Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

243/2009 Sb. znění účinné od 1. 3. 2016
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 59/2016 Sb.

1.3.2016

vyhláškou č. 28/2013 Sb.

15.2.2013

243

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2009,

o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení

k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:

§ 1

Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

Zrušuje se:

1.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory․

2.

Vyhláška č. 317/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory.

3.

Vyhláška č. 508/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

Příloha

Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími