Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

55/2014 Sb. znění účinné od 1. 5. 2014

55

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody

jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1

Stanovení ochranného pásma (K § 2122 lázeňského zákona)

(1)

K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen (dále jen „zdroj“), nacházejícího se na pozemkové parcele č․ 1888/5 katastrálního území Poděbrady, se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(2)

Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje a je vymezeno pozemkovou parcelou č. 1888/5 katastrálního území Poděbrady.

(3)

Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a v kopii Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a v Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadu Středočeského kraje a na Městském úřadu Poděbrady.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Příloha č. 1

PODĚBRADY Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen

Příloha č. 2

PODĚBRADY Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen