Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

429/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006

429

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb. a nařízení vlády č. 162/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „25 Kč“ nahrazuje částkou„30 Kč“.

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „4 500 Kč“ nahrazuje částkou„5 000 Kč“.

3.

V § 2 odst. 2 se slova „42 1/2 hodiny“ nahrazují slovy„40 hodin“.

4.

§ 5 se zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.