Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

159/2014 Sb. znění účinné od 13. 12. 2014 do 31. 7. 2016

159

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. července 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb.,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy

a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. a vyhlášky č. 169/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 19 odst. 1 se slova „podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11) a v souladu s názvy stanovenými v příslušné technické normě12)“ nahrazují slovy „podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu15) názvem stanoveným v seznamu obchodních označení, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15)

Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1181/2003.

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.“.

Poznámky pod čarou č. 11 a 12 se zrušují.

 

2.

V § 20 odst. 1 se slova „přímo použitelné předpisy Evropských společenství11)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu15)“.

 

3.

Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Seznam obchodních označení produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů

 

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení

2. Vědecký název

3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů

Rodové jméno

a) druhové jméno

b)

druhové jméno

Rodové jméno

a)

druhové jméno

b)

druhové jméno

 

RYBY

Amur

bílý

 

Ctenopharyngodon

i della

 

 

Bolen

dravý

 

Aspius

aspius

 

 

Brama

 

 

Brama

brama

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná

Candát

obecný

 

Sander

lucioperca

 

Alternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Stizostedion lucioperca

Cejn

velký

 

Abramis

brama

 

 

Cípal

 

 

Mugil spp.

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil

Cípal

evropský

 

Liza

ramada

 

 

Cípal

zlatý

 

Liza

aurata

 

 

Cípal

pyskatý

 

Chelon

labrosus

 

 

Ďas

mořský

 

Lophius

piscatorius

 

 

Ďas

americký

 

Lophius

americanus

 

 

Gavún

štíhlý

 

Atherina

boyeri

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle

Halibut

tmavý

grónský

Reinhardtius

hippoglossoides

 

 

Halibut

bílý

atlantický

Hippoglossus

hippoglossus

 

 

Hlavatka

podunajská

 

Hucho

hucho

 

 

Hlavoun

tuponosý

 

Coryphaenoides

rupestris

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér

Hoki

novozélandský

 

Macruronus

novaezelandiae

 

 

Hoki

patagonský

 

Macruronus

magellanicus

 

 

Chmumatka

tmavá

 

Anoplopoma

fimbria

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code

Chňapal

císařský

červený

Lutjanus

sebae

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: red snapper

Chňapal

klenutý

 

Lutjanus

gibbus

 

 

Chňapal

hrbohlavý

 

Lutjanus

sanguineus

 

 

Chňapal

velký

 

Aprion

virescens

 

 

Chňapal

rudý

 

Lutjanus

campechanus

 

 

Chňapal

dvouskvmný

bohar

Lutjanus

bohar

 

 

Iates

stříbrný

 

Lates

calcalifer

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Robalo stříbřitý, Okoun barramundi

Jazyk

klínotvarý

 

Dicologlosa

cuneata

 

 

Jehlice

rohozubá

mořská

Belone

belone

 

 

Jeseter

velký

 

Acipenser

sturio

 

 

Jeseter

malý

 

Acipenser

ruthenus

 

 

Jeseter

ruský

Guldenstádtův

Acipenser

gueldenstaedtii

 

 

Jižní modrý witling

 

 

Micromesistius

australis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska jižní

Kahavaj

skvrnitý

 

Arripis

trutta

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský

Kambala

 

 

Lepidorhombus spp.

všechny druhy

 

 

Kambala

velká

 

Psseta

maxima

 

 

Kanic

červenohnědý

červený

Epinephelus

morio

 

 

Kanic

sonneratův

 

Cephalopholis

sonnerati

 

 

Kanic

půlměsíčný

 

Variola

louti

 

 

Kanic

hnědotečkovaný

 

Epinephelus

chlorostigma

 

 

Kanic

modroskvmý

 

Cephalopholis

miniata

 

 

Kapelin

severní

 

Mallotus

villosus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: huňáček severní

Kapr

obecný

 

Cyprinus

carpio

 

 

Karas

stříbřitý

 

Carassius

auratus

 

 

Kladivoun

 

 

Sphyrna spp.

všechny druhy

 

 

Klarias

 

 

Clarias

gariepinus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sumeček africký

Koryféna

velká

 

Coryphaena

hippurus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mahi-mahi

Kranas

východní

 

Seriola

quinqueradiata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish

Kranas

dumerilův

 

Seriola

dumerili

 

 

Kranasovec

štíhlý

 

Rachycentron

canadum

 

 

Ledovka

 

 

Gobionotothen

gibberifrons

 

 

Limanda

drsná

 

Limanda

aspera

 

 

Lín

sliznatý

obecný

Tinea

tinea

 

 

Lipan

obecný

 

Thymallus

thymallus

 

 

Losos

atlantický

obecný

Salmo

salar

 

 

Losos

keta

pacifický

Oncorhynchus

keta

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Chui

Losos

kisuč

stříbrný

Oncorhynchus

kisutch

 

 

Losos

gorbuša

divoký

Oncorhynchus

gorbuscha

 

 

Losos

nerka

červený

Oncorhynchus

nerka

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye

Losos

čavyča

 

Oncorhynchus

tshawyteha

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský

Makrela

obecná

atlantická

Scomber

scombrus

 

 

Makrela

japonská

měchýřnatá

Scomber

japonicus

 

 

Makrela

indopacifická

australská

Scomber

australasicus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: modravá

Makrela

španělská

 

Scomberomorus

maculatus

 

 

Makrela

máslová

 

Lepidocybium

flavobrunneum

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Pamakrela temná

Makrela

atská

 

Pleurogrammus

monopterygius

 

 

Makrely

 

 

Lepidocybium spp.

všechny druhy

 

 

Manta

 

 

Mobula spp., Myliobastis spp.

všechny druhy

 

 

Maréna

severní

 

Coregonus

lavaretus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh

Maréna

peleď

 

Coregonus

peled

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh

Marlin

indopacifický

 

Makaira

mazara

 

 

Mečoun

obecný

 

Xiphias

gladius

 

 

Mník

mořský

molva

Molva spp.

všechny druhy

 

 

Modrák

vysoký

ostronosý

Spicara

smaris

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara

Modrák

skvrnitý

 

Spicara

maena

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara

Modrý witling

 

 

Micromesistius

poutassou

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska modravá

Mořan

obecný

 

Diplodus

vulgaris

 

 

Mořan

indooceánský

 

Cheimerius

nufar

 

 

Mořčák

 

 

Morone

chrysops

 

 

Mořská štika

evropská

 

Merluccius

merluccius

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk nebo Štikozubec

Mořská štika

peruánská

 

Merluccius

gayi

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk

Mořská štika

argentinská

 

Merluccius

hubbsi

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk

Mořská štika

kanadská

 

Merluccius

productus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk

Mořská štika

kapská

 

Merluccius

capensis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk

Mořská štika

stříbrná

americká

Merluccius

bilinearis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk

Mořský úhoř

 

 

Conger

conger

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Uhořovec mořský

Oblada

obecná

 

Oblada

melanura

 

 

Okoun

nilský

 

Lates

nioloticus

 

 

Okoun

mořský

evropský

Dicentrachus

labrax

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský vlk

Okoun

říční

 

Perca

fluviatilis

 

 

Pakambala

kosočtvrtečná

 

Scophthalmus

rhombus

 

 

Pangasius

 

 

Pangasius

hypophthalmus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pangas

Parma

obecná

 

Barbus

barbus

 

 

Parnice

indická

 

Parupeneus

indicus

 

 

Pelamida

chilská

tichomořská

Sarda

chiliensis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Pelamida

východní

 

Sarda

orientalis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Pelamida

atlantická

obecná

Sarda

sarda

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Perletník

nádherný

 

Lampris

guttatus

 

 

Plachetník

širokoploutvý

 

Instiophorus

platypterus

 

 

Platýs

malý

říční

Platichthys

flesus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Flounder

Platýs

obecný

velký

Pleuronectes

platessa

 

 

Platýs

limanda

drsnotělý

Limanda

limanda

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název:Limanda obecná

Platýs

malohlavý

červený

Microstomus

kitt

 

 

Ploskozubec

modropruhý

 

Scarus

ghobban

 

 

Ploskozubec

rudomořský

 

Scarus

gibbus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papoušci ryba

Pompano

 

 

Pavona

signata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas jihoamerický

Pražma

tmavá

 

Spondyliosoma

cantharus

 

 

Pražma

královská

zlatá

Sparus

aurata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Doráda

Pražman

obecný

 

Pagrus

pagrus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná, Alternativně je možné použít vědecký název: Sparus pargus

Pstruh

duhový

lososovitý

růžovomasý

Oncorhynchus

mykiss

 

 

Pstruh

obecný

mořský

Salmo

trutta

trutta

 

Pstruh

potoční

 

Salmo

trutta

fario

 

Pyskoun

skvrnitý

velký

Labrus

bergylta

 

 

Rejnok

 

 

Rajiformes

všechny druhy

 

 

Ropušnice

obecná

 

Scorpaena

srofa

 

 

Sardel

obecná

evropská

Engraulis

encrasicholus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička

Sardel

peruánská

 

Engraulis

ringens

 

 

Sardinka

evropská

obecná

Sardina

pilchardus

 

 

Savorin

 

 

Seriolella

porosa

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Medúzo vec

Sebastes

červený

 

Sebastes

marinus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Okouník mořský

Sivěn

americký

potoční

Salvelinus

fontinalis

 

 

Sleď

obecný

atlantický

Clupea

harengus

 

 

Sleď

obecný

baltický

Clupea

harengus

membras

 

Smuha

vousatá

 

Pogonias

cromis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký

Smuha

královská

šedá

Argyrosomus

regius

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina.

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Sciaena aquila.

Smuha

tmavá

 

Sciaena

umbra

 

 

Solea

evropská

obecná

Solea

solea

vulgaris

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský jazyk obecný

Soltýn

obecný

středomořský

Sphyraena

sphyraena

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Barakuda

Stavrida

 

 

Trachurus

trachurus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas obecný

Stříbmice

atlantská

 

Argentina

silus

 

 

Sultánka

pruhovaná

 

Mullus

surmuletus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice

Sultánka

nachová

karmínová

Mullus

barbatus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice

Sumec

velký

 

Silurus

glanis

 

 

Šprot

severní

obecný

Sprattus

sprattus

 

 

Štika

obecná

 

Esox

lucius

 

 

Hamoun

nilský

 

Oreochromis

niloticus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie

Tolstolobik

bílý

 

Hypophthalmichthys

molitrix

 

 

Tolstolobik

pestrý

 

Aristichtys

nobilis

 

 

Treska

aljašská

pestrá

Theragra

chalcogramma

 

 

Treska

obecná

skvrnitá

Gadus

morhua

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod

Treska

pacifická

bílá

Gadus

macrocephalus

 

 

Treska

jednoskvmná

skvrnitá

Melanogrammus

aeglefinus

 

 

Treska

tmavá

šedá

Pollachius

virens

 

 

Treska

evropská

pollak

Pollachius

pollachius

 

 

Treska

merlan

bezvousá

Merlangius

merlangus

 

 

Treska

polární

severní

Boreogadus

saida

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida

Treska

francouzská

 

Trisopterus

luscus

 

 

Treska

královská

 

Genypterus

blacodes

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hruj

Treska

malá

 

Trisopterus

minutus

 

 

Trigly

 

 

Trigla spp.

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Štítník

Tuňák

modroploutvý

obecný

Thunnus

thynnus

 

 

Tuňák

žlutoploutvý

 

Thunnus

albacares

 

 

Tuňák

makrelovitý

nepravý

Auxis

thazard

 

 

Tuňák

pruhovaný

bonito

Katsuwonus

pelamis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito

Tuňák

dlouhoploutvý

křídlatý

Thunnus

alalunga

 

 

Tuňák

atlantický

čemoploutvý

Thunnus

atlanticus

 

 

Tuňák

zavalitý

tučný

Thunnus

obesus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: velkooký

Tuňák

dlouhochvostý

 

Thunnus

tonggol

 

 

Tuňák

východní

 

Euthynnus

affmis

 

 

Tuňák

malý

atlantický

Euthynnus

alletteratus

 

 

Tuňák

černý

černý

Euthynnus

lineatus

 

 

Tuňák

nepravý

 

Auxis

rochei

 

 

Uhlířka

černá

 

Aphanopus

carbo

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá

Uhoř

evropský

říční

Anguilla

anguilla

 

 

Vlasochvost

stužkový

 

Lepidopus

caudatus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná

Vyza

velká

 

Huso

huso

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga

Zeus

ostnatý

 

Zeus

faber

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svátého Petra

Zubatec

obecný

 

Dentex

dentex

 

 

Zubatec

hrbohlavý

 

Dentex

gibbosus

 

 

Zubatec

obecný

 

Dentex

dentex

 

 

Zubatíce

 

 

Pagellus spp.

všechny druhy

 

 

Zubatíce

zlatopasá

 

Sarpa

salpa

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný

Zubatíce

jadranská

 

Boops

boops

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Očnatec štíhlý

Zubatka

pruhovaná

 

Anarhichas

lupus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní

Žralok

ostnatý

 

Squalus

acanthias

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný

Žralok

sleďový

 

Lamna

nasus

 

 

Žralok

psohlavý

tope

Galeorhinus

galeus

 

 

Žralok

modravý

obecný

Prionace

glauca

 

 

Žralok

šedý

 

Hexanchus

griseus

 

 

Žralok

 

 

Scyliorhinus spp., Ginglymostoma spp., Rhincodon spp., Galeus spp., Mustelus spp., Triakis spp., Carcharhinus spp., Galeocerdo spp., Prionace spp., Rhizoprionodon spp., Carcharías spp., Odontaspis spp., Alopias spp., Cetorhinus spp., Carcharodon spp., Isurus spp., Lamna spp.,

Chlamydoselachus spp., Heptranchias spp., Hexanchus spp., Notorynchus spp., Echinorhinus spp., Somniosus spp., Squalus spp., Centroscymnus spp., Etmopterus spp., Isistius spp.

všechny druhy

 

 

Žralok

skvrnitý

 

Scyliorhinus

canicula

 

 

Žralok

větší

 

Scyliorhinus

stellaris

 

 

KORÝŠI

 

 

 

 

 

 

Garnát

 

 

Crangón spp., Sclerocrangon spp

všechny druhy

 

 

Humr

 

 

Homarus spp., Metanephrops spp., Nephrops spp.,

všechny druhy

 

 

Humr

severský

štíhlý

Nephrops

norvegicus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna

Krabi

 

 

Cancer spp., Lithodes spp., Chinoectes spp., Menippe spp., Callinectes spp., Carcinus spp., Charybdis spp., Portunus spp., Scylla spp., Maja spp., Mithrax spp., Erimacrus spp., Geryon spp. druhy z čeledí Portunidae, Lithodidae

všechny druhy

 

 

Krevety

 

 

Pandalus spp., Cr angón spp., Panaeus spp., Palaemon spp., C aride a spp., druhy z čeledí Penaeidae, Palaemonidae, Pandalidae, Crangonidae, Aristeidae, Sicyonidae, Sergestidae

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Gamely

Langusta

 

 

Palinurus spp., Jasus spp., druhy z čeledi Palinuridae

všechny druhy

 

 

Listorožec

 

 

Scyllaridae

všechny druhy

 

 

Rak

 

 

Eusatcus spp., druhy z čeledí Astacidae, Cambaridae

všechny druhy

 

 

Strašek

kudlankovitý

 

Squila

man tis

 

 

MĚKKÝŠI

 

 

 

 

 

 

Hřebenatky

 

 

Pecten spp, Chlamys spp. , Placopecten spp., Agropecten spp., Aequipecten spp., Patinopecten spp.

všechny druhy

 

 

Chionka

 

 

Chámele a spp., Chione spp., Mercenaria spp., Protothaca spp.

všechny druhy

 

 

Chobotnice

 

 

Octopus spp., Eledone spp., Pareledone spp.

všechny druhy

 

 

Ježovka

obecná

 

Spaerechinus

granularis

 

 

Ježovka

dlouhoostná

 

Paracentrotus

lividus

 

 

Kalamáry

 

 

rody Alloteuthis, Berryteuthis, Dosidicus, Illex, Lolliguncula,

Loligo, Loliolus,

Nototodarus,

Ommastrephes,

Onychoteuthis,

Rossia, Sepiola,

Sepioteuthis,

Symplectoteuthis,

Martialia a

Todarodes

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice

Mandlovka

evropská

 

Glycymeris

glicymeris

 

 

Mušle

 

 

Veneridae, Mactridae, Cooperellidae a Arcidae

všechny druhy

 

 

Plážovka

vejcorodá

 

Littorina

littorea

 

 

Sépie

 

 

Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiella spp., Sepiola spp.

všechny druhy

 

 

Slávka

 

 

Mytilus spp., Perná spp., druhy z čeledě Mytilidae

 

 

 

Slávka

jedlá

 

Mytilus

edulis

 

 

Slávka

novozélandská

 

Perná

canaliculus

 

 

Srdcovka

 

 

všechny druhy z čeledě Cardiidae

všechny druhy

 

 

Srdcovka

jedlá

 

Cerastoderma

edule

 

 

Surmovka

čeřitá

vlnitá

Buccinum

undatum

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: obecná

Tapeska

zdobná

vongole

Ruditapes

decussatus

 

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Tapes decussata

Tapeska

 

 

Ruditapes spp., tapes spp., Venerupis spp., Maretrix spp.

 

 

 

Ústřice

 

 

Ostrea spp., Crassostrea spp., druhy z čeledě Ostreidae

všechny druhy

 

 

Ušeň

 

 

Haliotis spp.

všechny druhy

 

 

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. prosince 2014.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.