Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

74/2018 Sb. znění účinné od 31. 10. 2018

74

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2018

o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

 

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1 služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

(1)

Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou

a)

vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),

b)

možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),

c)

provedení úhrady podnikatelem poskytujícím platební služby (dále jen „poskytovatel“) plátci (bod 3 přílohy k této vyhlášce),

d)

provedení úhrady poskytovatelem příjemce (bod 4 přílohy k této vyhlášce),

e)

provedení úhrady poskytovatelem plátce na základě trvalého příkazu, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 přílohy k této vyhlášce),

f)

provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),

g)

vydání debetní platební karty k platebnímu účtu (bod 7 přílohy k této vyhlášce),

h)

výběr hotovosti uživatelem platebních služeb z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této vyhlášce),

i)

odeslání textové zprávy uživateli platebních služeb s informací o platební transakci, o zůstatku na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9 přílohy k této vyhlášce),

j)

poskytnutí doplňujících nebo častějších informací o platební transakci uvedených v § 146 a 147 zákona o platebním styku a informací o zůstatku na platebním účtu uživateli platebních služeb v pravidelném intervalu v papírové či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této vyhlášce).

(2)

Jednotné označení a charakteristika služeb podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha

Jednotné označení služby a charakteristika služby

 

Jednotné označení služby

Charakteristika služby

1.

Vedení účtu

Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání.

2.

Internetové bankovnictví

Poskytovatel účtu umožní zákazníkovi ovládat účet prostřednictvím internetu.

3.

Odchozí úhrada

Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynu zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.

4.

Příchozí úhrada

Poskytovatel účtu připíše zákazníkovi na jeho účet peníze převedené z jiného účtu.

5.

Trvalý příkaz

Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet na základě pokynu zákazníka.

6.

Inkaso

Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých převodů se mohou lišit.

7.

Poskytnutí debetní karty

Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Touto kartou může zákazník disponovat penězi na účtu (vč. případně dohodnuté možnosti přečerpání). Částka každé transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka.

8.

Výběr hotovosti

Zákazník vybere hotovost ze svého účtu.

9.

Zaslání informační SMS

Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi SMS s informacemi o zůstatku či pohybu na účtu zákazníka.

10.

Zaslání výpisu

Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi pravidelný výpis z účtu zákazníka. Nevztahuje se na základní měsíční výpis, který je vždy zdarma.Poznámky pod čarou:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.