Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

65/2014 Sb. znění účinné od 1. 5. 2014

65

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014

o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.:

§ 1

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce pověřeného plněním jejích kontrolních úkolů je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing․ Mládek, CSc., v. r.

Příloha

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

1. Popis

a)

Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu -Česká obchodní inspekce. Na druhém řádku je uvedeno označení služební průkaz. Na třetím řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na čtvrtém řádku je jméno a na pátém řádku příjmení. Na šestém řádku je uvedena funkce zaměstnance. Na sedmém řádku je uveden příslušný inspektorát. Ve spodní části jsou uvedena slova „Služební průkaz opravňuje jeho držitele k výkonu kontrolní činnosti podle zákonů upravujících činnost České obchodní inspekce“.

b)

Na rubové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu -Česká obchodní inspekce. Dále následuje text „Služební průkaz České obchodní inspekce je veřejnou listinou. Padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné. Nálezce služebního průkazu je povinen jej odevzdat na nejbližší úřadovně Policie ČR nebo na kterýkoliv z inspektorátů České obchodní inspekce. Zneužití služebního průkazu České obchodní inspekce je trestné.“. Ve spodní části je uvedeno datum vydání průkazu, otisk razítka a podpis zaměstnavatele.

c)

Průkaz inspektora má rozměry 99 x 69 mm a je uložen v plastovém obalu. Na rubové straně ve spodní části je umístěn hologram s nápisem ČOI. Fotografie zaměstnance je barevná o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a je umístěna na lícové straně. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

 

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu