Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

zákonem č. 159/2006 Sb.

1.1.2007

Více...

15

 

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2001,

kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře (čl. 4)

Čl. IV

V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo „Agentury“ vkládají slova „ , nejsou-li poslanci či senátory,“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.