Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

162/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2007

162

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č․ 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb. a nařízení vlády č. 313/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „22,30 Kč“ nahrazuje částkou „25 Kč“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „4 000 Kč“ nahrazuje částkou „4 500 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.