Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

60/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 274/2008 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 413/2005 Sb.

1.1.2006

60

 

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1)

Čl. I

Zrušen

Část druhá

zrušena (čl. 2)

Čl. II

Zrušen

Část třetí

Změna zákona o provozu

na pozemních komunikacích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se mění takto:

V § 6 odst. 1 písm. c) zní:

"c)

přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,".

Část čtvrtá

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona (čl. 4)

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících.

Část pátá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.