Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

224/2016 Sb. znění účinné od 21. 7. 2016

224

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

 

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládají slova „á 1 cm“.

 

2.

V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

1.8

Poranění sliznic do 10 cm2

4

za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body“.

 

3.

V příloze č. 1 položka 1.10 a 1.11 zní:

1.10

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo

10 – 20 bodů

1.11

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo

5 – 20 bodů“.

 

4.

V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

1.15

Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2

2 – 4

za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých“.

 

5.

V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

7.41

Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře

součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů“.

 

6.

V příloze č. 4 se na konci kapitoly VI. doplňuje položka 6.1.2, která zní:

6.1.2

Nedomykavost, dysfonie, fonastenie

2000“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.