Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

436/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2023

436

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 1. prosince 2000,

kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb.,

o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů,

justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu

krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 95 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 11 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb.:

§ 1

Vyhláška č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., se zrušuje.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.