Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

448/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002

448

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. listopadu 2001,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

V čl. 98 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, odstavec 1 zní:

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu․ Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.“.

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.