Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

176/2001 Sb. znění účinné od 31. 5. 2001

176

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 16. května 2001,

kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se mění takto:

1.

V čl. 1 bodu 3 se slovo "Budějovický" nahrazuje slovem "Jihočeský".

2.

V čl. 1 bodu 10 se slova "Jihlavský kraj" nahrazují slovem "Vysočina".

3.

V čl. 1 bodu 11 se slovo "Brněnský" nahrazuje slovem "Jihomoravský".

4.

V čl. 1 bodu 13 se slovo "Ostravský" nahrazuje slovem "Moravskoslezský".

Čl. II

Pokud je v dosavadních právních předpisech uveden pojem "Budějovický kraj", rozumí se tím "Jihočeský kraj", pojem "Jihlavský kraj", rozumí se tím "Vysočina", pojem "Brněnský kraj", rozumí se tím "Jihomoravský kraj", a pojem "Ostravský kraj", rozumí se tím "Moravskoslezský kraj".

Čl. III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.