Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

366/2019 Sb. znění účinné od 1. 6. 2020

366

 

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 391 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se za slovo „vznikla“ vkládají slova „dětem v mateřských školách,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.