Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

53/2014 Sb. znění účinné od 15. 4. 2014 do 30. 6. 2022

53

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Tiskopisy formulářů

(1)

Tato vyhláška stanoví tiskopis formuláře

a)

žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 6 zákona v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

žádosti o změnu povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 9 odst. 10 zákona v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

žádosti o zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 11 zákona v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)

žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)

žádosti o změnu údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle § 5 odst. 7 zákona, v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)

žádosti o vydání povolení k dovozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)

odhadu dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)

žádosti o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst․ 2 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)

žádosti o vydání povolení k vývozu makoviny podle § 25 odst. 1 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j)

odhadu výroby návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k)

měsíčního hlášení o uskutečněném dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l)

měsíčního hlášení o uskutečněném vývozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m)

čtvrtletního hlášení o uskutečněném dovozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n)

čtvrtletního hlášení o uskutečněném vývozu makoviny podle § 30 zákona v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o)

souhrnu ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p)

přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – příjem od dodavatelů v tuzemsku v příloze č. 16 k této vyhlášce,

q)

přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – výdej odběratelům v tuzemsku v příloze č. 17 k této vyhlášce,

r)

přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – detail výroby v příloze č. 18 k této vyhlášce,

s)

přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – výdej vlastnímu podniku v příloze č. 19 k této vyhlášce,

t)

přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – detail stavů zásob v příloze č. 20 k této vyhlášce,

u)

přílohy souhrnu č. VI ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek a přípravků v příloze č. 21 k této vyhlášce,

v)

odhad pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 22 k této vyhlášce,

w)

souhrnu ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 23 k této vyhlášce,

x)

přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – příjem od dodavatelů v příloze č. 24 k této vyhlášce,

y)

přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – detail pěstování v příloze č. 25 k této vyhlášce,

z)

přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – výdej odběratelům v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(2)

Tato vyhláška dále stanoví tiskopis formuláře

a)

přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – detail zpracování v příloze č. 27 k této vyhlášce,

b)

přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – detail zneškodňování v příloze č. 28 k této vyhlášce,

c)

hlášení Generálního ředitelství cel o osetých plochách mákem setým a konopím a jejich odhadech podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona v příloze č. 29 k této vyhlášce,

d)

ročního hlášení Generálního ředitelství cel o pěstování máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. b) zákona v příloze č. 30 k této vyhlášce.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

§ 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2014.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Příloha č. 1

Žádost o vydání povolení
Příloha č. 2

Žádost o změnu povolení
Příloha č. 3

Žádost o zrušení povolení
Příloha č. 4

Žádost o zařazení do seznamu
Příloha č. 5

Žádost o změnu údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu
Příloha č. 6

Žádost o vydání povolení k dovozu
Příloha č. 7

Odhad dovozu / dodatek k odhadu dovozu
Příloha č. 8

Žádost o vydání povolení k vzvozu
Příloha č. 9

Žádost o vydání povolení k vzvozu makoviny
Příloha č. 10

Odhad výroby / dodatek k odhadu výroby
Příloha č. 11

Měsíční hlášení o skutečném dovozu návykových latek a přípravků
Příloha č. 12

Měsíční hlášení o skutečném vývozu návykových latek a přípravků
Příloha č. 13

Čtvrtletní hlášení o skutečném dovozu makoviny
Příloha č. 14

Čtvrtletní hlášení o skutečném vývozu makoviny
Příloha č. 15

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRN
Příloha č. 16

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU
Příloha č. 17

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)
Příloha č. 18

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY
Příloha č. 19

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRN č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU
Příloha č. 20

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB
Příloha č. 21

Roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob

SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
Příloha č. 22

Odhad pěstování / dodatek k odhadu pěstování
Příloha č. 23

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRN
Příloha č. 24

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ
Příloha č. 25

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ
Příloha č. 26

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM
Příloha č. 27

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ
Příloha č. 28

Roční hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ
Příloha č. 29

Oseté plochy a jejich odhad - pěstování máku a setého konopí
Příloha č. 30

Roční hlášení o pěstování máku a setého konopí