SODNÁ SŮL TRTHEMIHYDRÁT

CEFUROXIMUM AXETILI

CEFUROXIM-AXETIL

CEFUROXIMUM NATRICUM

CEFUROXIM SODNÁ SŮL

CELIPROLOLI HYDROCHLORIDUM

CELIPROLOL-HYDROCHLORID

CELLABURATUM

CELABURÁT

CELLACEFATUM

CELACEFÁT

CELLULOSI ACETAS

ACETÁT CELULOSY

CELLULOSI PULVIS

CELULOSOVÝ PRÁŠEK

CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM

CELULOSA MIKROKRYSTALICKÁ

CENTAURII HERBA

ZEMĚŽLUČOVÁ NAŤ

CENTELLAE ASIATICAE HERBA

NAŤ CENTELY ASIJSKÉ

CERA ALBA

VOSK BÍLÝ

CERA CARNAUBA

VOSK KARNAUBSKÝ

CERA FLAVA

VOSK ŽLUTÝ

CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM

CETIRIZIN-DIHYDROCHLORID

CETOSTEAROMACROGOLUM

CETOSTEAROMAKROGOL

CETOSTEARYLIS ISONONANOAS

CETOSTEARYL-ISONONANOÁT

CETRIMIDUM

CETRIMID

CETYLIS PALMITAS

CETYL-PALMITÁT

CETYLPYRIDINII CHLORIDUM MONOHYDRICUM

CETYLPYRIDINIUM-CHLORID MONOHYDRÁT

CHAMOMILLAE ROMANAE FLOS

KVĚT HEŘMÁNKU ŘÍMSKÉHO

CHELIDONII HERBA

VLAŠŤOVIČNÍKOVÁ NAŤ

CHITOSANI HYDROCHLORIDUM

CHITOSAN-HYDROCHLORID

CHLORALIHYDRAS

CHLORALHYDRÁT

CHLORAMBUCILUM

CHLORAMBUCIL

CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS

CHLORAMFENIKOL-SUKCINÁT SODNÁ SŮL

CHLORAMPHENICOLI PALMITAS

CHLORAMFENIKOL-PALMITÁT

CHLORAMPHENICOLUM

CHLORAMFENIKOL

CHLORCYCLIZINI HYDROCHLORIDUM

CHLORCYKLIZIN-HYDROCHLORID

CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM

CHLORDIAZEPOXID-HYDROCHLORID

CHLORDIAZEPOXIDUM

CHLORDIAZEPOXID

CHLORHEXIDINI DIACETAS

CHLORHEXIDIN-DIACETÁT

CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO

CHLORHEXIDIN-DIGLUKONÁT ROZTOK

CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM

CHLORHEXIDIN-DIHYDROCHLORID

CHLOROBUTANOLUM

CHLORBUTANOL

CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM

CHLORBUTANOL HEMIHYDRÁT

CHLOROCRESOLUM

CHLORKRESOL

CHLOROQUINI DIPHOSPHAS

CHLOROCHIN-DIFOSFÁT

CHLOROQUINI SULFAS MONOHYDRICUS

CHLOROCHIN-SULFÁT MONOHYDRÁT

CHLOROTHIAZIDUM

CHLOROTHIAZID

CHLORPHENAMINI MALEAS

CHLORFENAMIN-MALEINÁT

CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM

CHLORPROMAZIN-HYDROCHLORID

CHLORPROPAMIDUM

CHLORPROPAMID

CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM

CHLORPROTHIXEN-HYDROCHLORID

CHLORTALIDONUM

CHLORTALIDON

CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM

CHLORTETRACYKLIN-HYDROCHLORID

CHOLESTEROLUM

CHOLESTEROL

CHOLINI CHLORIDUM

CHOLIN-CHLORID

CHONDROITINI NATRII SULFAS

CHONDROITIN-SULFÁT SODNÁ SŮL

CHYMOTRYPSINUM

CHYMOTRYPSIN

CICLOPIROXUM

CIKLOPIROX

CICLOPIROXUM OLAMINUM

CIKLOPIROX-OLAMIN

CIGLOSPORINUM

CYKLOSPORIN

CICHORII HERBA

ČEKANKOVÁ NAŤ

CIGHORII RADIX

ČEKANKOVÝ KOŘEN

CILASTATINUM NATRICUM

CILASTATIN SODNÁ SŮL

CILAZAPRILUM MONOHYDRICUM

CILAZAPRIL MONOHYDRÁT

CIMETIDINI HYDROCHLORIDUM

CIMETIDIN-HYDROCHLORID

CIMETIDINUM

CIMETIDIN

CIMIGIFUGAE RADIX

PLOŠTIČNÍKOVÝ KOŘEN

CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM

CINCHOKAIN-HYDROCHLORTD

CINCHONAE CORTEX

CHINOVNÍKOVÁ KŮRA

CINCHONAE EXTRACTUM FLUIDUM NORMATUM

CHINOVNÍKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ STANDARDIZOVANÝ

CINEOLUM

CINEOL

CINNAMOMI CASSIAE ETHEROLEUM

SILICE SKOŘICOVNÍKU ČÍNSKÉHO

CINNAMOMI CORTEX

SKOŘIGOVNÍKOVÁ KŮRA

CINNAMOMI CORTTCTS TINCTURA

TINKTURA ZE SKOŘICOVNÍKOVÉ KŮRY

CINNAMOMI ZEYLANICI CORTICIS ETHEROLEUM

SILICE KŮRY SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO

CINNAMOMI ZEYLANICI FOLII ETHEROLEUM

SILICE LISTU SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO

CINNARIZINUM

CINARIZIN

CIPROFIBRATUM

CIPROFIBRÁT

CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM

CIPROFLOXACIN-HYDROCHLORID

CIPROFLOXACINUM

CIPROFLOXACIN

CISAPRIDI TARTRAS

CISAPRID-TARTARÁT

CISAPRIDUM MONOHYDRICUM

CISAPRID MONOHYDRÁT

CISPLATINUM

CISPLATINA

CITRI ETHEROLEUM

CITRONOVÁ SILICE

CITRI RETICULATAE ETHEROLEUM

MANDARINKOVÁ SILICE

CITRI FLOS

KVĚT CITRONÍKU

CITRI PERICARPIUM

OPLODÍ CITRONÍKU

CITRONELLAE ETHEROLEUM

CITRONELOVÁ SILICE

CITRULINUM

CITRULIN

CLADRIBINUM

KLADRIBIN

CLARITHROMYCINUM

KLARITHROMYCIN

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM

KLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

CLEBOPRIDI MALAS

KLEBOPRID-MALÁT

CLEMASTINI FUMARAS

KLEMASTIN-FUMARÁT

CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM

KLENBUTEROL-HYDROCHLORID

CLINDAMYCINI DIHYDROGENOPHOSPHAS

KLINDAMYCIN-DIHYDROGEN-FOSFÁT

CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM

KLINDAMYCIN-HYDROCHLORID

CLIOQUINOLUM

KLIOCHINOL

CLOBAZAMUM

KLOBAZAM

CLOBETASOLI PROPIONAS

KLOBETASOL-PROPIONÁT

CLOBETASONIBUTYRAS

KLOBETASON-BUTYRÁT

CLOFAZIMINUM

KLOFAZIMIN

CLOFIBRATUM

KLOFIBRÁT

CLOMIFENI CITRAS

KLOMIFEN-CITRÁT

CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM

KLOMIPRAMIN-HYDROCHLORID

CLONAZEPAMUM

KLONAZEPAM

CLONIDINI HYDROCHLORIDUM

KLONIDIN-HYDROCHLORID

CLOROXINUM

KLOROXIN

CLOSANTELUM NATRICUM DIHYDRICUM AD USUM VETERINARIUM

KLOSANTEL SODNÁ SŮL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

CLOTRIMAZOLUM

KLOTRIMAZOL

CLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM

KLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

CLOZAPINUM

KLOZAPIN

GOCAINI HYDROCHLORIDUM

KOKAIN-HYDROCHLORID

COCOIS OLEUM RAFFINATUM

KOKOSOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

COCOIS SEMEN

KOKOSOVNIKOVÉ SEMENO

COCOYLIS OCTANODECANOAS

KOKOYL-OKTANODEKANOÁT

CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

KODEIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS

KODEIN-FOSFÁT HEMIHYDRÁT

CODEINI PHOSPHAS SESQUIHYDRICUS

KODEIN-FOSFÁT SESKVIHYDRÁT

CODEINUM MONOHYDRICUM

KODEIN MONOHYDRÁT

CODERGOCRINI MESILAS

KODERGOKRIN-MESYLÁT

GOFFEINI CITRAS

KOFEIN S KYSELINOU CITRONOVOU

COFFEINUM ET NATRII BENZOAS

KOFEIN S BENZOANEM SODNÝM

GOFFEINUM ET NATRII SALICYLAS

KOFEIN SE SALIGYLANEM SODNÝM

COFFEINUM

KOFEIN

COFFEINUM MONOHYDRICUM

KOFEIN MONOHYDRÁT

COLAE SEMEN

KOLOVÉ SEMENO

COLECALCTFEROLI PULVIS

CHOLEKALCIFEROL PRÁŠEK

COLECALCIFEROLUM

CHOLEKALCIFEROL

COLECALCTFEROLUM DENSATUM OLEOSUM

CHOLEKALCIFEROL OLEJOVÝ ROZTOK

COLECALCIFEROLUM IN AQUA DISPERGIBILE

CHOLEKALCIFEROL DISPERGOVATELNÝ VE VODĚ

COLESTYRAMINUM

KOLESTYRAMIN

COLCHIGINUM

KOLCHICIN

COLISTTMETHATUM NATRICUM

KOLISTTMETHÁT SODNÁ SŮL

COLISTINI SULFAS

KOLISTIN-SULFÁT

COLLODIUM

KOLODIUM

COLOPHONIUM

KALAFUNA

CONDURANGO CORTEX

KONDURANGOVÁ KŮRA

CONVALLARIAE FOLIUM

KONVALINKOVÝ LIST

CONVALLARIAE HERBA

KONVALINKOVÁ NAŤ

COPERNICIAE CERIFERAE FOLIUM

LIST KOPERNICIE VOSKODÁRNÉ

COPOLYMERUM METHACRYLATIS BUTYLATI BASICUM

KOPOLYMER METHAKRYLÁTU BUTYLOVANÉHO BAZICKÉHO

COPOVIDONUM

KOPOVIDON

CORIANDRI ETHEROLEUM

KORIANDROVÁ SILICE

CORIANDRI FRUCTUS

KORIANDROVÝ PLOD

CORTISONI ACETAS

KORTISON-ACETÁT

CORYDALIDIS CAVAE TUBER

HLÍZA DYMNIVKY DUTÉ

CORYDALIDIS SOLIDAE TUBER․

HLÍZA DYMNIVKY PLNÉ

CRATAEGI FLOS

HLOHOVÝ KVĚT

CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM FLUIDUM QUANTIFICATUM

EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU S KVĚTEM TEKUTÝ KVANTIFIKOVANÝ

CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM SICCUM

EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU S

CRATAEGI FOLIUM CUM FLORE

HLOHOVÝ LIST S KVĚTEM

CRATAEGI FOLIUM

HLOHOVÝ LIST

CRATAEGI FRUCTUS

HLOHOVÝ PLOD

CRESOLUM CRUDUM

KRESOL SUROVÝ

CROCI STIGMA

ŠAFRÁN

CROCI STIGMA AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA

ŠAFRÁN PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

CROSPOVIDONUM

KROSPOVIDON

CROTAMITONUM

KROTAMITON

CUCURBITAE SEMEN

TYKVOVÉ SEMENO

CUPRI ACETAS MONOHYDRICUS AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

OCTAN MĚĎNATÝ MONOHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

CUPRI CHLORIDUM DIHYDRICUM

CHLORID MĚĎNATÝ DIHYDRÁT

CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS

SÍRAN MĚĎNATÝ PENTAHYDRÁT

CUPRI SULFAS ANHYDRICUS

SÍRAN MĚĎNATÝ BEZVODÝ

CUPRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA

MĚĎ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

CURCUMAE LONGAE RHIZOMA

KURKUMOVÝ ODDENEK

CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA

ODDENEK KURKUMY ŽLUTOKOŘENNÉ

CYAMOPSIDIS SEMINIS PULVIS

GUAR

CYAMOPSIDIS TETRAGONOLOBAE SEMEN

SEMENO CYAMOPSIU ČTYŘHRANNÉHO

CYANI FLOS GUM CALYCE

KVĚT CHRPY SE ZÁKROVEM

CYANI FLOS SINE CALYCE

KVĚT CHRPY BEZ ZÁKROVU

CYANOCOBALAMINUM

KYANOKOBALAMIN

CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM

CYKLIZIN-HYDROCHLORID

CYCLOBARBITALUM GALCICUM

CYKLOBARBITAL VÁPENATÁ SŮL

CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM

CYKLOPENTOLÁT-HYDROCHLORID

CYMBOPOGONIS HERKA

NAŤ VONATKY

CYNARAE FOLIUM

ARTYČOKOVÝ LIST

CYNOSBATI FRUCTUS

ŠÍPEK

CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM SESQUIHYDRICUM

CYPROHEPTADIN-HYDROCHLORID SESKVIHYDRÁT

CYPROTERONI ACETAS

CYPROTERON-ACETÁT

CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

CYSTEIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

CYSTINUM

CYSTIN

CYTARABINUM

CYTARABIN

DACARBAZINUM

DAKARBAZIN

DALTEPARINUM NATRICUM

DALTEPARIN SODNÁ SŮL

DANAPAROIDUM NATRICUM

DANAPAROID SODNÁ SŮL

DAPSONUM

DAPSON

DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM

DAUNORUBICIN-HYDROCHLORID

DECAMETHONII IODIDUM

DEKAMETHONIUM-JODID

DECYLIS OLEAS

DECYL-OLEÁT

DEFEROXAMINI MESILAS

DEFEROXAMIN-MESYLÁT

DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM AD USUM VETERINARIUM

DEMBREXIN-HYDROCHLORIDD MONOHYDRÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM

DEMEKLOCYKLIN-HYDROCHLORID

DEPTROPINI CITRAS

DEPTROPIN-CITRÁT

DEQUALINII DICHLORIDUM

DEKVALINIUM-DICHLORID

DESIPRAMINI HYDROCHLORIDUM

DESIPRAMIN-HYDROCHLORID

DESLANOSIDUM

DESLANOSID

DESMOPRESSINUM

DESMOPRESSIN

DESOGESTRELUM

DESOGESTREL

DESOXYCORTONI ACETAS

DESOXYKORTON-ACETÁT

DETOMIDINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM

DETOMIDIN-HYDROCHLORID PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

DEXAMETHASONI ACETAS

DEXAMETHASON-ACETÁT

DEXAMETHASONI ISONICOTINAS

DEXAMETHASON-ISONIKOTINÁT

DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS

DEXAMETHASON-SODNÁ SŮL

DEXAMETHASONUM

DEXAMETHAS ON

DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS

DEXCHLORFENIRAMIN-MALEINÁT

DEXPANTHENOLUM

DEXPANTHENOL

DEXTRANUM 1 PRO INIECTIONE

DEXTRAN 1 NA INJEKCI

DEXTRANUM 40 PRO INIECTIONE

DEXTRAN 40 NA INJEKCI

DEXTRANUM 60 PRO INIECTIONE

DEXTRAN 60 NA INJEKCI

DEXTRANUM 70 PRO INIECTIONE

DEXTRAN 70 NA INJEKCI

DEXTRINUM

DEXTRIN

DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM MONOHYDRICUM

DEXTROMETHORFAN-HYDROBROMID MONOHYDRÁT

DEXTROMORAMIDI TARTRAS

DEXTROMORAMID-TARTARÁT

DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM

DEXTROPROPOXYFEN-HYDROCHLORID

DIACETYLAMINOAZOTOLUENUM

DIACETYLAMINOAZOTOLUEN

DIAMFENETIDUM

DIAMFEN ETID

DIAVERIDINUM

DIAVERIDIN

DIAZEPAMUM

DIAZEPAM

DIAZOXIDUM

DIAZOXID

DIBROMPROPAMIDINI DIISETIONAS

DIBROMPROPAMIDIN-ISETIONÁT

DIBTTYLIS PHTHALAS

DIBUTYL-FTALÁT

DICLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM

DIKLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

DICLOFENACUM KALICUM

DIKLOFENAK DRASELNÁ SŮL

DICLOFENACUM NATRICUM

DIKLOFENAK SODNÁ SŮL

DICLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM

DIKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

DICYCLOVERINI HYDROCHLORIDUM

DICYKLOVERIN-HYDROCHLORID

DIDANOSINUM

DIDANOSIN

DIENESTROLUM

DIENESTROL

DIETHYLGARBAMAZINI CITRAS

DIETHYLKARBAMAZIN-CITRÁT

DIETHYLENGLYCOLI MONOETHYLICUM ETHERUM

DIETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER

DIETHYLENGLYCOLI PALMITOSTEARAS

DIETHYLENGLYKOL-PALMITOSTEARÁT

DIETHYLIS PHTHALAS

DIETHYL-FTALÁT

DIETHYLSTILBESTROLUM

DIETHYLSTILBESTROL

DIFLUNISALUM

DIFLUNISAL

DIGITALIS PURPUREAE FOLIUM

LIST NÁPRSTNÍKU GERVENÉHO

DIGITOXINUM

DIGITOXIN

DIGOXINUM

DIGOXIN

DIHYDRALAZINI SULFAS DIHEMIHYDRICUS

DIHYDRALAZIN-SULFÁT DIHEMIHYDRÁT

DIHYDROCODEINI TARTRAS

DIHYDROKODEIN-TARTARÁT

DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS

DIHYDROERGOKRISTIN-MESYLÁT

DIHYDROERGOTAMINT MESILAS

DIHYDROERGOTAMIN-MESYLÁT

DIHYDROERGOTAMINI TARTRAS

DIHYDROERGOTAMIN-TARTARÁT

DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS AD USUM VETERINARIUM

DIHYDROSTREPTOMYCIN-SULFÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

DIHYDROTACHYSTEROLUM

DIHYDROTACHYSTEROL

DIKALII CLORAZEPAS

KLORAZEPÁT DIDRASELNÁ SŮL

DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM

DILTIAZEM-HYDROCHLORID

DIMENHYDRINATUM

DIMENHYDRINÁT

DIMERCAPROLUM

DIMERKAPROL

DIMETHINDENI MALEAS

DIMETINDEN-MALEINÁT

DIMETHYLACETAMIDUM

DIMETHYLACETAMID

DIMETHYLIS SULFOXIDUM

DIMETHYLSULFOXID

DIMETICONUM

DIMETIKON

DINATRII CROMOGLICAS

DINATRIUM-CHROMOGLYKÁT

DINATRII EDETAS DIHYDRICUS

EDETAN DISODNÝ DIHYDRÁT

DINATRII ETIDRONAS

DINATRIUM-ETIDRONÁT

DINATRII PAMIDRONAS PENTAHYDRICUS

DINATRIUM-PAMIDRONÁT PENTAHYDRÁT

DINOPROSTONUM

DINOPROSTON

DINOPROSTINUM TROMETAMOLI

DINOPROST-TROMETAMOL

DIOSMINUM

DIOSMIN

DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM

DIFENHYDRAMIN-HYDROCHLORID

DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM

DIFENOXYLÁT-HYDROCHLORID

DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM

DIPIVEFRIN-HYDROCHLORID

DIPROPHYLLINUM

DIPROFYLIN

DIPYRIDAMOLUM

DIPYRIDAMOL

DISOPYRAMIDI PHOSPHAS

DISOPYRAMID-FOSFÁT

DISOPYRAMIDUM

DISOPYRAMID

DISULFIRAMUM

DISULFIRAM

DITHRANOLUM

DITHRANOL

DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM

DOBUTAMIN-HYDROCHLORID

DOCUSATUM NATRICUM

DOKUSÁT SODNÁ SŮL

DODECYLIS GALLAS

DODECYL-GALLÁT

DOMPERIDONI MALEAS

DOMPERIDON-MALEINÁT

DOMPERIDONUM

DOMPERIDON

DOPAMINI HYDROCHLORIDUM

DOPAMIN-HYDROCHLORID

DOPEXAMINI DIHYDROCHLORIDUM

DOPEXAMIN-DIHYDROCHLORID

DOSULEPINI HYDROCHLORIDUM

DOSULEPIN-HYDROCHLORID

DOXAPRAMI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

DOXAPRAM-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

DOXAZOSINI MESILAS

DOXAZOSIN-MESYLÁT

DOXEPINI HYDROCHLORIDUM

DOXEPIN-HYDROCHLORID

DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM

DOXORUBICIN-HYDROCHLORID

DOXYCYCLINI HYCLAS

DOXYCYKLIN-HYKLÁT

DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM

DOXYCYKLIN MONOHYDRÁT

DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS

DOXYLAMIN-HYDROGEN-SUKCINÁT

DROSERAE HERBA

ROSNATKOVÁ NAŤ

DROPERIDOLUM

DROPERIDOL

DUBOISIAE FOLIUM

LIST DUBOISIE

ECBALLII FRUCTUS

TYKVICOVÝ PLOD

ECONAZOLI NITRAS

EKONAZOL-NITRÁT

ECONAZOLUM

EKONAZOL

ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADIX

KOŘEN TŘAPATKY ÚZKOLISTÉ

ECHINACEAE PALIDAE RADIX

KOŘEN TŘAPATKY BLEDÉ

ECHINACEAE PURPUREAE HERBA

NAŤ TŘAPATKY NACHOVÉ

ECHINACEAE PURPUREAE RADIX

KOŘEN TŘAPATKY NACHOVÉ

EDROPHONII CHLORIDUM

EDROPHONIUM-CHLORID

ELEUTHEROCOCCI RADIX

ELEUTEROKOKOVÝ KOŘEN

EMEDASTINI DIFUMARAS

EMEDASTIN-DIFUMARÁT

EMETINI DIHYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM

EMETIN-DIHYDROCHLORID HEPTAHYDRÁT

EMETINI DIHYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM

EMETIN-DIHYDROCHLORID PENTAHYDRÁT

ENALAPRILATUM DIHYDRICUM

ENALAPRILÁT DIHYDRÁT

ENALAPRILI MALEAS

ENALAPRIL-MALEINÁT

ENILCONAZOLUM AD USUM VETERINARIUM

ENILKONAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

ENOXAPARINUM NATRICUM

ENOXAPARIN SODNÁ SŮL

ENOXOLONUM

ENOXOLON

EPHEDRAE HERBA

CHVOJNÍKOVÁ NAŤ

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

EFEDRIN-HYDROCHLORID

EPHEDRINI RACEMICI HYDROCHLORIDUM

EFEDRIN-HYDROCHLORID RACEMIGKÝ

EPHEDRINUM

EFEDRIN

EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM

EFEDRIN HEMIHYDRÁT

EPTLOBTI HERBA

VRBOVKOVÁ NAŤ

EPINEPHRINI TARTRAS

EPINEFRIN-TARTARÁT

EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM

EPIRUBICIN-HYDROCHLORID

EQUISETI HERBA

PŘESLIČKOVÁ NAŤ

ERGOCALCIFEROLUM

ERGOKALCIFEROL

ERGOMETRINI MALEAS

ERGOMETRIN-MALEINÁT

ERGOTAMINI TARTRAS

ERGOTAMIN-TARTARÁT

ERYTHRITOLUM

ERYTHRITOL

ERYTHROMYCINI ESTOLAS

ERYTHROMYCIN-ESTOLÁT

ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS

ERYTHROMYCIN-ETHYLSUKCINÁT

ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS

ERYTHROMYCIN-LAKTOBIONÁT

ERYTHROMYCINI STEARAS

ERYTHROMYCIN-STEARÁT

ERYTHROMYCINUM

ERYTHROMYCIN

ERYTHROPOIETINI SOLUTIO CONCENTRATA

ERYTROPOETIN KONCENTROVANÝ ROZTOK

ERYTHROSINUM NATRICUM

ERYTHROSIN SODNÁ SŮL

ESCHSCHOLTZIAE CALIFORNICAE HERBA

NAŤ SLUNCOVKY KALIFORNSKÉ

ESKETAMINI HYDROCHLORIDUM

ESKETAMIN-HYDROCHLORID

ESTRADIOLI BENZOAS

ESTRADIOL-BENZOÁT

ESTRADIOLI VALERAS

ESTRADIOL-VALERÁT

ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM

ESTRADIOL HEMIHYDRÁT

ESTRIOLUM

ESTRIOL

ESTROGENA CONIUGATA

ESTROGENY KONJUGOVANÉ

ETAMSYLATUM

ETAMSYLÁT

ETHACRIDINI LACTAS MONOHYDRICUS

ETHAKRIDIN-LAKTÁT MONOHYDRÁT

ETHAMBUTOLI DIHYDROCHLORIDUM

ETHAMBUTOL-DIHYDROCHLORID

ETHANOLUM 60%

ETHANOL 60%

ETHANOLUM 85%

ETHANOL 85%

ETHANOLUM 96% (V/V)

ETHANOL 96% (V/V)

ETHANOLUM ANHYDRICUM

ETHANOL BEZVODÝ

ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM

ETHANOL DENATUROVANÝ BENZINEM

ETHER ANESTHETICUS

ETHER K NARKÓZE

ETHERSOLVENS

ETHER

ETHINYLESTRADIOLUM

ETHINYLESTRADIOL

ETHIONAMIDUM

ETHIONAMID

ETHOSUXIMIDUM

ETHOSUXIMID

ETHYLCELLULOSUM

ETHYLCELULOSA

ETHYLENDIAMINUM

ETHYLENDIAMIN

ETHYLENGLYCOLIMONOPALMITOSTEARAS

ETHYLENGLYKOL-MONOPALMITOSTEARÁT

ETHYLIS ACETAS

ETHYL-ACETÁT

ETHYLIS BISCOUMACETAS

ETHYL-BISKUMACETÁT

ETHYLIS CHLORIDUM

ETHYL-HYDROCHLORID

ETHYLIS OLEAS

ETHYL-OLEÁT

ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

ETHYLMORFIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

ETHYLPARABENUM

ETHYLPARABEN

ETHYLPARABENUM NATRICUM

ETHYLPARABEN SODNÁ SŮL

ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM

ETILEFRIN-HYDROCHLORID

ETODOLACUM

ETODOLÁK

ETOFENAMATUM

ETOFENAMÁT

ETOFYLLINUM

ETOFYLIN

ETOMIDATUM

ETOMIDÁT

ETOPOSIDUM

ETOPOSID

EUCALYPTI ETHEROLEUM

BLAHOVTČNÍKOVÁ SILICE

EUCALYPTI FOLIUM

BLAHOVIČNÍKOVÝ LIST

EUGENOLUM

EUGENOL

EUPHRASIAE HERKA

SVĚTLÍKOVÁ NAŤ

FAGI PIX

BUKOVÝ DEHET

FAGOPYRI HERKA

POHANKOVÁ NAŤ

FAMOTIDINUM

FAMOTIDIN

FARFARaE FOLIUM

PODBĚLOVÝ LIST

FELODIPINUM

FELODIPIN

FELYPRES SINUM

FELYPRESIN

FEBANTELUM AD USUM VETERINARIUM

FEBANTEL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

FENBENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM

FENBENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

FENBUFENUM

FENBUFEN

FENOFIBRATUM

FENOFIBRÁT

FENOTEROLI HYDROBROMIDUM

FENOTEROL-HYDROBROMID

FENTANYLI CITRAS

FENTANYL-CITRÁT

FENTANYLUM

FENTANYL

FENTICONAZOLI NITRAS

FENTIKONAZOL-NITRÁT

FERRI CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

CHLORID ŽELEZITÝ HEXAHYDRÁT

FERROSI FUMARAS

FUMARAN ŽELEZNATÝ

FERROSI GLUCONAS HYDRICUS

GLUKONAN ŽELEZNATÝ HYDRÁT

FERROSI SULFAS HEPTAHYDRICUS

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

FERROSI SULFAS SICCATUS

SÍRAN ŽELEZNATÝ SUŠENÝ

FERRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA

ŽELEZO PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

FILIPENDULAE ULMARIAE FLOS

TUŽEBNÍKOVÝ KVĚT

FILIPENDULAE ULMARIAE HERBA

NAŤ TUŽEBNÍKU JILMOVÉHO

FINASTERIDUM

FINASTERID

FLECAINIDI ACETAS

FLEKAINID-ACETÁT

FLUBENDAZOLUM

FLUBENDAZOL

FLUCLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM

FLUKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

FLUCONAZOLUM

FLUKONAZOL

FLUCYTOSINUM

FLUCYTOSIN

FLUDARABINI PHOSPHAS

FLUDARABIN-FOSFÁT

FLUDROCORTISONI ACETAS

FLUDROKORTISON-ACETÁT

FLUMAZENILUM

FLUMAZENIL

FLUMEQUINUM

FLUMECHIN

FLUMETASONI PIVALAS

FLUMETASON-PIVALÁT

FLUNARIZINI DIHYDROCHLORIDUM

FLUNARIZIN-DIHYDROCHLORID

FLUNITRAZEPAMUM

FLUNITRAZEPAM

FLUNIXINUM MEGLUMINICUM AD USUM VETERINARIUM

FLUNIXIN MEGLUMINOVÁ SŮL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

FLUOCINOLON-ACETONID

FLUOCORTOLONI PIVALAS

FLUOKORTOLON-PIVALÁT

FLUORESCEINUM NATRICUM

FLUORESCEIN SODNÁ SŮL

FLUORESCEINUM

FLUORESCEIN

FLUOROURACILUM

FLUORURACIL

FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM

FLUOXETIN-HYDROCHLORID

FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM

FLUPENTIXOL-DIHYDROCHLORID

FLUPHENAZINI DECANOAS

FLUFENAZIN-DEKANOÁT

FLUPHENAZINI DIHYDROGHLORIDUM

FLUFENAZIN-DIHYDROCHLORID

FLUPHENAZINI ENANTAS

FLUFENAZIN-ENANTÁT

FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM

FLURAZEPAM-HYDROCHLORID

FLURBIPROFENUM

FLURBIPROFEN

FLUSPIRILENUM

FLUSPIRILEN

FLUTAMIDUM

FLUTAMID

FLUTICASONI PROPIONAS

FLUTICASON-PROPIONÁT

FLUTRIMAZOLUM

FLUTRIMAZOL

FOENICULI AMARI FRUCTUS

PLOD FENYKLU OBECNÉHO PRAVÉHO

FOENICULI AMARI FRUCTUS ETHEROLEUM

SILICE FENYKLU HOŘKÉHO

FOENICULI DULCIS FRUCTUS

PLOD FENYKLU OBECNÉHO SLADKÉHO

FOENICULI ETHEROLEUM

FENYKLOVÁ SILICE

FORMALDEHYDI SOLUTIO 35%

FORMALDEHYD 35% ROZTOK

FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS

FORMOTEROL-FUMARÁT DIHYDRÁT

FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRIGUM

FOSKARNET SODNÁ SŮL HEXAHYDRÁT

FOSFOMYCINUM CALCIUM MONOHYDRICUM

FOSFOMYCIN VÁPENATÁ SŮL MONOHYDRÁT

FOSFOMYCINUM DINATRICUM

FOSFOMYCIN DISODNÁ SŮL

FOSFOMYCINUM TROMETAMOLI

FOSFOMYCIN-TROMETAMOL

FRAGARIAE FOLIUM

JAHODNÍKOVÝ LIST

FRAMYCETINI SULFAS

FRAMYGETIN-SULFÁT

FRANGULAE CORTEX

KRUŠINOVÁ KŮRA

FRANGULAE CORTIGIS EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

EXTRAKT Z KŮRY KRUŠINY SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

FRAXINI FOLIUM

JASANOVÝ LIST

FRUCTOSUM

FRUKTOSA

FUCUS

CHALUHA

FUCHSINUM BASICUM

FUCHSIN ZÁSADITÝ

FUMARIAE HERBA

ZEMĚDÝMOVÁ NAŤ

FURAZOLIDONUM

FURAZOLIDON

FUROSEMIDUM

FUROSEMID

GALACTOSUM

GALAKTOSA

GALEGAE HERBA

JESTŘABINOVÁ NAŤ

GALEOPSIDIS HERBA

KONOPICOVÁ NAŤ

GALLA

DUBĚNKA

GALLAMINI TRIETHIODIDUM

GALLAMIN-TRIETHOJODID

GALLARUM TINCTURA

DUBĚNKOVÁ TINKTURA

GELATINA

ŽELATINA

GELSEMII RADIX

JASMÍNOVCOVÝ KOŘEN

GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM

GEMCITABIN-HYDROCHLORID

GEMFIBROZILUM

GEMFIBROZIL

GENTAMICINI SULFAS

GENTAMICIN-SULFÁT

GENTIANAE RADIX

HOŘCOVÝ KOŘEN

GENTIANAE TINCTURA

HOŘCOVÁ TINKTURA

GERANII ETHEROLEUM

GERANIOVÁ SILICE

GINKGO FOLIUM

JINANOVÝ LIST

GINSENG RADIX

VŠEHOJOVÝ KOŘEN

GLIBENCLAMIDUM

GLIBENKLAMID

GLICLAZIDUM

GLIKLAZID

GLIMEPIRIDUM

GLIMEPIRID

GLIPIZIDUM

GLIPIZID

GLUCAGONUM

GLUKAGON

GLUCAGONUM HUMANUM

GLUKAGON LIDSKÝ

GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATEDI

SODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU

GLUCOSUM

GLUKOSA

GLUCOSUM LIQUIDUM

GLUKOSA TEKUTÁ

GLUCOSUM LIQUIDUM DISPERSIONE DESICCATUM

GLUKOSA TEKUTÁ USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM

GLUCOSUM MONOHYDRICUM

GLUKOSA MONOHYDRÁT

GLUTARALDEHYDE SOLUTIO

ROZTOK GLUTARALDEHYDU

GLUTATHIONUM

GLUTATHION

GLYCEROLI DIBEHENAS

GLYCEROL-DIBEHENÁT

GLYCEROLI DISTEARAS

GLYCEROL-DISTEARÁT

GLYCEROLI MONOLINOLEAS

GLYCEROL-MONOLINOLÁT

GLYCEROLI MONOOLEAS

GLYCEROL-MONOOLEÁT

GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-55

GLYCEROL-MONOSTEARÁT 40 - 55

GLYCEROLI TRINITRATIS SOLUTIO

GLYCEROL-TRINITRÁT ROZTOK

GLYCEROLUM 85%

GLYCEROL 85%

GLYCEROLUM

GLYCEROL

GLYCEROMACROGOLI 20 MONOSTEARAS

GLYCEROMAKROGOL-20-MONOSTEARÁT

GLYCEROMACROGOLI 6 OCTANODECANOAS

GLYCEROMAKROGOL-6-OKTANODEKANOÁT

GLYCEROMACROGOLI COCOATES

GLYCEROMAKROGOL-KOKOÁTY

GLYCEROMACROGOLI HYDROXYSTEARAS

GLYCEROMAKROGOL-HYDROXYSTEARÁT

GLYCEROMACROGOLI LAURATES

GLYCEROMAKROGOL-LAURÁTY

GLYCEROMACROGOLI LINOLEATES

GLYCEROMAKROGOL-LINOLEÁTY

GLYCEROMAGROGOLIOCTANODECANOATES

GLYCEROMAKROGOL-OKTANODEKANOÁTY

GLYCEROMACROGOLI OLEATES

GLYCEROMAKROGOL-OLEÁTY

GLYCEROMACROGOLI RICINOLEAS

GLYCEROMAKROGOL-RICINOLEÁT

GLYCEROMACROGOLI STEARATES

GLYCEROMAKROGOL-STEARÁTY

GLYCINUM

GLYCIN

GONADORELINI ACETAS

GONADORELIN-ACETÁT

GONADOTROPINUM CHORIONICUM

GONADOTROPIN CHORTOVÝ

GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM AD USUM VETERINARIUM

GONADOTROPIN SÉROVÝ KOŇSKÝ PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

GOSERELINUM

GOSERELIN

GOSSYPII OLEUM HYDROGENATUM

BAVLNÍKOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ

GOSSYPII SEMEN

BAVLNÍKOVÉ SEMENO

GRAMINIS RHIZOMA

PÝROVÝ ODDENEK

GRAMICIDINUM

GRAMICIDIN

GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM

GRANISETRON-HYDROCHLORID

GRINDELIAE HERBA

GRINDÉLIOVÁ NAŤ

GRISEOFULVINUM

GRISEOFULVIN

GUAIACOLUM

GUAJAKOL

GUAIFENESINUM

GUAIFENESIN

GUANETHIDINI MONOSULFAS

GUANETHIDIN-MONOSULFÁT

GUAR GALACTOMANNANUM

GUAR GALAKTOMANNAN

GUMMIRESINA MYRRHA

MYRHOVNÍKOVÁ KLEJOPRYSKYŘICE

GUMMI TRAGACANTHUM

KLOVATINA TRAGANTHOVÁ

HALOFANTRINI HYDROCHLORIDUM

HALOFANTRIN-HYDROCHLORID

HALOPERIDOLI DECANOAS

HALOPERIDOL-DEKANOÁT

HALOPERIDOLUM

HALOPERIDOL

HALOTHANUM

HALOTHAN

HAMAMELIDIS FOLIUM

VILÍNOVÝ LIST

HAMAMELIDIS TINCTURA

VILÍNOVÁ TINKTURA

HARPAGOPHYTI RADIX

HARPAGOFYTOVÝ KOŘEN

HEDERAE FOLIUM

BŘEČŤANOVÝ LIST

HEDERAE TESTERIS HERBA

POPENCOVÁ NAŤ

HEDERA HELIX AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

BŘEČŤAN POPÍNAVÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

HELIANTHI OLEUM HYDROGENATUM

SLUNEČNICOVÝ OLEJ ZTUŽENÝ

HELIANTHI OLEUM RAFFINATUM

SLUNEČNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

HELIANTHI FRUCTUS

SLUNEČNICOVÝ PLOD

HELLEBORI RADIX

ČEMEŘICOVÝ KOŘEN

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS

HEPARINY NÍZKOMOLEKULÁRNÍ

HEPARINUM CALCICUM

HEPARIN VÁPENATÁ SŮL

HEPARINUM NATRICUM

HEPARIN SODNÁ SŮL

HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM

HEPTAMINOL-HYDROCHLORID

HEPTOBARBITALUM

HEPTOBARBITAL

HERNIARIAE HERBA

PRŮTRŽNÍKOVÁ NAŤ

HEXACHLOROPHENUM

HEXACHLOROFEN

HEXAMIDINI DIISETIONAS

HEXAMIDIN-DIISETIONÁT

HEXETIDINUM

HEXETIDIN

HEXOBARBITALUM

HEXOBARBITAL

HEXYLRESORCINOLUM

HEXYLRESORCINOL

HIBISCI SABDARIFFAE FLOS

KVĚT IBIŠKU SUDÁNSKÉHO

HIPPOCASTANI SEMEN

JÍROVCOVÉ SEMENO

HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM

HISTAMIN-DIHYDROCHLORID

HISTAMINI DIPHOSPHAS MONOHYDRICUS

HISTAMIN-DIFOSFÁT MONOHYDRÁT

HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

HISTIDIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

HISTIDINUM

HISTIDIN

HOMATROPINI HYDROBROMIDUM

HOMATROPIN-HYDROBROMID

HOMATROPINI METHYLBROMIDUM

HOMATROPIN-METHYLBROMID

HYALURONIDASUM

HYALURONIDASA

HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM

HYDRALAZIN-HYDROCHLORID

HYDRARGYRI AMINOCHLORIDUM

AMIDOCHLORID RTUŤNATÝ

HYDRARGYRI DICHLORIDUM

CHLORID RTUŤNATÝ

HYDRARGYRI DIIODIDUM RUBRUM

JODID RTUŤNATÝ ČERVENÝ

HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM

OXID RTUŤNATÝ ŽLUTÝ

HYDRARGYRI OXYCYANIDUM

KYANID RTUŤNATÝ ZÁSADITÝ

HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM

SULFID RTUŤNATÝ ČERVENÝ

HYDRARGYRUM

RTUŤ

HYDRASTIDIS HERBA

VODILKOVÁ NAŤ

HYDRASTIDIS RADIX

VODILKOVÝ KOŘEN

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

HYDROCHLOROTHIAZID

HYDROCODONITARTRAS

HYDROKODON-TARTARÁT

HYDROCODONIHYDROGENOTARTRAS DIHEMIHYDRICUS

HYDROKODON-HYDROGENTARTARÁT DIHEMIHYDRÁT

HYDROCORTISONI ACETAS

HYDROKORTISON-ACETÁT

HYDROCORTISONI HYDROGENOSUGCINAS

HYDROKORTISON-HYDROGEN-SUKCINÁT

HYDROCORTISONUM

HYDROKORTISON

HYDROGENII PEROXIDUM 3%

PEROXID VODÍKU 3%

HYDROGENII PEROXIDUM 30%

PEROXID VODÍKU 30%

HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM

HYDROMORPHON-HYDROCHLORID

HYDROXOCOBALAMINI ACETAS

HYDROXOKOBALAMIN-ACETÁT

HYDROXOCOBALAMINI HYDROCHLORIDUM

HYDROXOKOBALAMIN-HYDROCHLORID

HYDROXOCOBALAMINI SULFAS

HYDROXOKOBALAMIN-SULFÁT

HYDROXYCARBAMIDUM

HYDROXYMOČOVINA

HYDROXYETHYLIS SALICYLAS

HYDROXYETHYL-SALICYLÁT

HYDROXYETHYLMETHYLCELLULOSUM

HYDROXYETHYLMETHYLCELULOSA

HYDROXYPROPYLBETADEXUM

HYDROXYPROPYLBETADEX

HYDROXYPROPYLCELLULOSUM

HYDROXYPROPYLCELULOSA

HYDROXYZINI DIHYDROCHLORIDUM

HYDROXYZIN-DIHYDROCHLORID

HYETELLOSUM

HYETELOSA

HYMECROMONUM

HYMEKROMON

HYOSCYAMI FOLIUM

BLÍNOVÝ LIST

HYOSCYAMI PULVIS NORMATUS

BLÍNOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ

HYOSCYAMINI SULFAS DIHYDRICUS

HYOSCYAMIN-SULFÁT DIHYDRÁT

HYOSCYAMNS NIGER AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

BLÍN ČERNÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

HYPERICI HERBA

TŘEZALKOVÁ NAŤ

HYPERICUM PERFORATUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

TŘEZALKA TEČKOVANÁ PRO HOMEOPATICKÉ ÚČELY

HYPROMELLOSI PHTHALAS

FTALÁT HYPROMELOSY

HYPROMELLOSUM

HYPROMELOSA

HYSSOPI HERBA

YZOPOVÁ NAŤ

IBUPROFENUM

IBUPROFEN

ICHTHAMMOLUM

ICHTHAMOL

IDOXURIDINUM

IDOXURIDIN

IFOSFAMIDUM

IFOSFAMID

IMIPENEMUM MONOHYDRICUM

IMIPENEM MONOHYDRÁT

IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM

IMIPRAMIN-HYDROCHLORID

INDAPAMIDUM

INDAPAMID

INDICARMINUM

INDIGOKARMIN

INDOMETACINUM

INDOMETACIN

INOSITOLUM

INOSITOL

INSULINUM ASPARTUM

INSULIN-ASPART

INSULINUM BOVINUM

INSULIN HOVĚZÍ

INSULINUM HUMANUM

INSULIN LIDSKÝ

INSULINUM LISPRUM

INSULIN-LISPRO

INSULINUM PORCINUM

INSULIN PRASEČÍ

INTERFERONI ALFA-2 SOLUTIO CONCENTRATA

INTERFERON ALFA-2 KONCENTROVANÝ ROZTOK

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA

INTERFERON GAMA-1B KONCENTROVANÝ ROZTOK

INULAE RADIX

OMANOVÝ KOŘEN

INULINUM

INULIN

IODOFORMUM

JODOFORM

IODUM

JOD

IOHEXOLUM

JOHEXOL

IOPAMIDOLUM

JOPAMIDOL

IOTROLANUM

JOTROLAN

IPECACUANHAE EXTRACTUM FLUIDUM NORMATUM

HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ STANDARDIZOVANÝ

IPECACUANHAE EXTRACTUM PULVIS NORMATUS

HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ

IPECACUANHAE PULVIS NORMATUS

HLAVĚNKOVÝ KOŘEN PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ

IPECACUANHAE RADIX

HLAVĚNKOVÝ KOŘEN

IPECACUANHAE TINCTURA NORMATA

HLAVĚNKOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ

IPRATROPII BROMIDUM MONOHYDRICUM

IPRATROPIUM-BROMID MONOHYDRÁT

IRIDIS RADIX

KOSATCOVÝ KOŘEN

ISOCONAZOLI NITRAS

ISOKONAZOL-NITRÁT

ISOCONAZOLUM

ISOKONAZOL

ISOFLURANUM

ISOFLURAN

ISOLEUCINUM

ISOLEUCIN

ISOMALTUM

ISOMALT

ISONIAZIDUM

ISONIAZID

ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM

ISOPRENALIN-HYDROCHLORID

ISOPRENALINI SULFAS DIHYDRICUS

ISOPRENALIN-SULFÁT DIHYDRÁT

ISOPROPYLIS MYRISTAS

ISOPROPYL-MYRISTÁT

ISOPROPYLIS PALMITAS

ISOPROPYL-PALMITÁT

ISOSORBIDI DINITRAS DILUTUS

ISOSORBID-DINITRÁT TRITURACE

ISOSORBIDI MONONITRAS DILUTUS

ISOSORBID-MONONITRÁT TRITURACE

ISOTRETINOINUM

ISOTRETINOIN

ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM

ISOXSUPRIN-HYDROCHLORID

ISRADIPINUM

ISRADIPIN

ITRACONAZOLUM

ITRAKONAZOL

IVERMECTINUM

IVERMEKTIN

JALAPAE RADIX

JALAPOVÝ KOŘEN

JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS A)

RYBÍ OLEJ (TYP A)

JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS B)

RYBÍ OLEJ (TYP B)

JOSAMYCINI PROPIONAS

JOSAMYCIN-PROPIONÁT

JOSAMYCINUM

JOSAMYCIN

JUGLANDIS FOLIUM

OŘEŠÁKOVÝ LIST

JUNIPERI ETHEROLEUM

JALOVCOVÁ SILICE

JUNIPERI FRUCTUS

JALOVCOVÝ PLOD

KALIL ACETAS

OCTAN DRASELNÝ

KALII ALUMINII SULFAS DODECAHYDRICUS

SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT

KALII BROMIDUM

BROMID DRASELNÝ

KALIL CARBONAS

UHLIČITAN DRASELNÝ

KALII CHLORAS

CHLOREČNAN DRASELNÝ

KALIL CHLORIDUM

CHLORID DRASELNÝ

KALII CITRAS MONOHYDRICUS

CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT

KALII CLAVULANAS

KALIUM-KLAVULANÁT

KALII CLAVULANAS TRITURATUS

KALIUM-KLAVULANÁT TRITURACE

KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

KALIL DISULFIS

DISIŘIČITAN DRASELNÝ

KALII GUAJACOLSULFONAS

SULFOGUAJAKOL

KALII HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS

KALIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT HEMIHYDRÁT

KALII HYDROGENOCARBONAS

HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

KALII HYDROGENOPHOSPHAS

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

KALII HYDROGENOTARTRAS

HYDROGENVINAN DRASELNÝ

KALII HYDROXIDUM

HYDROXID DRASELNÝ

KALII IODIDUM

JODID DRASELNÝ

KALII NATRII TARTRAS TETRAHYDRICUS

VINAN DRASELNO-SODNÝ TETRAHYDRÁT

KALII NITRAS

DUSIČNAN DRASELNÝ

KALII PERCHLORAS

CHLORISTAN DRASELNÝ

KALII PERMANGANAS

MANGANISTAN DRASELNÝ

KALII SORBAS

SORBITAN DRASELNÝ

KALII SULFAS

SÍRAN DRASELNÝ

KANAMYCINI MONOSULFAS MONOHYDRICUS

KANAMYCIN-MONOSULFÁT MONOHYDRÁT

KANAMYCINI SULFAS ACIDUS

KANAMYCIN-SULFÁT KYSELÝ

KAOLINUM PONDEROSUM

KAOLIN TĚŽKÝ

KEBUZONUM

KEBUZON

KETAMINI HYDROCHLORIDUM

KETAMIN-HYDROCHLORID

KETOBEMIDONI HYDROCHLORIDUM

KETOBEMIDON-HYDROCHLORID

KETOCONAZOLUM

KETOKONAZOL

KETOPROFENUM

KETOPROFEN

KETOROLACUM TROMETAMOLI

KETOROLAK-TROMETAMOL

KETOTIFENI FUMARAS

KETOTIFEN-FUMARÁT

LABETALOLI HYDROCHLORIDUM

LABETALOL-HYDROCHLORID

LACCA

ŠELAK

LACTITOLUM MONOHYDRICUM

LAKTITOL MONOHYDRÁT

LACTOSUM ANHYDRICUM

LAKTOSA BEZVODÁ

LACTOSUM MONOHYDRICUM

LAKTOSA MONOHYDRÁT

LACTULOSI SOLUTIO

LAKTULOSA ROZTOK

LACTULOSUM

LAKTULOSA

LAMII ALBI FLOS

HLUCHAVKOVÝ KVĚT

LAMIVUDINUM

LAMIVUDIN

LANATOSIDUM C

LANATOSID C

LAUROMACROGOLUM

LAUROMAKROGOL

LAVANDULAE ETHEROLEUM

LEVANDULOVÁ SILICE

LAVANDULAE FLOS

LEVANDULOVÝ KVĚT

LEFLUNOMIDUM

LEFLUNOMID

LEONURI HERBA

SRDEČNÍKOVÁ NAŤ

LETROZOLUM

LETROZOL

LEUCINUM

LEUCIN

LEUPRORELINUM

LEUPRORELIN

LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM

LEVAMISOL-HYDROCHLORID

LEVAMISOLUM AD USUM VETERINARIUM

LEVAMISOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

LEVISTICI RADIX

LIBEČKOVÝ KOŘEN

LEVOCABASTINI HYDROCHLORIDUM

LEVOKABASTIN-HYDROCHLORID

LEV OCARNITINUM

LEVOKARNITIN

LEVODOPUM

LEVODOPA

LEVODROPROPIZINUM

LEVODROPROPIZIN

LEVOGLUTAMIDUM

LEVOGLUTAMIN

LEVOMENTHOLUM

LEVOMENTHOL

LEVOMEPROMAZINI HYDROCHLORIDUM

LEVOMEPROMAZIN-HYDROCHLORID

LEVOMEPROMAZINI MALEAS

LEVOMEPROMAZIN-MALEINÁT

LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM

LEVOMETHADON-HYDROCHLORID

LEVONORGESTRELUM

LEVONORGESTREL

LEVOTHYROXINUM NATRICUM HYDRICUM

LEVOTHYROXIN SODNÁ SŮL HYDRÁT

LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

LIDOKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

LIDOCAINUM

LIDOKAIN

LICHEN ISLANDICUS

LIŠEJNÍK ISLANDSKÝ

LINARIAE HERBA

KVĚTELOVÁ NAŤ

LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

LINKOMYCIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

LINDANUM

LINDAN

LINI OLEUM

LNĚNÝ OLEJ

LINI OLEUM VIRGINALE

LNĚNÝ OLEJ PANENSKÝ

LINI SEMEN

LNĚNÉ SEMENO

LIOTHYRONINUM NATRICUM

LIOTHYRONIN SODNÁ SŮL

LIQUIRITIAE EXTRACTUM FLUIDUM ETHANOLICUM NORMATUM

EXTRAKT LÉKOŘICOVÝ TEKUTÝ LIHOVÝ STANDARDIZOVANÝ

LIQUIRITIAE RADIX

LÉKOŘICOVÝ KOŘEN

LISINOPRILUM DIHYDRICUM

LISINOPRIL DIHYDRÁT

LITHII CARBONAS

UHLIČITAN LITHNÝ

LITHII CITRAS TETRAHYDRICUS

CITRONAN LITHNÝ TETRAHYDRÁT

LOBELIAE HERBA

LOBELKOVÁ NAŤ

LOBELINI HYDROCHLORIDUM

LOBELIN-HYDROCHLORID

LOMUSTINUM

LOMUSTIN

LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM

LOPERAMID-HYDROCHLORID

LOPERAMIDI OXIDUM MONOHYDRICUM

LOPERAMID-OXID MONOHYDRÁT

LORATADINUM

LORATADIN

LORAZEPAMUM

LORAZEPAM

LOVASTATINUM

LOVASTATIN

LUPULI FLOS

CHMELOVÁ ŠTŠTICE

LYMECYCLINUM

LYMECYKLIN

LYNESTRENOLUM

LYNESTRENOL

LYPPIAE CITRIDORATAE HERBA

NAŤ ALOISTE TROJLISTÉ

LYSINI ACETAS

LYSIN-ACETÁT

LYSINI HYDROCHLORIDUM

LYSIN-HYDROCHLORID

LYSINI SALICYLAS

LYSIN-SALICYLÁT

LYTHRI HERBA

KYPREJOVÁ NAŤ

MAKROGOLA

MAKROGOLY

MACROGOLI 15 HYDROXYSTEARAS

MAKROGOL-I5-HYDROXYSTEARÁT

MACROGOLI OLEAS

MAKROGOL-OLEÁT

MACROGOLI STEARAS

MAKROGOL-STEARÁT

MAGALDRATUM

MAGALDRAT

MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS

OCTAN HOŘEČNATÝ TETRAHYDRÁT

MAGNESII ALUMINAS

HLINITAN HOŘEČNATÝ

MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM

CHLORID HOŘEČNATÝ HEXAHYDRÁT

MAGNESII CHLORIDUM TETRAHEMIHYDRICUM

CHLORID HOŘEČNATÝ TETRAHEMIHYDRÁT

MAGNESII CITRAS

CITRONAN HOŘEČNATÝ

MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS

GLYCEROFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

MAGNESII HYDROGENOASPARTAS DIHYDRICUS

MAGNESIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT DIHYDRÁT

MAGNESII HYDROXIDUM

HYDROXID HOŘEČNATÝ

MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS

MAGNESIUM-LAKTÁT DIHYDRÁT

MAGNESII OXIDUM LEVE

OXID HOŘEČNATÝ LEHKÝ

MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM

OXID HOŘEČNATÝ TĚŽKÝ

MAGNESII PEROXIDUM

PEROXID HOŘEČNATÝ

MAGNESII PIDOLAS

MAGNESIUM-PIDOLÁT

MAGNESII STEARAS

STEARAN HOŘEČNATÝ

MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS

UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ LEHKÝ

MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS

UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ

MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS

SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT

MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS

SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ

MAGNESII TRISILICAS

TRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ

MALATHIONUM

MALATHION

MALTITOLUM

MALTITOL

MALTITOLUM LIQUIDUM

MALTITOL ROZTOK

MALTODEXTRINUM

MALTODEXTRIN

MALVAE ARBOREAE FLOS CUM CALYCAE

KVĚT TOPOLOVKY SE ZÁKROVEM

MALVAE FOLIUM

SLÉZOVÝ LIST

MALVAE SYLVESTRIS FLOS

KVĚT SLÉZU LESNÍHO

MANDRAGORAE RADIX

MANDRAGOROVÝ KOŘEN

MANGANI GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS

GLYCEROFOSFOREČNAN MANGANATÝ HYDRÁT

MANGANI SULFAS MONOHYDRICUS

SÍRAN MANGANATÝ MONOHYDRÁT

MANGANOSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM

CHLORID MANGANATÝ TETRAHYDRÁT

MANNA

MANNA

MANNITOLUM

MANNITOL

MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM

MAPROTILIN-HYDROCHLORID

MARRUBII HERBA

JABLEČNIKOVÁ NAŤ

MATRICARIAE ETHEROLEUM

HEŘMÁNKOVÁ SILICE

MATRICARIAE EXTRACTUM FLUIDUM

HEŘMÁNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ

MATRICARIAE FLOS

HEŘMÁNKOVÝ KVĚT

MAYDIS AMYLUM

ŠKROB KUKUŘIČNÝ

MAYDIS OLEUM RAFFINATUM

KUKUŘIČNÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

MAYDIS FRUCTUS

KUKUŘIČNÉ SEMENO

MEBENDAZOLUM

MEBENDAZOL

MECLOZINI DIHYDROCHLORIDUM

MEKLOZIN-DIHYDROCHLORID

MEDROXYPROGESTERONI ACETAS

MEDROXYPROGESTERON-ACETÁT

MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM

MEFLOCHIN-HYDROCHLORID

MEGLUMINUM

MEGLUMIN

MEGESTROLI ACETAS

MEGESTROL-ACETÁT

MEL

MED

MELALEUCAE ETHEROLEUM

SILICE KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO

MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE FOLIUM

LIST MELALEUKY STŘÍDAVOLISTÉ

MELALEUCAE LEUCADENDRONI FOLIUM

KAJEPUTOVÝ LIST

MELALEUCAE VIRIDIFLORAE FOLIUM

NIAOULOVÝ LIST

MELILOTI HERBA

KOMONICOVÁ NAŤ

MELISSAE FOLIUM

MEDUŇKOVÝ LIST

MELISSAE HERBA

MEDUŇKOVÁ NAŤ

MENADIONUM

MENADION

MENTHAE ARVENSIS ETHEROLEUM PARTIM MENTHOL PRIVUM

SILICE MÁTY ROLNÍ ČÁSTEČNĚ ZBAVENÉ MENTHOLU

MENTHAE CANADENSIS FOLIUM

LIST MÁTY KANADSKÉ

MENTHAE CANADENSIS HERBA

NAŤ MÁTY KANADSKÉ

MENTHAE PIPERITAE ETHEROLEUM

SILICE MÁTY PEPRNÉ

MENTHAE PIPERTTAE FOLIUM

LIST MÁTY PEPRNÉ

MENTHAE PIPERITAE HERBA

NAŤ MÁTY PEPRNÉ

MENTHOLUM RACEMICUM

MENTHOL RACEMICKÝ

MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM

MEPIVAKAIN-HYDROCHLORID

MEPROBAMATUM

MEPROBAMÁT

MEPYRAMINI MALEAS

MEPYRAMIN-MALEINÁT

MERCAPTOPURINUM MONOHYDRICUM

MERKAPTOPURIN MONOHYDRÁT

MESALAZINUM

MESALAZIN

MESNUM

MESNA

MESTEROLONUM

MESTEROLON

MESTRANOLUM

MESTRANOL

METACRESOLUM

METAKRESOL

METAMIZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM

METAMIZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

METFORMINI HYDROCHLORIDUM

METFORMIN-HYDROCHLORID

METHADONI HYDROCHLORIDUM

METHADON-HYDROCHLORID

METHACHOLINE CHLORIDUM

METHACHOLIN CHLORID

METHANOLUM

METHANOL

METHAQUALONUM

METHAKVALON

METHOXSALENUM

METHOXSALEN

METHENAMINUM

METHENAMIN

METHIONINUM

METHIONIN

METHIONINUM RACEMICUM

METHIONIN RACEMICKÝ

METHOTREXATUM

METHOTREXÁT

METHYLATROPINII BROMIDUM

METHYLATROPINIUM-BROMID

METHYLATROPINII NITRAS

METHYLATROPINIUM-NITRÁT

METHYLCELLULOSUM

METHYLCELULOSA

METHYLDOPUM

METHYLDOPA

METHYLENI CHLORIDUM

DICHLORMETHAN

METHYLIS NICOTINAS

METHYL-NIKOTINÁT

METHYLIS SALICYLAS

METHYL-SALICYLÁT

METHYLPARABENUM

METHYLPARABEN

METHYLPARABENUM NATRICUM

METHYLPARABEN SODNÁ SŮL

METHYLPHENOBARBITALUM

METHYLFENOBARBITAL

METHYLPREDNISOLONI ACETAS

METHYLPREDNISOLON-ACETÁT

METHYLPREDNISOLONI HYDROGENOSUCCINAS

METHYLPREDNISOLON-HYDROGEN-SUKCINÁT

METHYLPREDNISOLONUM

METHYLPREDN ISOLON

METHYLPYRROLIDONUM

METHYLPYRROLIDON

METHYLROSANILINII CHLORIDUM

METHYLROSANILINIUM-CHLORID

METHYLTESTOSTERONUM

METHYLTESTOSTERON

METHYLTHIONINII CHLORIDUM HYDRICUM

METHYLTHIONINIUM-CHLORID HYDRÁT

METIPRANOLOLUM

METIPRANOLOL

METIXENI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

METIXEN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

METOKLOPRAMID-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

METOLAZONUM

METOLAZON

METOCLOPRAMIDUM

METOKLOPRAMID

METOPROLOLI SUCCINAS

METOPROLOL-SUKCINÁT

METOPROLOLITARTRAS

METOPROLOL-TARTARÁT

METRIFONATUM

METRIFONÁT

METRONIDAZOLI BENZOAS

METRONIDAZOL-BENZOÁT

METRONIDAZOLUM

METRONIDAZOL

MEXILETINI HYDROCHLORIDUM

MEXILETIN-HYDROCHLORID

MIANSERINI HYDROCHLORIDUM

MIANSERIN-HYDROCHLORID

MICONAZOLI NITRAS

MIKONAZOL-NITRÁT

MICONAZOLUM

MIKONAZOL

MIDAZOLAMUM

MIDAZOLAM

MILLEFOLII FLOS

ŘEBŘÍČKOVÝ KVĚT

MILLEFOLII HERBA

ŘEBŘÍČKOVÁ NAŤ

MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

MINOCYKLIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

MINOXIDILUM

MINOXIDIL

MIRTAZAPINUM

MIRTAZAPIN

MISOPROSTOLUM

MISOPROSTOL

MITOMYCINUM

MITOMYCIN

MITOXANTRONI DIHYDROCHLORIDUM

MITOXANTRON-DIHYDROCHLORID

MODAFINILUM

MODAFINIL

MOFETILIS MYCOPHENOLAS

MOFETIL-MYKOFENOLÁT

MOLGRAMOSTIMI SOLUTIO CONCENTRATA

MOLGRAMOSTIM KONCENTROVANÝ ROZTOK

MOMETASONI FUROAS

MOMETASON-FUROÁT

MORANTELI HYDROGENOTARTRAS AD USUM VETERINARIUM

MORANTEL-HYDROGEN-TARTARÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITI

MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM

MORFIN-HYDROCHLORID TRIHYDRÁT

MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS

MORFIN-SULFÁT PENTAHYDRÁT

MOXASTINI HYDROCHLORIDUM

MOXASTIN-HYDROCHLORID

MOXIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM

MOXIFLOXACIN-HYDROCHLORID

MOXONIDINUM

MOXONIDIN

MUPIROCINUM

MUPIROCIN

MUPIROCINUM CALCICUM DIHYDRICUM

MUPIROCIN VÁPENATÁ SŮL DIHYDRÁT

MYRISTICAE ETHEROLEUM

MUŠKÁTOVNIKOVÁ SILICE

MYRISTICAE FRUCTUS

MUŠKÁTOVÝ PLOD

MYRISTICAE SEMEN

MUŠKÁTOVÉ SEMENO

MYRRHAE TINCTURA

MYRHOVÁ TINKTURA

MYRTILLI FOLIUM

BORŮVKOVÝ LIST

MYRTILLI FRUCTUS RECENS

BORŮVKOVÝ PLOD ČERSTVÝ

MYRTILLI FRUCTUS SICCUS

BORŮVKOVÝ PLOD SUŠENÝ

NABUMETONUM

NABUMETON

NADOLOLUM

NADOLOL

NADROPARINUM CALCICUM

NADROPARIN VÁPENATÁ SŮL

NAFTIDROFURYLI OXALAS

NAFTIDOFURYL-OXALÁT

NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

NALOXON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

NALTREXONI HYDROCHLORIDUM

NALTREXON-HYDROCHLORID

NANDROLONIDECANOAS

NANDROLON-DEKANOÁT

NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM

NAFAZOLIN-HYDROCHLORID

NAPHAZOLINI NITRAS

NAFAZOLIN-NITRÁT

NAPHTHOLUM-BETA

BETA-NAFTOL

NAPROXENUM

NAPROXEN

NAPROXENUM NATRICUM

NAPROXEN SODNÁ SŮL

NATRII ACETAS TRIHYDRICUS

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

NATRII ADENOSINTRIPHOSPHAS

NATRIUM-ADENOSIN-TRIFOSFÁT

NATRII ALCOXYMACROGOLSULFONAS

NATRIUM-ALKOXYMAKROGOL-SULFONÁT

NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS

NATRIUM-ALENDRONÁT TRIHYDRÁT

NATRII ALGINAS

NATRIUM-ALGINÁT

NATRII AMIDOTRIZOAS

NATRIUM-AMIDOTRIZOÁT

NATRII AMINOSALICYLAS DIHYDRICUS

AMINOSALICYLAN SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII AMINOSALICYLAS

AMINOSALICYLAN SODNÝ

NATRII ASCORBAS

ASKORBAN SODNÝ

NATRII AUROTHIOMALAS

NATRIUM-AUROTHIOMALÁT

NATRIIBENZOAS

BENZOANSODNÝ

NATRII BROMIDUM

BROMID SODNÝ

NATRII CALCII EDETAS HYDRICUS

EDETAN SODNO-VÁPENATÝ HYDRÁT

NATRII CARBONAS ANHYDRICUS

UHLIČITAN SODNÝ BEZVODÝ

NATRII CARBONAS DECAHYDRICUS

UHLIČITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

NATRII CARBONAS MONOHYDRICUS

UHLIČITAN SODNÝ MONOHYDRÁT

NATRII CETYLSULFAS

NATRIUM-CETYL-SULFÁT

NATRII CETYLO-ET STEARYLOSULFAS

NATRIUM-CETYLSTEARYL-SULFÁT

NATRII CHLORIDUM

CHLORID SODNÝ

NATRII CITRAS DIHYDRICUS

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII CYCLAMAS

CYKLAMÁT SODNÝ

NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII DISULFIS

DISIŘIČITAN SODNÝ

NATRII FLUORIDUM

FLUORID SODNÝ

NATRII FUSIDAS

NATRIUM-FUSIDÁT

NATRII GENTISAS

NATRIUM-GENTISÁT

NATRII GLUCONAS

NATRIUM-GLUKONÁT

NATRII GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS

GLYCEROFOSFOREČNAN SODNÝ HYDRÁT

NATRII HYALURONAS

NATRIUM-HYALURONÁT

NATRII HYDROGENOCARBONAS

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

NATRII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ BEZVODÝ

NATRII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII HYDROGENOPHOSPHAS DODECAHYDRICUS

HYDROGENFOSFOREČNANSODNÝ DODEKAHYDRÁT

NATRII HYDROXIDUM

HYDROXID SODNÝ

NATRII IODIDUM

JODID SODNÝ

NATRII LACTATIS SOLUTIO

MLÉČNAN SODNÝ ROZTOK

NATRII LACTATIS S SOLUTIO

MLÉČNAN S SODNÝ ROZTOK

NATRII LAURILSULFAS

NATRIUM-LAURYL-SULFÁT

NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS

MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII NITRIS

DUSITAN SODNÝ

NATRII NITROPRUSSIAS DIHYDRICUS

NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT

NATRII OCTANOAS

NATRIUM-OKTANOÁT

NATRII PERBORAS HYDRICUS

PERBORITAN SODNÝ HYDRATOVANÝ

NATRII PICOSULFAS MONOHYDRICUS

PIKOSÍRAN SODNÝ MONOHYDRÁT

NATRII POLYSTYRENSULFONAS

NATRIUM-POLYSTYRENSULFONÁT

NATRII PROPIONAS

PROPIONAN SODNÝ

NATRII PYROPHOSPHAS DECAHYDRICUS

DIFOSFOREČNAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

NATRII SALICYLAS

SALICYLAN SODNÝ

NATRII SELENIS ANHYDRICUS

SELENIČITAN SODNÝ BEZVODÝ

NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS

SELENIČITAN SODNÝ PENTAHYDRÁT

NATRII STEARAS

STEARAN SODNÝ

NATRII STEARILIS FUMARAS

NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT

NATRII SULFAS

SÍRAN SODNÝ

NATRII SULFAS DECAHYDRICUS

SÍRAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

NATRII SULFIS ANHYDRICUS

SIŘIČITAN SODNÝ BEZVODÝ

NATRII SULFIS HEPTAHYDRICUS

SIŘIČITAN SODNÝ HEPTAHYDRÁT

NATRII TETRABORAS DECAHYDRICUS

TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT

NATRII THIOSULFAS PENTAHYDRICUS

THIOSÍRAN SODNÝ PENTAHYDRÁT

NATRII VALPROAS

NATRIUM-VALPROÁT

NEOHESPERIDINI DIHYDROCHALCONUM

NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALKON

NEOMYCINI SULFAS

NEOMYCIN-SULFÁT

NEOSTIGMINI BROMIDUM

NEOSTIGMIN-BROMID

NEOSTIGMINI METILSULFAS

NEOSTIGMIN-METHYLSULFÁT

NETILMICINI SULFAS

NETILMICIN-SULFÁT

NEVIRAPINUM ANHYDRICUM

NEVIRAPIN BEZVODÝ

NICERGOLINUM

NICERGOLIN

NICETHAMIDUM

NICETHAMID

NICLOSAMIDUM

NIKLOSAMID

NICLOSAMIDUM MONOHYDRICUM

NIKLOSAMID MONOHYDRÁT

NICOTIANAE FOLIUM

TABÁKOVÝ LIST

NICOTINAMIDUM

NIKOTINAMID

NICOTINI RESINAS

NIIKOTIN-RESINÁT

NICOTINUM

NIIKOTIN

NIFEDIPINUM

NIFEDIPIN

NIFUROXAZIDUM

NIFUROXAZID

NIMESULIDUM

NIMESULID

NIMODIPINUM

NIMODIPIN

NITRAZEPAMUM

NITRAZEPAM

NITRENDIPINUM

NITRENDIPIN

NITROFURALUM

NITROFURAL

NITROFURANTOINUM

NITROFURANTOIN

NIZATIDINUM

NIZATIDIN

NOMEGESTROLI ACETAS

NOMEGESTROL-ACETÁT

NONOXINOLUM 9

NONOXINOL 9

NOREPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM

NOREPINEFRIN-HYDROCHLORID

NOREPINEPHRINI TARTRAS MONOHYDRICUS

NOREPINEFRIN-TARTARÁT MONOHYDRÁT

NORETHISTERONI ACETAS

NORETHISTERON-ACETÁT

NORETHISTERONUM

NORETHISTERON

NORFLOXACINUM

NORFLOXACIN

NORGESTRELUM

NORGESTREL

NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM

NORTRIPTYLIN-HYDROCHLORID

NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

NOSKAPIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

NOSCAPINUM

NOSKAPIN

NYSTATINUM

NYSTATIN

OCTOXINOLUM 10

OKTOXINOL 10

OCTYLDODECANOLUM

OKTYLDODEKANOL

OCTYLIS GALLAS

OCTYL-GALLÁT

OENOTHERAE OLEUM RAFFINATUM

PUPALKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

OENOTHERAE SEMEN

PUPALKOVÉ SEMENO

OFLOXACINUM

OFLOXACIN

OLAMINUM

OLAMIN

OLEAE FOLIUM

OLIVOVNIKOVÝ LIST

OLEAEFRUCTUS

OLIVOVNIKOVÝ PLOD

OLEANDRAE FOLIUM

OLEANDROVÝ LIST

OLEANDRAE HERBA

OLEANDROVÁ NAŤ

OLEOMACROGOLUM

OLEOMAKROGOL

OLEUM PRO INJECTIONE

OLEJ NA INJEKCI

OLIBANUM INDICUM

PRYSKYŘICE INDICKÁ

OLIVAE OLEUM RAFFINATUM

OLIVOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

OLIVAE OLEUM VIRGINALE

OLIVOVÝ OLEJ PANENSKÝ

OLSALAZINUM DINATRICUM

OLSALAZIN DISODNÁ SŮL

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60

ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90

ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 90

OMEGA-3-ACIDORUM TRIGLYCERIDA

TRIACYLGLYCEROLY OMEGA-3-KYSELIN

OMEPRAZOLUM

OMEPRAZOL

OMEPRAZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM

OMEPRAZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

ONDANSETRON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

ONONIDIS RADIX

JEHLICOVÝ KOŘEN

OPII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

OPIOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

OPII TINCTURA NORMATA

OPIOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ

OPII PULVIS NORMATUS

OPIUM PRÁŠKOVANÉ STANDARDIZOVANÉ

OPIUM CRUDUM

OPIUM SUROVÉ

OPIUM PULVERATUM

OPIUM PRÁŠKOVANÉ

ORCIPRENALINI SULFAS

ORCIPRENALIN-SULFÁT

ORIGANI HERBA

DOBROMYSLOVÁ NAŤ

ORNIDAZOLUM

ORNIDAZOL

ORPHENADRINI CITRAS

ORFENADRIN-CITRÁT

ORPHENADRINI HYDROCHLORIDUM

ORFENADRIN-HYDROCHLORID

ORTHOSIPHONIS FOLIUM

TRUBKOVCOVÝ LIST

ORYZAE AMYLUM

ŠKROB RÝŽOVÝ

ORYZAEFRUCTUS

RÝŽOVÝ PLOD

OUABAINUM OCTAHYDRICUM

OUABAIN OKTAHYDRÁT

OXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM

OXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

OXALIPLATINUM

OXALIPLATINA

OXAZEPAMUM

OXAZEPAM

OXELADINI CITRAS

OXELADIN-CITRÁT

OXFENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM

OXFENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OXITROPII BROMIDUM

OXITROPIUM-BROMID

OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM

OXPRENOLOL-HYDROCHLORID

OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM

OXYBUPROKAIN-HYDROCHLORID

OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM

OXYBUTYNIN-HYDROCHLORID

OXYCODONI HYDROCHLORIDUM

OXYCODON-HYDROCHLORID

OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

OXYMETAZOL IN-HYDROCHLORID

OXYPHENBUTAZONUM MONOHYDRICUM

OXYFENBUTAZON MONOHYDRÁT

OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM

OXYTETRAC YKLIN-HYDROCHLORID

OXYTETRACYCLINUM DIHYDRICUM

OXYTETRACYKLIN DIHYDRÁT

OXYTOCINI SOLUTIO CONCENTRATA

OXYTOCIN KONCENTROVANÝ ROZTOK

OXYTOCINUM

OXYTOCIN

PACLITAXELUM

PAKLITAXEL

PAEONIAE FLOS

PIVOŇKOVÝ KVĚT

PANCREATTS PULVIS

PANKREATIN PRÁŠEK

PANCURONII BROMIDUM

PANKURONIUM-BROMID

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

PAPAVERIN-HYDROCHLORID

PAPAVERIS RHOEADOS FLOS

KVĚT MÁKU VLČÍHO

PAPAVERIS SOMNIFERI FRUCTUS IMMATURATUS

NEZRALÝ PLOD MÁKU SETÉHO

PARACETAMOLUM

PARACETAMOL

PARAFFINUM LIQUIDUM

PARAFIN TEKUTÝ

PARAFFINUM PERLIQUIDUM

PARAFIN TEKUTÝ LEHKÝ

PARAFFINUM SOLIDUM

PARAFIN TVRDÝ

PARAFORMALDEHYDUM

PARAFORMALDEHYD

PARALDEHYDUM

PARALDEHYD

PARAOXONUM

PARAOXON

PARNAPARINUM NATRICUM

PARNAPARIN SODNÁ SŮL

PAROXETINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM

PAROXETIN-HYDROCHLORID BEZVODÝ

PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM

PAROXETIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT

PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM

MUČENKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ

PASSIFLORAE HERBA

MUČENKOVÁ NAŤ

PEFLOXACINI MESILAS DIHYDRICUS

PEFLOXACIN-MESYLÁT DIHYDRÁT

PELARGONII FOLIUM

PELARGONIOVÝ LIST

PELARGONII RADIX

PELARGONIOVÝ KOŘEN

PENBUTOLOLISULFAS

PENBUTOLOL-SULFÁT

PENIGILLAMINUM

PENICILAMIN

PENTAERITHRITYLI TETRANITRÁS TRITURATUS

PENTAERYTHRITYL-TETRANITRÁT TRITURACE

PENTAMIDINI DIISETIONAS

PENTAMIDIN-DIISETIONÁT

PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM

PENTAZOCIN-HYDROCHLORID

PENTAZOCINI LACTAS

PENTAZOCIN-LAKTÁT

PEN TAZOCINUM

PENTAZOCIN

PENTOBARBITALUM

PENTOBARBITAL

PENTOBARBITALUM NATRICUM

PENTOBARBITAL SODNÁ SŮL

PENTOXIFYLLINUM

PENTOXIFYLIN

PENTOXYVERINI CITRAS

PENTOXYVERIN-CITRÁT

PEPSINI PULVIS

PEPSIN PRÁŠKOVÝ

PERGOLIDI MESILAS

PERGOLID-MESYLÁT

PERINDOPRILUM ERBUMINUM

PERINDOPRIL-ERBUMIN

PERMETHRINUM

PERMETRIN

PERPHENAZINUM

PERFENAZIN

PERSICARIAE HYDROPIPERI HERBA

NAŤ RDESNA PEPRNÍKU

PERSICARIAE LAPATHIFOLIAE HERBA

NAŤ RDESNA BLEŠNÍKU

PETHIDINI HYDROCHLORIDUM

PETHIDIN-HYDROCHLORID

PETROSELINI FRUCTUS

PETRŽELOVÝ PLOD

PETROSELINI RADIX

PETRŽELOVÝ KOŘEN

PHASEOLI FRUCTUS SINE SEMINE

FAZOLOVÝ PLOD BEZ SEMEN

PHENACETINUM

FENACETIN

PHENAZONUM CUM COFFEINO ET ACIDO CITRICO

FENAZON S KOFEINEM A KYSELINOU CITRONOVOU

PHENAZONUM

FENAZON

PHENIRAMINI MALEAS

FENIRAMIN-MALEINÁT

PHENOBARBITALUM NATRICUM

FENOBARBITAL SODNÁ SŮL

PHENOBARBITALUM

FENOBARBITAL

PHENOLPHTHALEINUM

FENOLFTALEIN

PHENOLSULFONPHTHALEINUM

FENOLSULFONFTALEIN

PHENOLUM LIQUEFACTUM

PHENOL TEKUTÝ

PHENOLUM

FENOL

PHENOTHIAZINUM

FENOTHIAZIN

PHENOXYETHANOLUM

FENOXYETHANOL

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

FENOXYMETHYLPENICILIN

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM

FENOXYMETHYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL

PHENTOLAMINI MESILAS

FENTOLAMIN-MESYLÁT

PHENYLALANINUM

FENYLALANIN

PHENYLBUTAZONUM

FENYLBUTAZON

PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM

FENYLEFRIN-HYDROCHLORID

PHENYLEPHRINUM

FENYLEFRINN

PHENYLHYDRARGYRI ACETAS

FENYLHYDRARGYRIUMACETÁT

PHENYLHYDRARGYRIBORAS

FENYLHYDRARGYRIUMBORÁT

PHENYLHYDRARGYRI NITRAS

FENYLHYDRARGYRIUMNITRÁT

PHENYLIS SALICYLAS

FENYL-SALICYLÁT

PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM

FENYLPROPANOLAMIN-HYDROCHLORID

PHENYTOINUM

FENYTOIN

PHENYTOINUM NATRICUM

FENYTOIN SODNÁ SŮL

PHLOROGLUCINOLUM ANHYDRICUM

FLOROGLUCINOL BEZVODÝ

PHLOROGLUCINOLUM DIHYDRICUM

FLOROGLUCINOL DIHYDRÁT

PHOLCODINUM MONOHYDRICUM

FOLKODIN MONOHYDRÁT

PHTHALYLSULFATHIAZOLUM

FTALYLSULFATHIAZOL

PHYSOSTIGMINI SALICYLAS

FYSOSTIGMIN-SALICYLÁT

PHYSOSTIGMINI SULFAS

FYSOSTIGMIN-SULFÁT

PHYTOMENADIONUM

FYTOMENADION

PHYTOSTEROLUM

FYTOSTEROL

PICEAE ABIETIS GEMMA

SMRKOVÉ PUPENY

PICOTAMIDUM MONOHYDRICUM

PIKOTAMID MONOHYDRÁT

PILOCARPI SEMEN

SEMENO MRŠTNOPLODU

PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM

PILOKARPIN-HYDROCHLORID

PILOCARPINI NITRAS

PILOKARPIN-NITRÁT

PIMOBENDANUM

PIMOBENDAN

PIMOZIDUM

PIMOZID

PIMPINELLAE MAIORIS RADIX

KOŘEN BEDRNÍKU VĚTŠÍHO

PIMPINELLAE HERBA

BEDRNÍKOVÁ NAŤ

PIMPINELLAE RADIX

BEDRNÍKOVÝ KOŘEN

PINDOLOLUM

PINDOLOL

PINI SUMMITAS

VRCHOLKY BOROVICE

PINI PUMILIONIS SUMMITAS

VRCHOLKY BOROVICE KLEČI

PINI PUMILIONIS ETHEROLEUM

KOSODŘEVINOVÁ SILICE

PINT SYLVESTRIS ETHEROLEUM

BOROVICOVÁ SILICE

PII'ERACILLINUM MONOHYDRICUM

PIPERACILIN MONOHYDRÁT

PIPERACILLINUM NATRICUM

PIPERACILIN SODNÁ SŮL

PIPERAZINI ADIPAS

PIPERAZIN-ADIPÁT

PIPERAZINI CITRAS HYDRICUS

PIPERAZIN-CITRÁT HYDRÁT

PIPERAZINUM HEXAHYDRICUM

PIPERAZIN HEXAHYDRÁT

PIPERI IMMATURI FRUCTUS

PLOD PEPŘE ČERNÉHO

PIPERI METHYSTICI RADIX

KOŘEN PEPŘOVNÍKU OPOJNÉHO (KOŘEN KAVA-KAVA)

PIRACETAMUM

PIRACETAM

PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

PIRENZEPIN-DIHYDROCHLORID MONOHYDRÁT

PIRETANIDUM

PIRETANID

PIROXICAMUM

PIROXIKAM

PISCIS OLEUM OMEGA-3 ACIDIS ABUNDANS

RYBÍ OLEJ BOHATÝ NA OMEGA-3-KYSELINY

PIVAMPICILLINUM

PIVAMPICILIN

PIVMEGILLINAMI HYDROCHLORIDUM

PIVMECILINAM-HYDROCHLORID

PIX FAGI

BUKOVÝ DEHET

PIX LITHANTHRACIS

KAMENOUHELNÝ DEHET

PLANTAGINIS EXTRACTUM FLUIDUM

JITROCELOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ

PLANTAGINIS FOLIUM

JITROCELOVÝ LIST

PLANTAGINIS OVATAE SEMEN

SEMENO JITROCELE VEJČITÉHO

PLANTAGINIS OVATAE TESTA

OSEMENÍ JITROCELE VEJČITÉHO

PLUMBI ACETAS TRIHYDRICUS

OCTAN OLOVNATÝ TRIHYDRÁT

PLUMBI OXIDUM

OXID OLOVNATÝ

PODOPHYLI RADIX

NOHOLISTOVÝ KOŘEN

PODOPHYLLI RESINA

PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE

POLIHEXANIDUM

POLIHEXANID

POLOXAMERA

POLOXAMERY

POLYACRYLATIS DISPERSIO 30%

POLYAKRYLÁTOVÁ DISPERZE 30%

POLYGALAE RADIX

VÍTODOVÝ KOŘEN

POLYGONI AVICULARIS HERBA

NAŤ RDESNA PTAČÍHO

POLYMYXINI B SULFAS

POLYMYXIN-B-SULFÁT

POLYSORBATUM 20

POLYSORBÁT 20

POLYSORBATUM 40

POLYSORBÁT 40

POLYSORBATUM 60

POLYSORBÁT 60

POLYSORBATUM 80

POLYSORBÁT 80

POLYVINYLIS ACETAS

POLYVINYL-ACETÁT

POLYVINYLACETATIS DISPERSIO 30%

POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZE 30%

POPULI GEMMA

TOPOLOVÝ PUPEN

POVIDONUM

POVIDON

POVIDONUM IODINATUM

POVIDON JODOVANÝ

PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM

PRAMOXIN HYDROCHLORID

PRAVASTATINUM NATRICUM

PRAVASTATIN SODNÁ SŮL

PRAZEPAMUM

PRAZEPAM

PRAZIQUANTELUM

PRAZIKVANTEL

PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM

PRAZOS IN -HYDROCHLORID

PREDNICARBATUM

PREDNIKARBÁT

PREDNISOLONI ACETAS

PREDNISOLON-ACETÁT

PREDNISOLONI NATRII PHOSPHAS

PREDNISOLONFOSFÁT SODNÁ SŮL

PREDNISOLONI PIVALAS

PREDNISOLON-PIVALÁT

PREDNISOLONUM

PREDNISOLON

PREDNISONUM

PREDNISON

PRENYLAMINI LACTAS

PRENYLAMIN-LAKTÁT

PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM

PRILOKAIN-HYDROCHLORID

PRILOCAINUM

PRILOKAIN

PRIMAQUINI DIPHOSPHAS

PRIMACHIN-DIFOSFÁT

PRIMIDONUM

PRIMIDON

PRIMULAE FLOS

PRVOSENKOVÝ KVĚT

PRIMULAE RADIX

PRVOSENKOVÝ KOŘEN

PROBENECIDUM

PROBENECID

PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM

PROKAINAMID-HYDROCHLORID

PROCAINI BENZYLPENICILLINUM MONOHYDRICUM

PROKAIN-BENZYLPENICILIN MONOHYDRÁT

PROCAINI HYDROCHLORIDUM

PROKAIN-HYDROCHLORID

PROCHLORPERAZINI MALEAS

PROCHLORPERAZIN-MALEINÁT

PROGESTERONUM

PROGESTERON

PROGUANILI HYDROCHLORIDUM

PROGUANIL-HYDROCHLORID

PROLINUM

PROLIN

PROMAZINI HYDROCHLORIDUM

PROMAZIN-HYDROCHLORID

PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM

PROMETHAZIN-HYDROCHLORID

PROPACETAMOLI HYDROCHLORIDUM

PROPACETAMOL-HYDROCHLORID

PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM

PROPAFENON-HYDROCHLORID

PROPANOLUM

PROPANOL

PROPANTHELINII BROMIDUM

PROPANTHELINIUM-BROMID

PROPIVERINUM HYDROCHLORIDUM

PROPIVERIN-HYDROCHLORID

PROPOFOLIUM

PROPOFOL

PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM

PROPRANOLOL-HYDROCHLORID

PROPYLENGLYCOLIDILAURAS

PROPYLENGLYKOL-DILAURÁT

PROPYLENGLYCOLIDIOCTANODIDECANOAS

PROPYLENGLYKOL-DIOKTANODIDEKANOÁT

PROPYLENGLYCOLIMONOLAURAS

PROPYLENGLYKOL-MONOLAURÁT

PROPYLENGLYCOLI MONOPALMITOSTEARAS

PROPYLENGLYKOL-MONOPALMITOSTEARÁT

PROPYLENGLYCOLUM

PROPYLENGLYKOL

PROPYLIS GALLAS

PROPYL-GALLÁT

PROPYLPARABENUM

PROPYLPARABEN

PROPYLPARABENUM NATRICUM

PROPYLPARABEN SODNÁ SŮL

PROPYLTHIOURACILUM

PROPYLTHIOURACIL

PROPYPHENAZONUM

PROPYFENAZON

PROTAMINI HYDROCHLORIDUM

PROTAMIN-HYDROCHLORID

PROTAMINI SULFAS

PROTAMIN-SULFÁT

PROTIRELINUM

PROTIRELIN

PROXYPHYLLINUM

PROXYFYLIN

PRUNELLAE HERKA

ČERNOHLÁVKOVÁ NAŤ

PRUNI AFRICANAE CORTEX

KŮRA SLIVONĚ AFRICKÉ

PRUNI DOMESTICI FRUCTUS

PLOD SLIVONĚ DOMÁCÍ

PRUNI SPINOSAE FLOS

TRNKOVÝ KVĚT

PSEUDOEPHEDRINT HYDROCHLORIDUM

PSEUDOEFEDRIN-HYDROCHLORID

PSYLLII SEMEN

BLEŠNÍKOVÉ SEMENO

PULMONARIAE FOLIUM

PLICNÍKOVÝ LIST

PYRANTELI EMBONAS

PYRANTEL-EMBONÁT

PYRAZINAMIDUM

PYRAZINAMID

PYRIDOSTIGMINII BROMIDUM

PYRIDOS TIGMINIUM-BROMID

PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM

PYRIDOXIN-HYDROCHLORID

PYRIMETHAMINUM

PYRIMETHAMIN

PYROGALLOLUM

PYROGALLOL

PYRROLIDONUM

PYRROLIDON

QUEBRACHO CORTEX

KŮRA ŠTÍTOSEMENKY KEBRAČO

QUERCUS CORTEX

DUBOVÁ KŮRA

QUINIDINI HYDROCHLORIDUM

CHINIDIN-HYDRO CHLORID

QUINIDINI SULFAS DIHYDRICUS

CHINIDIN-SULFÁT DIHYDRÁT

QUINIDINUM

CHINIDIN

QUININI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

CHININ-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

QUININI SULFAS DIHYDRICUS

CHININ-SULFÁT DIHYDRÁT

RAMIPRILUM

RAMIPRIL

RANITIDINI HYDROCHLORIDUM

RANITIDIN-HYDROCHLORID

RAPAE OLEUM HYDROGENATUM

ZTUŽENÝ ŘEPKOVÝ OLEJ

RAPAE OLEUM RAFFINATUM

ŘEPKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

RAPHANI SEMEN

ŘEDKVOVÉ SEMENO

RATANHIAE RADIX

RATANHOVÝ KOŘEN

RATANHIAE TINKTURA

RATANHOVÁ TINKTURA

RAUWOLFIAE RADIX

KOŘEN ZMIJOVICE

REPAGLINIDUM

REPAGLINID

RESERPINUM

RESERPIN

RESINA MASTIX

PRYSKYŘICE MASTIXOVÁ

RESINA OLIBANUM

PRYSKYŘICE OLIBANOVÁ

RESORCINOLUM

RESORCINOL

RHAMNI CATHARTHICAE CORTEX

KŮRA ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO

RHAMNI CATHARTHICAE FRUCTUS

PLOD ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO

RHAMNI PURSHIANAE CORTEX

KŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVA

RHAMNI PURSHIANAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

EXTRAKT Z ŘEŠETLÁKU PURSHOVA SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

RHEI RADIX

REVEŇOVÝ KOŘEN

RHODODENDRI FERRUGINEI FOLIUM

LIST PĚNIŠNIKU REZAVÉHO

RIBAVIRINUM

RIBAVIRIN

RIBIS NIGRI FOLIUM

LIST RYBÍZU ČERNÉHO

RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS

RIBOFLAVIN-FOSFÁT SODNÁ SŮL

RIBOFLAVINUM

RIBOFLAVIN

RICINI OLEUM HYDROGENATUM

RICINOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ

RICINI OLEUM RAFFINATUM

RICINOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

RICINI OLEUM VIRGINALE

RICINOVÝ OLEJ PANENSKÝ

RICINI SEMEN

SKOČCOVÉ SEMENO

RIFABUTINUM

RIFABUTIN

RIFAMPICINUM

RIFAMPICIN

RIFAMYCINUM NATRICUM

RIFAMYCIN SODNÁ SŮL

RILMENIDINI PHOSPHAS

RILMENIDIN-FOSFÁT

RISPERIDONUM

RISPERIDON

ROBINIAE FLOS

AKÁTOVÝ KVĚT

ROCURONII BROMIDUM

ROKURONIUM-BROMID

ROSMARINI ETHEROLEUM

ROZMARÝNOVÁ SILICE

ROSMARINI FOLIUM

ROZMARÝNOVÝ LIST

ROXITHROMYCINUM

ROXITHROMYCIN

RUBL FRUTICOSI FOLIUM

OSTRUŽINIKOVÝ LIST

RUBI IDAEI FOLIUM

MALINÍKOVÝ LIST

RUSCI RADIX

LISTNATCOVÝ KOŘEN

RUTOSIDUM TRIHYDRICUM

RUTOSID TRIHYDRÁT

SABADILAE SEMEN

SEMENO SABADILLY

SACCHARI SPHAERAE

ZRNĚNÝ CUKR

SACCHARINUM

SACHARIN

SACCHARINUM NATRICUM

SACHARIN SODNÁ SŮL

SACCHAROSUM

SACHAROSA

SALBUTAMOLI SULFAS

SALBUTAMOL-SULFÁT

SALBUTAMOLUM

SALBUTAMOLUM

SALICIS CORTEX

VRBOVÁ KŮRA

SALICYLAMIDUM

SALICYLAMID

SALMETEROLI XINAFOAS

SALMETEROL-XINAFOÁT

SALMONIS DOMESTICI OLEUM

LOSOSÍ OLEJ Z CHOVANÝCH RYB

SALVIAE HERBA

ŠALVĚJOVÁ NAŤ

SALVIAE OFFICINALIS FOLIUM

LIST ŠALVĚJE LÉKAŘSKÉ

SALVIAE SCLAREAE HERBA

NAŤ ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ

SALVIAE SCLAREAE ETHEROLEUM

SILICE ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ

SALVIAE TINCTURA

ŠALVĚJOVÁ TINKTURA

SALVIAE TRILOBAE FOLIUM

LIST ŠALVĚJE TROJLALOČNÉ

SAMBUCI NIGRAE FLOS

KVĚT BEZU ČERNÉHO

SAMBUCI FRUCTUS

PLOD BEZU ČERNÉHO

SANGUISORBAE RADIX

KOŘEN TOTENU LÉKAŘSKÉHO

SAPO KALINUS

DRASELNÉ MÝDLO

SAPONARIAE RUBRAE RADIX

KOŘEN MYDLICE LÉKAŘSKÉ

SAXIFRAGAE HERBA

LOMIKÁMENOVÁ NAŤ

SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM TRIHYDRICUM

SKOPOLAMIN-HYDROBROMID TRIHYDRÁT

SCOPOLAMINUM

SKOPOLAMIN

SCOPOLIAE RADIX

PABLENOVÝ KOŘEN

SECALE CORNUTUM

NÁMEL

SELEGILINI HYDROCHLORIDUM

SELEGILIN-HYDROCHLORID

SELENII DISULFIDUM

SULFID SELENIČITÝ

SEMECARPUS ANACARDIUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

LEDVINOVNÍK ZÁPADNÍ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

SEMEN COLCHICI

OCÚNOVÉ SEMENO

SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS

PLOD KASIE OSTROLISTÉ

SENNAE ANGUSTIFOLIAE FRUCTUS

PLOD KASIE ÚZKOLISTÉ

SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM

SENNOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ

SENNAE FOLIUM

SENNOVÝ LIST

SERENOAE FRUCTUS

SERENOVÝ PLOD

SERINUM

SERIN

SERPYLLI HERBA

MATEŘÍDOUŠKOVÁ NAŤ

SERTACONAZOLI NITRAS

SERTACONAZOL-NITRÁT

SESAMI OLEUM RAFFINATUM

SEZAMOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ

SESAMI SEMEN

SEZAMOVÉ SEMENO

SILICA AD USUM DENTALEM

OXID KŘEMIČITÝ PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA

OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ BEZVODÝ

SILICA COLLOIDALIS HYDRICA

OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ HYDRATOVANÝ

SILICA HYDROPHOBICA COLLOIDALIS ANHYDRICA

OXID KŘEMIČITÝ HYDROFOBNÍ KOLOIDNÍ BEZVODÝ

SILYBI MARIANI FRUCTUS

PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO

SILYBI MARIANI EXTRACTUM SICCUM RAFFINATUM ET NORMATUM

OSTROPESTŘECOVÝ EXTRAKT SUCHÝ ČIŠTĚNÝ A STANDARDIZOVANÝ

SILYMARINUM

SILYMARIN

SIMETICONUM

SIMETIKON

SIMVASTATINUM

SIMVASTATIN

SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALE

HOŘČIČNÁ SILICE UMĚLÁ

SODIUM HYPOCHLORITE

CHLORNAN SODNÝ

SOJAE OLEUM HYDROGENATUM

SÓJOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ

SOJAE OLEUM RAFFINATUM

SÓJOVÝ OLEJ ČTŠTĚNÝ

SOJAE SEMEN

SOJOVÉ SEMENO

SOLANI TUBER

BRAMBOROVÁ HLÍZA

SOLANI AMYLUM

ŠKROB BRAMBOROVÝ

SOLIDAGINIS HERBA

ZLATOBÝLOVÁ NAŤ

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA

NAŤ ZLATOBÝLU OBECNÉHO

SOMATOSTATINUM

SOMATOSTATIN

SOMATROPINI SOLUTIO CONCENTRATA

SOMATROPIN KONCENTROVANÝ ROZTOK

SOMATROPINUM

SOMATROPIN

SOMATROPINUM PRO INIECTIONE

SOMATROPIN PRO INJEKCI

SORBI FRUCTUS

PLOD JEŘÁBU

SORBITANI LAURAS

SORBITAN-LAURÁT

SORBITANI OLEAS

SORBITAN-OLEÁT

SORBITANI PALMITAS

SORBITAN-PALMITÁT

SORBITANI SESQUIOLEAS

SORBITAN-SESKVIOLEÁT

SORBITANI STEARAS

SORBITAN-STEARÁT

SORBITANI TRIOLEAS

SORBITAN-TRIOLEÁT

SORBITOLUM

SORBITOL

SORBITOLUM 70% CRISTALLISABILE

SORBITOL 70% KRYSTALIZUJICÍ

SORBITOLUM 70% NON CRISTALLISABILE

SORBITOL 70% NEKRYSTALIZUJÍCÍ

SORBITOLUM LIQUIDUM PARTIM DEHYDRICUM

SORBITOL TEKUTÝ ČÁSTEČNĚ DEHYDROVANÝ

SOTALOLI HYDROCHLORIDUM

SOTALOL-HYDROCHLORID

SPARTII SCOPARII FLOS

KVĚT JANOVCE METLATÉHO

SPARTII SCOPARII HERBA

NAŤ JANOVCE METLATÉHO

SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM

SPEKTINOMYCIN-DIHYDROCHLORID PENTAHYDRÁT

SPECTINOMYCINI SULFAS TETRAHYDRICUS AD USUM VETERINARIUM

SPECTINOMYCIN-SULFÁT TETRAHYDRÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

SPIGELIAE HERBA

NAŤ KALANKY

SPIGELIAE RADIX

KOŘEN KALANKY

SPIRAMYCINUM

SPIRAMYCIN

SPIRAPRILI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

SPIRAPRIL-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

SPIRITUS SAPONATUS

MÝDLOVÝ LÍH

SPIRITUS SAPONIS KALINI

LÍH S DRASELNÝM MÝDLEM

SPIRONOLACTONUM

SPIRON OLAKTON

SQUALANUM

SKVALAN

STANNOSI CHLORIDUM DIHYDRICUM

CHLORID CINATÝ DIHYDRÁT

STANOZOLOLUM

STANOZOLOL

STAVUDINUM

STAVUDIN

STEAROMACROGOLUM

STEAROMAKROGOL

STOECHADOS FLOS

KVĚT SMILU PÍSEČNÉHO

STRAMONII FOLII PULVIS NORMATUS

DURMANOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ

STRAMONII FOLIUM

DURMANOVÝ LIST

STREPTOKINASI SOLUTIO AD PRAEPARATIONEM

STREPTOKINASA KONCENTROVANÝ ROZTOK

STREPTOMYCINI SULFAS

STREPTOMYCIN-SULFÁT

STROPHANTHI SEMEN

KRUTIKVĚTOVÉ SEMENO

STRYCHNI NITRAS

STRYCHNIN-NITRÁT

STRYCHNI SEMEN

KULČIBOVÉ SEMENO

SUCCINYLSULFATHIAZOLUM MONOHYDRICUM

SUKCINYLSULFATHIAZOL MONOHYDRÁT

SUFENTANILI CITRAS

SUFENTANIL-CITRÁT

SUFENTANILUM

SUFENTANIL

SULBACTAMUM NATRIUM

SULBAKTAM SODNÁ SŮL

SULFACETAMIDUM

SULFACETAMID

SULFACETAMIDUM NATRIGUM MONOHYDRICUM

SULFACETAMID SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT

SULFADIAZINUM

SULFADIAZIN

SULFADIMIDINUM

SULFADIMIDIN

SULFADOXINUM

SULFADOXIN

SULFAFURAZOLUM

SULFAFURAZOL

SULFAGUANIDINUM

SULFAGUANIDIN

SULFAMERAZINUM

SULFAMERAZIN

SULFAMETHIZOLUM

SULFAMETHIZOL

SULFAMETHOXAZOLUM

SULFAMETHOXAZOL

SULFAMETHOXYDIAZINUM

SULFAMETHOXYDIAZIN

SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM AD USUM VETERINARIUM

SULFAMETHOXYPYRIDAZIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

SULFANILAMIDUM

SULFANILAMID

SULFASALAZINUM

SULFASALAZIN

SULFATHIAZOLUM

SULFATHIAZOL

SULFINPYRAZONUM

SULFINPYRAZON

SULFISOMIDINUM

SULFISOMIDIN

SULFOBROMPHTHALEINUM NATRICUM

SODNÁ SŮL SULFOBROMFTALEINU

SULFUR AD USUM EXTERNUM

SÍRA PRO ZEVNÍ POUŽITÍ

SULINDACUM

SULINDAK

SULPIRIDUM

SULPIRID

SULTAMICILLINI TOSILAS DIHYDRICUS

SULTAMICILIN-TOSYLÁT DIHYDRÁT

SULTAMICILLINUM

SULTAMICILIN

SUMATRIPTANI SUCCINAS

SUMATRIPTAN-SUKCINÁT

SUXAMETHONII DIIODIDUM DIHYDRICUM

SUXAMETHONIUM-DIJODID DIHYDRÁT

SUXAMETHONII CHLORIDUM DIHYDRICUM

SUXAMETHONIUM-CHLORID DIHYDRÁT

SUXIBUZONUM

SUXIBUZON

SYMPHYTI RADIX

KOSTIVALOVÝ KOŘEN

TACROLIMUSUM

TAKROLIMUS

TALCUM

MASTEK

TAMOXIFENI CITRAS

TAMOXIFEN-CITRÁT

TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM

TAMSULOSIN-HYDROCHLORID

TANACETI PARTHENII HERBA

NAŤ KOPRETINY ŘIMBABY

TANNINUM

TANIN

TARAXACI RADIX CUM HERBA

SMETANKOVÝ KOŘEN S NATÍ

TARTRAZINUM

TARTRAZIN

TEMAZEPAMUM

TEMAZEPAM

TENOXICAMUM

TENOXIKAM

TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM

TERAZOSIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT

TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM

TERBINAFIN-HYDROCHLORID

TERBUTALINI SULFAS

TERBUTALIN-SULFÁT

TERCONAZOLUM

TERCONAZOL

TEREBINTHINAE ETHEROLEUM EX PINO PINASTRO

TERPENTÝNOVÁ SILICE Z BOROVICE HVĚZDOVITÉ

TEREBINTHINAE ETHEROLEUM RECTIFICATUM

ČIŠTĚNÁ TERPENTÝNOVÁ SILICE

TERFENADINUM

TERFENADIN

TESTOSTERONIDECANOAS

TESTOSTERON- DEKANOÁT

TESTOSTERONIENANTAS

TESTOSTERON-ENANTÁT

TESTOSTERONIISOCAPROAS

TESTOSTERON- ISOKAPRONÁT

TESTOSTERONI PROPIONAS

TESTOSTERON-PROPIONÁT

TESTOSTERONUM

TESTOSTERON

TETRACAINI HYDROCHLORIDUM

TETRAKAIN-HYDROCHLORID

TETRACOSACTIDUM

TETRAKOSAKTID

TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM

TETRACYKLIN-HYDROGHLORID

TETRACYCLINUM

TETRACYKLIN

TETAZEPAMUM

TETRAZEPAM

TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM

TETRYZOLIN-HYDROCHLORID

THEOBROMINI NATRII SALICYLAS

THEOBROMINO-SALICYLAN SODNÝ

THEOBROMINUM

THEOBROMIN

THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM

THEOFYLIN MONOHYDRÁT

THEOPHYLLINUM

THEOFYLIN

THEVETIAE HERKA

TEVETIOVÁ NAŤ

THIAMAZOLUM

THIAMAZOL

THIAMINI HYDROCHLORIDUM

THIAMIN-HYDROCHLORID

THIAMINI NITRAS

THIAMIN-NITRÁT

THIAMPHENICOLUM

THIAMFENIKOL

THIOMERSALUM

THIOMERSAL

THIOPENTALUM NATRICUM ET NATRII CARBONAS

THIOPENTAL SODNÁ SŮL A UHLIČITAN SODNÝ

THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM

THIORIDAZIN-HYDROCHLORID

THIORIDAZINUM

THIORIDAZIN

THREONINUM

THREONIN

THYMI EXTRACTUM FLUIDUM

TYMIÁNOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ

THYMI ETHEROLEUM

TYMIÁNOVÁ SILICE

THYMI HERBA

TYMIÁNOVÁ NAŤ

THYMI ZYGII HERBA

NAŤ TYMIÁNU ŠPANĚLSKÉHO

THYMOLUM

THYMOL

TIABENDAZOLUM

TIABENDAZOL

TIAMULINI FUMARAS AD USUM VETERINARIUM

TIAMULIN-FUMARÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

TIAMULINUM AD USUM VETERINARIUM

TIAMULIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

TIANEPTINUM NATRICUM

TIANEPTIN SODNÁ SŮL

TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM

TIAPRID-HYDROCHLORID

TIBOLONUM

TIBOLON

TICARCILLINUM DINATRICUM

TIKARCILIN DISODNÁ SŮL

TICLOPIDINI HYDROCHLORIDUM

TIKLOPIDIN-HYDROCHLORID

TILIAE FLOS

LIPOVÝ KVĚT

TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM

TILIDIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT

TIMOLOLI MALEAS

TIMOLOL-MALEINÁT

TINCTURA AMARA

HOŘKÁ TINKTURA

TINIDAZOLUM

TINIDAZOL

TINZAPARINUM NATRICUM

TINZAPARIN SODNÁ SŮL

TIOCONAZOLUM

TIOKONAZOL

TITANII DIOXIDUM

OXID TITANIČITÝ

TOBRAMYCINUM

TOBRAMYCIN

TOCOFEROLI ALFA ACETAS

TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT

TOCOFEROLI ALFA ACETATIS PULVIS

TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT PRÁŠEK

TOCOFEROLI ALFA RRR ACETAS

TOKOFEROL-ALFA-RRR-ACETÁT

TOCOFEROLI ALFA HYDROGENOSUCCINAS

TOKOFEROL-ALFA-HYDROGEN-SUKCINÁT

TOCOFEROLI ALFA RRR HYDROGENOSUCCINAS

TOKOFEROL-ALFA-RRR-HYDROGEN-SUKCINÁT

TOCOFEROLUM ALFA

TOKOFEROL-ALFA

TOCOFEROLUM ALFA RRR

TOKOFEROL-ALFA-RRR

TOLBUTAMIDUM

TOLBUTAMID

TOLNAFTATUM

TOLNAFTAT

TORASEMIDUM ANHYDRICUM

TORASEMID BEZVODÝ

TORMENTILLAE RHIZOMA

NÁTRŽNÍKOVÝ ODDENEK

TORMENTILLAE TINCTURA

NÁTRŽNÍKOVÁ TINKTURA

TOSYLCHLORAMIDUM NATRICUM TRIHYDRICUM

TOSYLCHLORAMID SODNÁ SŮL TRIHYDRÁT

TRAGACANTHA

TRAGANT

TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM

TRAMADOL-HYDROCHLORID

TRAMAZOLINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

TRAMAZOLIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

TRANDOLAPRILUM

TRANDOLAPRIL

TRAPIDILUM

TRAPIDIL

TRETINOINUM

TRETINOIN

TRIACETINUM

TRIACETIN

TRIAMCINOLONI ACETONIDUM

TRIAMCINOLON-AGETONID

TRIAMCINOLONI HEXACETONIDUM

TRIAMCINOLON-HEXACETONID

TRIAMCINOLONUM

TRIAMCINOLON

TRIBENOSIDUM

TRIBENOSID

TRIBUTYLIS ACETYLCITRAS

TRIBUTYL-ACETYLCITRÁT

TRIBUTYLIS PHOSPHAS

TRIBUTYL-FOSFÁT

TRICLOSANUM

TRIKLOSAN

TRIETHYLIS CITRAS

TRIETHYL-CITRÁT

TRIFLUOPERAZINI HYDROCHLORIDUM

TRIFLUOPERAZIN-HYDROCHLORID

TRIFLUSALUM

TRIFLUSAL

TRIFOLII FIBRINI FOLIUM

VACHTOVÝ LIST

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA

TRIACYLGLYCEROLY STŘEDNÍ NASYCENÉ

TRIGLYCEROLI DIISOSTEARAS

TRIGLYCEROL-DIISOSTEARÁT

TRIGLYGOLUM

TRIETHYLENGLYKOL

TRIGONELLAE FOENUGRAECI SEMEN

SEMENO PÍSKAVTCE ŘECKÉHO SENA

TRIHEXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM

TRIHEXYLFENIDYL-HYDROCHLORID

TRIMECAINI HYDROCHLORIDUM

TRIMEKAIN-HYDROCHLORID

TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM

TRIMETAZIDIN-DIHYDROCHLORID

TRIMETHADIONUM

TRIMETHADION

TRIMETHOPRIMUM

TRIMETHOPRIM

TRIMIPRAMINI MALEAS

TRIMIPRAMIN-MALEINÁT

TRITICI AMYLUM

PŠENIČNÝ ŠKROB

TRITICI OLEUM RAFFINATUM

PŠENIŮNÝ OLEJ ŮIŠTĚNÝ

TRITICI OLEUM VIRGINALE

PŠENIČNÝ OLEJ PANENSKÝ

TRITICI SATIVI FRUCTUS

PLOD PŠENICE SETÉ

TROLAMINUM

TROLAMIN

TROMETAMOLUM

TROMETAMOL

TROPAEOLI FRUCTUS

PLOD LICHOŘEŘIŠNICE

TROPICAMIDUM

TROPIKAMID

TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM

TROPISETRON-HYDROCHLORID

TROSPII CHLORIDUM

TROSPIUM-CHLORID

TROXERUTINUM

TROXERUTIN

TRYPSINUM

TRYPSIN

TRYPTOPHANUM

TRYPTOFAN

TUBOCURARINII CHLORIDUM PENTAHYDRICUM

TUBOKURARINIUM-CHLORID PENTAHYDRÁT

TYLOSINI PHOSPHATIS SOLUTIO AD USUM VETERINARIUM

TYLOSIN-FOSFÁT ROZTOK PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

TYLOSINI TARTRAS AD USUM VETERINARIUM

TYLOSIN-TARTARÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

TYLOSINUM AD USUM VETERINARIUM

TYLOSIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

TYROSINUM

TYROSIN

TYROTHRICINUM

TYROTHRICIN

UBIDECARENONUM

UBIDEKARENON

UREA

MOČOVINA

URETHANUM

URETHAN

URIDINE

URIDIN

UROFOLLITROPINUM

UROFOLITROPIN

UROKINASUM

UROKINASA

URTICA DIOICA AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA

KOPŘIVA DVOUDOMÁ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY

URTICAE FOLIUM

KOPŘIVOVÝ LIST

URTICAE HERKA

KOPŘIVOVÁ NAŤ

UVAE URSI FOLIUM

MEDVĚDICOVÝ LIST

VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM

KOZLÍKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ

VALERIANAE RADIX

KOZLÍKOVÝ KOŘEN

VALERIANAE TINCTURA

KOZLÍKOVÁ TINKTURA

VALINUM

VALIN

VALNEMULINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM

VALNEMULIN-HYDROCHLORID PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM

VANCOMYCIN-HYDROCHLORID

VANILLINUM

VANILIN

VASELINUM ALBUM

VAZELÍNA BÍLÁ

VASELINUM FLAVUM

VAZELÍNA ŽLUTÁ

VECURONII BROMIDUM

VEKURONIUM-BROMID

VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM

VENLAFAXIN-HYDROGHLORID

VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM

VERAPAMIL-HYDROCHLORID

VERATRI ALBI RADIX

KOŘEN KÝCHAVICE BÍLÉ

VERBASCI FLOS

DIVIZNOVÝ KVĚT

VERBENAE CITRIODORATAE FOLIUM

LIST ALOISIE CITRONOVÉ

VERBENAE OFFICINALIS HERBA

NAŤ SPORÝŠE LÉKAŘSKÉHO

VERBENAE HERBA

SPORÝŠOVÁ NAŤ

VERONICAE HERKA

ROZRAZILOVÁ NAŤ

VIBURNI CORTEX

KALINOVÁ KŮRA

VINBLASTINI SULFAS

VINBLASTIN-SULFÁT

VINCRISTINI SULFAS

VINKRISTIN-SULFÁT

VINDESINI SULFAS

VINDESIN-SULFÁT

VINORELBINI DITARTRAS

VINORELBIN-DITARTARÁT

VIOLAE ARVENSIS HERBA

NAŤ VIOLKY POLNÍ

VIOLAE HERKA GUM FLORE

VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ

VIRIDE NITENS

BRILANTNÍ ZELEŇ

VISCT ALBI HERBA

NAŤ JMELÍ

VITAMINI A PULVIS

VITAMIN A PRÁŠEK

VITAMINUM A

VITAMIN A

VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM

VITAMIN A OLEJOVÝ ROZTOK

VITAMINUM A IN AQUA DISPERGIBILE

VITAMIN A DISPERGOVATELNÝ VE VODĚ

VITIS IDAEAE FOLIUM

BRUSINKOVÝ LIST

VITIS VINIFERAE FRUCTUS

PLOD RÉVY VINNÉ

WARFARINUM NATRICUM

WARFARIN SODNÁ SŮL

WARFARINUM NATRICUM CLATHRATUM

WARFARIN SODNÁ SŮL KLATRÁT

XANTHANI GUMMI

XANTHANOVÁ KLOVATINA

XANTINOLI NICOTINAS

XANTHINOL-NIKOTINÁT

XYLAZINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM

XYLAZIN-HYDROCHLORID PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

XYLITOLUM

XYLITOL

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

XYLOMETAZOLIN-HYDROCHLORID

XYLOSUM

XYLOSA

XYSMALOBII RADIX

KOŘEN XYSMALOBIA

YOHIMBAE CORTEX

JOHIMBOVÁ KŮRA

YOHIMBINI HYDROCHLORIDUM

YOHIMBIN-HYDROCHLORID

ZIDOVUDINUM

ZIDOVUDIN

ZINCI ACETAS DIHYDRICUS

OCTAN ZINEČNATÝ DIHYDRÁT

ZINCI ACEXAMAS

KYSELINA ACEXAMOVÁ ZINEČNATÁ SŮL

ZINCI CHLORIDUM

CHLORID ZINEČNATÝ

ZINCI OXIDUM

OXID ZINEČNATÝ

ZINCI STEARAS

STEARAN ZINEČNATÝ

ZINCI SULFAS HEPTAHYDRICUS

SÍRAN ZINEČNATÝ HEPTAHYDRÁT

ZINCI SULFAS HEXAHYDRICUS

SÍRAN ZINEČNATÝ HEXAHYDRÁT

ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS

SÍRAN ZINEČNATÝ MONOHYDRÁT

ZINCI UNDECYLENAS

UNDECYLENAN ZINEČNATÝ

ZINGIBERIS RHIZOMA

ZÁZVOROVÝ ODDENEK

ZOLPIDEMI TARTRAS

ZOLPIDEM-TARTARÁT

ZOPICLONUM

ZOPIKLON

ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS

ZUKLOPENTHIXOL-DEKANOÁTPoznámky pod čarou:

§ 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).