Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

577/2002 Sb. znění účinné od 30. 12. 2002

577

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2002,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 4a odst. 5 se slova „31. března“ nahrazují slovy „31. července“.

 

2.

V § 11 odst. 2 se v poslední větě slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. a)“.

 

3.

V § 40b odst. 2 se slova „1. ledna 2003“ nahrazují slovy „1. ledna 2004“.

 

4.

V § 40b odst. 3 se slova „31. března 2003“ nahrazují slovy „31. července 2004“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

 

Havel v. r.

 

Špidla v. r.