Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

10/2001 Sb. znění účinné od 11. 1. 2001 do 31. 12. 2023

10

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2000,

kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb.,

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, se mění takto:

V příloze č. 2 se v části kraj Ústecký na konci textu doplňují tato slova:

Výchovný ústav pro děti a mládež

431 58 Místo 66

61 345 741“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.