Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

463/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006

463

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. prosince 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č․ 162/2000 Sb., nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č. 436/2001 Sb. a nařízení vlády č. 559/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se částka „36,90 Kč“ nahrazuje částkou „39,60 Kč“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se částka „6 200 Kč“ nahrazuje částkou „6 700 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.