Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

493/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2014

493

 

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 18. prosince 2003

o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplný Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (dále jen „číselník ČISS“).

Číselník ČISS je shodný s Číselníkem institucionálních sektorů a subsektorů, který byl zaveden opatřením ČSÚ ze dne 20. října 1997 (uveřejněno v částce 90/1997 Sb) a aktualizován oznámením ČSÚ ze dne 27. prosince 2001 (uveřejněno v částce 9/2002 Sb).

Platné znění číselníku ČISS je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.