Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

225/2003 Sb. znění účinné od 1. 5. 2005

Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 127/2005 Sb.

1.5.2005

225

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o poštovních službách (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 1 se slova „350 g“ nahrazují slovy „hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením“.

 

2.

V § 19 písm. a) se slova „350 g“ nahrazují slovy „hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením“.

 

3.

V § 41 se za slovo „nařízením“ vkládají slova „hmotnost a“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.